Skip to product information
1 of 1

Pwt ar y Bys

Pwt ar y Bys

Product code: 9790708091202
Regular price £15.00 GBP
Regular price Sale price £15.00 GBP
Sale Sold out

Description

Casgliad o 60 alaw werin Gymreig I ddechreuwyr "ar gyfer ffidlau, ffliwtiau, chwibanogl, pibau, gyda chordiau ar gyfer telyn neu gitar"

A collection of 60 Welsh folk tunes for Beginners "for fiddles, flutes, whistles, pipes, with chords for harp or guitar"

Alaw + chordiau / Melody line + chord indications + 2 CDs

* = gyda geiriau (1 penill yn unig) / with words (1 verse only)

CLERA, 2010, ed. Meurig Williams, Sioned Webb, Almut Bone & Llinos Swain, ISMN 9790708091202

Ar Ben Waun Tredegar * / On the Top of Tredegar Moor

Ar Lan y Mor * / At the Seaside

Bachgen Bach o Dincer * / Little Tinker Boy

Beth yw'r Haf I Mi? * / What is Summer to Me?

Ble'r Ei Di? * / Where are you Going?

Boneddwr Mawr o'r Bala * / The Great Bala Nobleman

Breuddwyd y Frenhines / The Queen's Dream

Cader Idris

Can Crwtyn y Gwartheg * / The Young Cowboy Song

Croen y Ddafad Felan * / The Yellow Sheepskin

Y Crwtyn Llwyd / The Pale Lad

Cysga Di fy Mhlentyn Tlws * / Sleep, My Lovely Child

Dacw Dadi * / There's Daddy!

Dacw Fuwch / There's a Cow

Dacw Mam yn Dwad * / There's Mum Coming

Daw Hyfryd Fis [Tiwn/Ton Gron] * / Lovely June is on the Way [Round]

Y Delyn Newydd / The New Harp

Y Derwydd / The Druid

Deryn y Bwn o'r Banna * / The Bittern from the Beacons

Dic Sion Dafydd

Difyrrwch Gwŷr Llanfabon / The Men of Llanfabon's Delight

Y Fasged Wye * / The Egg Basket

Y Ferch o Blwy' Penderyn * / The Maid from Penderyn Parish

Ffidl Ffadl / Fiddle Faddle

Gelynnen, Y * / The Holly Tree

Glanbargoed

Glan Camlad / The Banks of Camlad

Glan Medd'dod Mwyn / Good Humoured & Tipsy

Gwen a Mair ac Elin [Fuoch Chi 'Rioed yn Morio?] * / Gwen & Mair & Elin [Did You Ever Go Sailing?]

Hela'r Geinach / Hunting the Hare

Hela'r Sgwarnog / Hunting the Hare

Heno, Heno *

Hen Wlad fy Nhadau * / Land of my Fathers

Hen Wraig Fach * / The Little Old Lady

Hobed o Hilion / A Peck of Nails

Hob y Deri Dando *

Llwyn Onn / The Ash Grove

Llwytgoed / The Grey Wood

Malltraeth

Y March Glas * / The Blue Mare

Merch Megan / Megan's Daughter

Migldi Magldi *

Mi Welais Jac y Do * / I saw a Jackdaw

Modryb Elin Ennog * / Auntie Elin (Pancake Song)

Moel yr Wyddfa / The Bare Summit of Snowdon

Morio * / Sailing

Nos Galan * / New Year's Eve

Nyth y Gwcw / The Cuckoo's Nest

Pant Corlan yr Wyn / The Hollow of the Sheep Pen

Y Pawl Haf / The Maypole

Pwt ar y Bys / A Little Tune for the Fingers

Rali Twm Sion [Pigau'r Dur] / Twm Sion's Rally [Pikes of Steel]

Robin Ddiog * / Lazy Robin

Si Hei Lwli Mabi * / Lullaby

Suo Gan * / Lullaby

Ton Garol / Carol Tune

Torth o Fara / A Loaf of Bread

Ty a Gardd * / A House & Garden

Walts Trefforest / The Treforest Waltz

Yn Iach i ti Gymru * / Farewell to Wales

View full details