Skip to product information
1 of 1

Cyntaf a'r Olaf, Y

Cyntaf a'r Olaf, Y

Product code: ycyntaf
Regular price £19.99 GBP
Regular price Sale price £19.99 GBP
Sale Sold out

Description

33 o ganeuon Cristnogol. Curiad 2008 [Eglwys Bresbyteraidd Cymru]. C1060. 1897664079. gol. Dafydd Hughes Pritchard. Llais unigol, piano + chordiau gitar / solo voice + piano + guitar chords + 2 CDs. Geiriau Cymraeg yn unig / Welsh words only.

Bendigedig fyddo enw'r Ior - Hywel Rhys + Owain Edwards

Bydd ar Arglwydd ei Hun - Andy Hughes

Can Mair Magdalen - Nia W. Williams

Daith i Fethlehem, Y - Alaw Bennett Humphreys

Diolch Iesu - Owain Edwards

Does dim cywilydd - Elise Gwilym

Dyn adeiladodd, Y - Nia W. Williams

Ers cyn bo' co' - Nia W. Williams

Ffrind i mi - Hywel Parry

Galwa arnaf I - Elise Gwilym + Hywel Rhys Edwards

Gogoniant - Andy Hughes

Gwyn eu byd - Hywel Rhys + Owain Edwards

Hei! Hei! Hei! - Ceri Gwyn + Myfanwy Bennett Jones

Iesu, wnei Di siarad a fi - Andy Hughes

Mae fy Nuw gyda fi - Andy Hughes

Mae'r 'Doling wedi dod - Ray Forrest

Myfi yw Alffa ac Omega - Hywel Rhys Edwards + Andy Hughes

Myfi yw Goleuni y byd - Ysgol Sul Gellifor, Dyffryn Clwyd

Newid fi - Susan Williams

Ni yw dy blant Di - Yvonne Mason + Hywel Rhys Edwards

O dawel ddinas Bethlehem - Andy Hughes

Os yw dyn yng Nghrist - Hywel Parry

Pob eiliad - Nia W. Williams

Pwy sydd yma efo fi? - Elise Gwilym

Roedd hi'n amser pacio dillad - Nia W. Williams

Rwy'n dy garu Di - Andy Hughes

Samba Nadolig - Susan Williams

Sanctaidd a di-fai - Elise Gwilym

Ti'n rhoi i mi - Elise Gwilym

Ty, Y - Myfanwy Bennett Jones, Alaw Bennett Humphreys + Andy Hughes

Weithiau mae 'na bethau - Nia W. Williams

Yn hyn y mae cariad - Hywel Rhys + Owain Edwards

Yn y dechreuad - Alaw Bennett Humphreys

View full details