Skip to product information
1 of 1

24 Welsh Melodies Arranged by John Thomas / 24 o Alawon Cymreig i'r Delyn Gan John Thomas - Bennett, Elinor - CD

24 Welsh Melodies Arranged by John Thomas / 24 o Alawon Cymreig i'r Delyn Gan John Thomas - Bennett, Elinor - CD

Product code: SCD2195-J
Regular price £8.82 GBP
Regular price Sale price £8.82 GBP
Sale Sold out

Description

A double CD recorded by the famous Welsh harpist Elinor Bennett featuring the Welsh tunes that were arranged by John Thomas, Pencerdd Gwalia, published in 1862 as "Welsh Melodies for the Harp".

Ar Hyd y Nos (All Through the Night)

Bugeilio'r Gwenith Gwyn (Watching the White Wheat)

Clychau Aberdyfi (Bells of Aberdyfi)

Codiad yr Ehedydd (Rising of the Lark)

Codiad yr Haul (Rising of the Sun)

Cwynfan Prydain (Lamentation of Britain)

Dafydd y Garreg Wen (David of the White Rock)

Dewch i'r Frwydr (Come to Battle)

Ffarwel y Telynor (Harpist's Farewell)

Fwyalchen, Y (Blackbird)

Gadlys, Y (Camp, The / Of Noble Race was Shenkin)

Gwŷr Harlech (Men of Harlech)

Llwyn Onn (Ash Grove)

Merch Megan (Megan's Daughter)

Merch y Melinydd (Miller's Daughter, The)

Morfa Rhuddlan (Rhuddlan Marsh)

Nos Galan (Deck the Hall)

Per Alaw (Sweet Richard)

Riding over the Mountain

Serch Hudol (Magic / Allurement of Love)

Syr Harri Ddu

Toriad y Dydd (Break of Day)

Tros y Garreg (Over the Stone)

Ymadawiad y Brenin (Departure of the King)

View full details