Skip to product information
1 of 1

Cantabile - llais/voice + piano

Cantabile - llais/voice + piano

Product code: 9781897664216
Regular price £12.00 GBP
Regular price Sale price £12.00 GBP
Sale Sold out

Description

18 o ganeuon newydd/new songs, llais/voice + piano + chordiau gitar/guitar chords. Cyfnodau Allweddol/ Key Stage 2 + 3. Curiad, 1991. Geiriau Cymraeg + Saesneg / Welsh & English lyrics. 

Blues, Y / Blues, The - Evans, Euros Rhys: C (c'-c")

Boed Noel / Sing Noel - Jones, Eric - deuawd/duet: G minor (d'-d"/e'-d")

Can Branwen / Branwen's Song - Owen, Leah - deuawd/duet: E minor (b-b'/d'-d")

Canu Wnaf a Bod yn Llawen / I Shall Sing & Be Full Merry - Pyrs, Gwennant [Cainc: Codiad yr Ehehdydd]: Bb (c'-d")

Dau Gi Bach / Two Wee Pups - Hughes, Brian - SSAA + gitar/guitar: G

Dewch i'r Wledd / To the Feast - Glyn, Gareth: Bb (bb-eb"/f")

Ffrindiau / Friends - Glyn, Gareth: C (c'-d")

Ga'i Fenthyg Ci? / A Dog on Loan - Hughes, Brian: E minor (e'-e")

Gwersyll Glan Llyn / Glan Llyn Camp - Owen, Leah - SSA: G

Gwyliau / Holidays - Jones, Mary S. - deuawd/duet: C (c'-d"/e'-d")

Hip Hip Hwre! / Hip Hip Hooray! - Geraint, Martyn: F (c'-d")

Mae Gen i Saith o Bethau / The Things I have are Seven - Gravelle, Eirlys: D minor (d'-d")

Ogof y Ddraig / Dragon's Cave, The - Gwynne, Hugh: G minor (c'-bb")

Pedair Ton Gron / Four Rounds: Pryfaid / Flies, Deinosoriaid / Dinosaurs, Chwyn / Weeds & Hollti'r Mor / Parting the Sea - Jones, Mary S.: D(a-d")

Roedd yna Hen Wr / There was an Old Man - Hughes, Brian - SSA: F minor

Siani Flewog / Caterpillar - Warren, Huw: D (a-a')

View full details