Skip to product information
1 of 1

Great Hymns of Wales / Y Gymanfa Ganu CD

Great Hymns of Wales / Y Gymanfa Ganu CD

Product code: SCD2116
Regular price £9.16 GBP
Regular price Sale price £9.16 GBP
Sale Sold out

Description

A sister-volume to "The top 20 Welsh hymns" featuring Welsh congregational hymn-singing in full harmony at its best / Chwaer-gyfrol i "Emynau Cymru" - 23 o hoff emynau'r Gymanfa Ganu.

Aberystwyth (Beth sydd imi yn y byd)

Blaen-wern (Tyred Arglwydd)

Blaen-y-coed (Pwy sy'n dwyn y Brenin adref?)

Bryn Myrddin (Mawr oedd Crist)

Converse (O'r fath gyfaill)

Crimond (Yr Arglwydd yn fy mugail da)

Darlun, Y (Dwy law yn erfyn)

Delyn Aur, Y (Dechrau canu, dechrau canmol)

Garthowen (Dyma gariad)

Gorfoledd (Mi godof f'egwan lef)

Gwahoddiad (Mi glywaf dyner lais)

Gweddi Wladgarol (Cofia'n gwlad)

Hyfrydol (Marchog Iesu)

Llef (O, Iesu mawr)

Mae d'eisiau Di bob awr

Mawglan (Bendigedig fyddo'r Iesu)

Pembroke (Rwyn gweld o bell)

Prysgol (O am fywyd o sancteiddio)

Rhondda (Arglwydd Iesu, dysg im gerdded)

Rhyd-y-groes (Dduw Mawr y rhyfeddodau maith)

Sanctus (Glan Geriwbiaid a Seraffiaid)

Theodora (Gwawr wedi hirnos)

Tydi a Rhoddaist

View full details