Skip to product information
1 of 1

Emynau Cymru / Hymns of Wales, The

Emynau Cymru / Hymns of Wales, The

Product code: mip7963
Regular price £6.95 GBP
Regular price Sale price £6.95 GBP
Sale Sold out

Description

Casgliad o emynau enwog / bestselling collection of 50 favourite Welsh hymns, presented in traditional 4-part 2-stave harmony arrangements, + solfa, Geiriau Cymraeg & Saesneg / Welsh & English text. Y Lolfa, gol./ed. Gwynn & Ifor ap Gwilym, 1995.

TONAU / TUNES (gyda rhif yr Emyn / with the hymn number)

43. Aberystwyth - Joseph Parry

24. Arabia - Anon 19th c

42. Arennig - Wolfgang Karl Briegel

4. Arwelfa - John Hughes

33. Bro Aber - J. Haydn Phillips

1. Bryngogarth - William .P. Roberts

22. Brynhyfryd - trad Alaw Gymraig, attrib John Williams

23. Bryn Myrddin - J. Morgan Nicholas

18. Bryntirion - Ascan Henri Theodore Lutteroth

49. Buddugoliaeth - Griffith William Hughes

17. Capel-y-Ddol - Joseph David Jones

31. Clawdd Madog - D. Christmas Williams

25. Cleveland - Lowell Mason, tr Evan Thomas Davies

36. Coedmor - R. L. Jones

15. Crimond - Jessie Seymour Irvine

21. Crug-y-Bar - trad Alaw Gymraig

45. Cwm Rhondda - John Hughes

7. Cymod - John Thomas

29. Dim Ond Iesu - Robert Lowry

14. Ebeneser [ Ton y Botel] - Thomas John Williams

50. Eirinwg - D. Emlyn Evans

6. Godre'r Coed - Matthew W. Davies

20. Yr Hen Ganfed - Geneva Psalter ( attrib. Louis Bourgeois)

9. Hengoed - Jacob Gabriel

5. In Memoriam - Caradog Roberts

46. Innocents - Joseph Smith

39. Jabez - trad Alaw Gymraig

27. Liverpool - John Roberts [Ieuan Gwyllt]

8. Llys Aeron - Lewis Jones Roberts

10. Mannheim - Hans Leo Hassler, arr. J. S. Bach

11. Navarre - Geneva Psalter (attrib. Claude Godimel)

35. Ombersley - William Henry Gladstone

41. Pantyfedwen - M. Eddie Evans

3. Penmachno - T. Hopkin Evans

2. Penparc - John Thomas Rees

19. Price - Daniel Protheroe

30. Rhosymedre - John David Edwards, tr. John Thomas Rees

13. Rhyd-y-Groes - Thomas David Edwards

26. Sabbath - John Williams [Ioan Rhagfyr]

44. Sirioldeb - Joseph Parry

12. Tangnefedd - Olive V. Davies

43. Tanymarian - Edward Stephen (Jones)

16. Theodora - Alfred Legge

47. Trewen - D. Emlyn Evans

40. Tydi a roddaist - Arwel Hughes

38. Tyddyn Llwyn - Evan Morgan [Llew Madog]

28. Uxbridge - John Henry Roberts [Pencerdd Gwynedd]

37. Whitford - J. Ambrose Lloyd

32. William - Morfydd Llwyn Owen

34. Wilton Square - M. Watts-Hughes

GEIRIAU / WORDS (gyda rhif yr Emyn / with the hymn number)

2. Ai am fy meiau I - John Elias

1. Anghrediniaeth, gad fi'n llonydd - Dafydd William

3. Ar for tymhestlog - Evan Evans [Ieuan Glan Geirionydd]

50. Yr Arglwydd a feddwl amdanaf - Howell Elvet Lewis [Elfed]

4. Arglwydd, gad im dawel orffwys - William Ambrose

5. Arglwydd Iesu, arwain f'enaid - Samuel Jonathan Griffith [Morswyn]

6. Ar yrfa bywyd - John Thomas Job

7. Caed trefn I faddau pechod - William Williams [Gwilym Cyfeiliog]

8. Canaf yn y bore - W. Bryn Davies

9. Cenwch i'r Arglwydd - John Gwili Jenkins [Gwili]

10. Cof am y cyfiawn Iesu - William Lewis

11. Cyn llunio'r byd - Peter Jones [Pedr Fardd]

12. Duw a Thad yr holl genhedloedd - D. Tecwyn Evans

13. Duw mawr y rhyfeddodau maith! - Samuel Davies, tr. John Richard Jones

14. Dyma gariad fel y moroedd - William Rees [Gwilym Hiraethog], 1 & 2, + William Williams [Pantycelyn], 3.

15. Fy Mugail yw yr Arglwydd Ior - Simon B. Jones

16. Gwawr wedi hirnos - J. D. Vernon Lewis [tr]

17. Gwel uwchlaw cymylau amser - William Thomas [Islwyn]

18. Iesu roes addewid hyfryd - Roger Edwards

19. I Galfaria trof fy wyneb - Evan Rees [Dyfed]

20. I'r Arglwydd cenwch lafar glod - Edmwnd Prys

21. Mae ffrydiau 'ngorfoledd yn tarddu - David Charles

22. Mae'r gwaed a redodd - Robert Williams [Robert ap Gwilym Ddu]

48. Y mae'r ymdrech yn parhau - John Owen Williams [Pedrog]

23. Mawr oedd Crist yn nghragwyddoldeb - Titus Lewis

24. Mi dafla' 'maich - William Williams [Pantycelyn]

25. Mi wn fod fy Mhrynwr yn fyw - Thomas Jones

26. Myfi yw'r Atgyfodiad mawr - Ellis Wynne

27. Ni allodd angau du - William Ellis [Gwilym ab Elis]

28. O! anfon Di yr Ysbryd Glan - John Hughes

29. O! fy Iesu bendigedig - Ebenezer Thomas [Eben Fardd]

30. O! nefol addfwyn Oen - William Williams [Pantycelyn]

31. Os gwelir fi, bechadur - Dafydd Morris

32. O! tyn y gorchudd - Hugh Jones

33. O! tyred I'n gwaredu - John Roberts

34. O'th flaen, O! Dduw, 'rwy'n dyfod - Thomas Williams

35. Pan fo'n blynyddoedd ni'r byrhau - T. Gwynn Jones

36. Pan oedd Iesu dan yr hoelion - E. Cefni Jones

37. Pechadur wyf, O! Arglwydd - Morgan Rhys

38. Pwy a'm dwg i'r Ddinas gadarn - Moelwyn Hughes

39. 'Rwy'n llefain o'r anialwch - John Ceiriiog Hughes [Ceiriog]

40. Tydi, a rodddaist - T. Rowland Hughes

41. Tydi a wnaeth y wyrth - Rhys Nicholas

42. Tyrd, Ysbryd Glan, i'n c'lonnau ni - tr. Rowland Fychan

43. Tyred, Ysbryd yr addewid - Silvan Evans

44. Un fendith dyro im - Eliseus Williams [Eifion Wyn]

45. Wele'n sefyll rhwng y myrtwydd - Ann Griffiths

46. Wele'r dydd yn gwawrio draw - John Thomas

47. Wrth gofio'I riddfannau'n yr ardd - Thomas Lewis

48. Yn Eden, cofiaf hynny byth - William Williams [Pantycelyn]

View full details