Skip to product information
1 of 1

Tant - 101 o alawon telyn traddodiadol / 101 Welsh traditional harp tunes

Tant - 101 o alawon telyn traddodiadol / 101 Welsh traditional harp tunes

Product code: 9790708091257
Regular price £12.95 GBP
Regular price Sale price £12.95 GBP
Sale Sold out

Description

Gol. & tref. / ed. & arr. Sian James & Sioned Webb. Gwynn, 2013. G6035. Telynau di-bedal neu thelynau pedal / Non-pedal or pedal harp. NB extra £1.50 charge for postage - heavy book!

A Ei Di'r Deryn Du? [Blackbird will you go?]

Afon, Yr - Haydn Morris [The River]

Bardd yn ei Awen, Y [The Bard in his Muse]

Bedd Dafydd Gam - John Parry [The Grave of Crooked/Crippled Dafydd]

Bedw Gwynion - Dafydd Roberts [White Birches]

Blaenhafren [The Head of the Severn]

Blodau Ffestiniog - John Parry [The Flowers of Ffestiniog]

Blodau'r Drain - John Parry [The Flowers of the Thorn]

Blodau'r Faenol [The Flowers of the Manor]

Breuddwyd Dafydd Rhys [ The Dream of Dafydd Rhys]

Breuddwyd Rhysun Bach [The Dream of little Rhysun]

Breuddwyd y Frenhines [The Queen's Dream]

Bwlch Llanberis [Llanberis Pass]

Cader Idris

Cainc Dafydd Broffwyd [ The Tune of David the Prophet]

Cainc y Clogwen [ The Tune of the Cliff]

Cainc y Datgeiniad [The Minstrel's Strain]

Cainc y Delyn [The Tune of the Harp]

Cainc y Medelwr [The Tune of the Reaper]

Cariad y Bardd [The Bard's Love]

Caru Doli [Courting Dolly]

Castell Dinbych [Denbigh Castle]

Castell Rhuthin [Ruthin Castle]

Clychau'r Cantre [The Bells of the Hundred]

Cnocell y Coed [The Woodpecker]

Codiad yr Ehedydd [Rising of the Lark]

Conset Gwilym Bethel [The Conceit of Gwilym Bethel]

Conset Treffael [The Conceit of Treffael]

Conset y Siri [The Conceit of the Sheriff]

Cynghansail y Cymry [The Welsh Ground]

Cysur - Thomas Price [Consolation]

Dafydd y Garreg Wen [David of the White Rock]

Delyn Newydd, Y [The New Harp]

Difeiriad y Gerwyn [The Dripping of the Mash Tub]

Difyrrwch Caswallon [The Delight of Caswallon]

Difyrrwch Gwŷr Hirwaun [The Delight of the Men of Hirwaun]

Difyrrwch Ifan y Telynor Dall [The Delight of Ifan the Blind Harper]

Difyrrwch Iorwerth ap Ifan [The Delight of Iorwerth ap Ifan]

Difyrrwch Ned Puw [The Delight of Ned Puw

Difyrrwch y Brenin [The Delight of the King

Dwr Glan (Rhuad Teirw'r Dyffryn) [Clean Water]

Dydd, Y [The Day]

Erddigan Glannau - John Parry [Song for the Strings]

Eryri Wen [White Snowdon]

Ferch o'r Sger, Y [The Maid of Sker]

Ffarwel i'r Marian [Farewell to the Marsh]

Ffarwel Phylip Ystwyth [Farewell of Phylip Ystwyth]

Ffarwel y Telynor - John Thomas [The Minstrel's Adieu / The Harpist's Farewell]

Glan Bran [The Banks of Bran]

Glan Medd'dod Mwyn [Good Humoured & Fairly Tipsy]

Gorhoffedd Owain Cyfeiliog [The Praise of Owain Cyfeiliog]

Gwenynen Gwent - John Parry [The Bee of Gwent]

Hafren, Yr (Hyfryden) [The Severn]

Hobed o Hilion [A Peck Full of Nails]

Hoffedd Hywel ap Owain Gwynedd [The Delight of Howell ap Owain Gwynedd]

Hufen Melyn, Yr (Hufen y Cwrw Melyn) [The Yellow Cream]

Hyd y Frwynen (Y Frwynen Las) [The Length of the Reed]

Lili Ymysg y Drain [A Lily amongst the Thorns]

Llanofer - John Parry

Llanymddyfri (Yn Iach i ti Gymru) [Llandovery]

Llwyn Onn [The Ash Grove]

Mantell Siani (2 fersiwn /versions) [Siani's Mantle]

Mathafarn

Megan a Gollodd ei Gardas [Megan who lost her Garter]

Meillionen o Feirionnydd

Mel Wefus - John Parry [Sweet Lips]

Merch Megan [Megan's Daughter]

Moel yr Wyddfa [The bare Summit of Snowdon]

Morfa Rhuddlan [ Rhuddlan Marsh]

Morfa'r Frenhines [The Queen's Marsh]

Mwynder Corwen [Sweet Corwen]

Mwynder Llinos - Llyfni Huws [Sweet Llinos]

Mwynen Ceiriog [The Gentle Maid of Ceiriog]

Mwynen Gwynedd [The Gentle Maid of Gwynedd]

Mwynen Meirionnydd [The Gentle Maid of Meirionnydd]

Mwynen Mon [The Gentle Maid of Anglesey]

Nos Galan [New Year's Eve / Deck the Halls]

Pant Corlan yr Wyn [The Lambs'-Fold Vale]

Pen Rhaw [The Spade's Head]

Per Alaw [Sweet / Pure Melody]

Pibddawns Jones [Jones' Hornpipe] (Ril Llanofer/ Llanover Reel)

Plygaid y Bedol Fach [The Little Horseshoe's Bend]

Pural Fesur, Y [The Perfect Measure]

Rhuban Morfudd [Morfudd's Ribbon]

Serch Hudol [Love's Allure]

Syr Harri Ddu [Sir Harry the Black]

Ton Alarch [The Swan's Tune]

Toriad y Dydd [The Break of Day]

Tros y Garreg [Over the Stone]

Ty Uchaf - John Orlando Parry [Top House]

Tywysog y Faneg [The Prince of the Glove]

Waedd, Y [The Cry]

Walts Trefforest [Trefforest Waltz]

Wenynen, Y (2 fersiwn / versions) [The Bee]

Wyres Megan [Megan's Grandaughter]

Ymadawiad y Brenin [Departure of the King]

Ymdaith yr Yswain [The Squire's March]

Ymgyrch-don y Waunlwyd [The Waunlwyd War-Cry]

Ysgin Aur, Yr [The Golden Robe]

View full details