Skip to product information
1 of 1

Dawnsie Twmpath / Welsh Barn Dances

Dawnsie Twmpath / Welsh Barn Dances

Product code: 9780862432423
Regular price £8.95 GBP
Regular price Sale price £8.95 GBP
Sale Sold out

Description

55 Dances with music & instructions. Gol. / ed. Eddie Jones. Y Lolfa, 1987. 9780862432423. Alaw + chordiau, gyda manylion ddawnsiau / Tune + chords, + dance instructions. Geiriau Gymraeg & Saesneg / Text in Welsh & English. 

Aberdaugleddau [ Cwrdd Chwech ( Meeting Six ) ]

Ap Siencyn [ Dawns Croesi Drosodd ( Thady you Gander ) ]

Bedd y Morwr [ Dawns Dwy Seren ]

Bishop of Bangor's Jig [ Dawns Esgob Bangor ]

Cader Idris

Cainc y Datgeiniad [ Cylchddawns ( Circassian Circle ) ]

Castell Caernarfon [ Dano a Throsto ( Waves of Tory ) ]

Croesawiad Gwraig y Ty [ Cyfri Saith ( Lucky Seven ) ]

Cymro o ble [ Dawns OXO ]

Dawns y Glocsen [ Jig y Ffermwr (Farmer's Jig ) ]

Ddafad Gorniog, Y

Delyn, Y [ Dawns Seren Ddwbl ]

Delyn Newydd, Y

Derwydd, Y [ Pedwar o gylch pedwar ]

Deryn Du, Y [ Dawns y Brython ]

Difyrrwch Gwŷr Dyfi [ O'r Dde i'r Chwith ]

Difyrrwch Gwŷr Llanfabon [ Ffaniglen ]

Difyrrwch Gwŷr Llangallo [ Cylch y Cymry ]

Ffarwel i'r Marian [ Ffarwel Marian ]

Gelynnen, Y

Glanbargoed [ Benthyg Dwy ]

Glandyfi [ O dri i dri ]

Hela'r Ysgyfarnog [ Rhwng Dwy ]

Hoffedd Syr Watcyn [ Meillionen Sgwar ]

Hyd y Frwynen

Jac y Do

Knights of Snowdon [ Rhosyn yr Wyddfa ]

Llancesau Trefaldwyn [ Llancesi Trefaldwyn ( Buffalo Girl ) ]

Llanover / Jones' Hornpipe [ Hen Llanover ]

Llwydcoed [ Y Gordoniaid Llon ( The Gay Gordons ) ]

Llyn Gwernan [ Dawns Lithro ]

Lord of Caernarfon's Jig [ Cofi o dre ]

Migldi Magldi

Moel yr Wyddfa ( Washington Quickstep )

Mon [ Dawns y Pontydd ]

Mopsi Don [ Dawns Droelli ]

Mwynen Cynwyd [ Ar Garlam ( Sheep Hill ) ]

Nos Galan [ Dawns Galan ]

Nos Sadwrn y Gweithiwr [ Dawns Nos Sadwrn ]

O gylch y Ford Gron [ La Russe ]

Oswestry Wake [ Dawns Croesoswallt ]

Pantyfedwen [ Seren Tair Law ( Three Hand Star ) ]

Pen Rhaw [ Hwyaid Abergwaun ( Belfast Duck ) ]

Pibddawns Gwŷr Gwrecsam [ Dawns Gwyr Gwrecsam ]

Rachel Dafydd Ifan [ Trwy'r Bwlch ]

Rhyfelgyrch Gwyr Harlech [ Harlech ]

Robin Ddiog

Sawdl y Fuwch [ Clawdd Offa ]

Snowdon [ Rasus Blaydon (Blaydon Races ) ]

Torth o Fara [ Lawr y Canol ]

Triban Gwyr Morgannwg [ Triban ( Silly Threesome ) ]

Welsh March, The [ Dawns Virginia ( Virginia Reel ) ]

Welsh Rabbit, The (2) [ Pont Athlon ( Bridge of Athlone ) ]

Ymdaith Caerffili [ Tros y Mynydd ]

Ymdaith yr Hen Gymry [ Dawns Talgarreg ]

View full details