Skip to product information
1 of 1

Mân-Dlysau Cymreig, Y / The Cambrian Trifles

Mân-Dlysau Cymreig, Y / The Cambrian Trifles

Product code: 9780000672995
Regular price £9.00 GBP
Regular price Sale price £9.00 GBP
Sale Sold out

Description

"Trysorfa Chwaethus o Ddawnsiau Gwerin De Cymru / The South Wales Repertory of Polite Country Dances. W Burton Hart, 1812", gol. / ed. Robin Huw Bowen. CDdWC, 1994. Alaw + chordiau gyda manylion dawnsiau/ melody + chord indications with dance instructions. "With all their appropriate figures as danced at all the fashionable assemblies of London, Bath, Clifton, Swansea, Tenby, etc" [1812]. Second melodies for the dances added at the editor's suggestion.

Breuddwyd Myrddin / Merlin's Dream [ + Rasus Cas-Gwent / Chepstow Sports]

Cilgant Clifton / Clifton Crescent [ Rhuthr Clifton / The Dash at Clifton] [ + Naid Tros Lannerch / A Leap over a Clearing]

Clasemont /Miss Caroline Morris [+ Polca Rhyd-y-Car / The Rhyd-y-Car Polka]

Creigiau Dinbych-y-Pisgod / Tenby Rocks [ + Deildy Aberteifi / Cardigan Bower]

Diferion Arian / Drops of Silver [ + Y Facsen Felen / The Yellow Brew]

Ffasiwn Abertawe / The Go at Swansea [ + Dawns y Tylwyth Teg / The Fairy Reel]

Hoffedd Miss Blisset / Miss Blisset's Fancy [ + Taith i Ddenmarc / Trip to Denmark}

Jig Owen / Owen's Jig [ + Neiddod Twm Bach / Twm Bach's Caper]

Miri Abertawe / The Swansea Rant [+ Strathspey Newydd Arglwyddes Llanofer / Lady Llanofer's New Strathspey]

Miri'r Ystangbwll / The Stackpole Rant [ + Y Lili / The Lily]

Morgiana yng Nghymru / Morgiana in Wales [ + Morgiana]

Mympwy Miss Bennet / Miss Bennett's Whim [Mympwy Trelales / The Laleston Whim] [+ Blodau Ceiswyn / Ceiswyn's Flowers]

Pibddawns Hart (fersiwnau Ffigur sengl + Ffigur dwbl) / Hart's Hornpipe ( Single figure & Double figure versions) [+ Nyth y Gog / The Cuckoo's Nest]

Pibddawns y Mwmbwls / The Mumbles Hornpipe [ + Mympwy Portheinion / The Porteynon Whim]

Ril Ardalyddes Lansdown / The Marchioness of Lansdown's Reel [+ Ril Newydd Aberpergwm / The Aberpergwm New Reel]

Ril Miss Jane Talbot / Miss Jane Talbot's Reel [+ Priodas Dafydd ap Rhys / Dafydd ap Rhys' Wedding]

Ril Miss Talbot / Miss Talbot's Reel [+ Hela'r Sgwarnog / Hunting the Hare]

Strathspey'r Arglwyddes Georgiana Greville / Lady Georgiana Greville's Strathspey [ + Hoffedd y Dywysoges Elisabeth / Princess Elizabeth's Fancy]

Walts Mac'D / Mac'D's Waltz [+ Walts y Sach Lwythog / The Laden Sack Waltz]

Walts Milford / The Milford Waltz [+ Walts Dinefwr / The Dinefwr Waltz]

View full details