Skip to product information
1 of 1

Sain y Werin

Sain y Werin

Product code: 1870714008
Regular price £13.00 GBP
Regular price Sale price £13.00 GBP
Sale Sold out

Description

Casgliad o Alawon Gwerin a cheinciau telyn Cymru / A Collection of Welsh Folksongs & harp melodies tr. / arr. Meinir Heulyn. Alaw 1870714008. Ffliwt neu ffidl + telyn / flute or violin + harp (preferably pedal). Heb geiriau / no lyrics included.

Ar Ben Waun Tredegar - (unawd telyn / harp solo)

Cainc y Datgeniaid

Codiad yr Ehedydd

Croen y Ddafad Felan

Cysga Di fy Mhlentyn Tlws

Dacw 'Nghariad i

Eneth Gadd ei Gwrthod, Yr - (unawd telyn / harp solo)

Gelynnen, Y

Gwenno Penygelli

Gwenynen Gwent

Lisa Lân

Lliw'r Heulwen

Merch Megan

Paid â Deud

Pwt ar y Bys

Nos Galan

Ril Llanover

Torth o Fara

Wrth fynd efo Deio i Dywyn

Wyres Megan

View full details