Skip to product information
1 of 1

Holl Ganeuon Dafydd Iwan

Holl Ganeuon Dafydd Iwan

Product code: 9780862432775
Regular price £9.95 GBP
Regular price Sale price £9.95 GBP
Sale Sold out

Description

Y Lolfa, 1992. 0862432774. Llais + chordiau gitar / voice + guitar chords, + solfa. [ * = Llais, piano + chordiau gitar / voice, piano + guitar chords, + solfa]. Geiriau Cymreig yn unig / Welsh lyrics only.

Cerddoriaeth + geiriau / Music + lyrics:

A Gwn fod Popeth yn Iawn - Bob Dylan [Don't Think Twice]

Ai am Fod Haul yn Machlud? * - Dafydd Iwan

Am na Ches I Wadd i'r Briodas [ Carlo a Dai ] - trad. [Galway Bay]

Anthem Geltaidd - Hefin Elis

Bod yn Rhydd - Dafydd Iwan

Bryniau Bro Afallon - Harry 'Haywire' McClintock [ Big Rock Candy Mountain ]

Cân Serch i Awyren Ryfel - Dafydd Iwan

Cân Victor Jara * - Dafydd Iwan

Cân y Ddinas - Dafydd Iwan

Cân y Glowr - [ alaw trad. 'The Four Marys' ]

Cân y Gofod - Dafydd Iwan

Cân yr Aborijini - Dafydd Iwan

Cân yr Ysgol * - Dafydd Iwan

Cân y 'Western Mail' - Dafydd Iwan

Cariad - trad.

Carlo - Dafydd Iwan

Cerddwn Ymlaen * - Dafydd Iwan

Clyw fy Nghri * - George F. Root [ Tramp, tramp, tramp, the boys are marching ]

Dyn Oedd yr Iesu - Dafydd Iwan

Y Dyn Pwysig - Dafydd Iwan

Gwinllan a Roddwyd * - Dafydd Iwan

Hawl i Fyw - Dafydd Iwan

Yr Hen, Hen Hiraeth - Dafydd Iwan

Hyn Sydd yn Ofid im - Dafydd Iwan

I'r Gad * - Hefin Elis

Mae Geneth Fach yng Nghymru - Dafydd Iwan

Mae'n Wlad i mi * - Woody Guthrie [ This Land is My Land]

Mae Rhywun yn y Carchar - Hefin Elis

Mam Wnaeth Got i mi * - Dafydd Iwan

Mari Fawr Trelerch - Dafydd Iwan

Meddwl Amdanat ti - [ alaw trad. Americanaidd, 'The Shucking of the Corn' ]

Mi Glywaf y Llais * - Dafydd Iwan

Pam Fod Eira'n Wyn? * - Dafydd Iwan

Rwyn Gweld y Dydd - Dafydd Iwan

Siarad a ti a mi - Dafydd Iwan

Y Wen na Phyla Amser - Dafydd Iwan

Wrth Feddwl am fy Nghymru * - Dafydd Iwan

Wyt Ti'n Cofio - Dafydd Iwan

Yma Mae 'Nghalon - Dafydd Iwan

Yma o Hyd * - Dafydd Iwan

~~~~~

+ geiriau yn unig - heb cerddoriaeth / words only, without music:

A Chofiwn Ei Eni Ef

Ac fe Ganon Ni

Ar Lan y Mor 1990 - [alaw trad. 'Ar Lan y Mor']

Awel yr Wylfa - [alaw trad Wyddelig, 'Buachaill an Eirne']

Baled y 'Welsh Not' - [ alaw trad. 'On the Banks of the Ohio' ]

Baled yr Eneth Eithafol - [ alaw trad., 'Frankie & Johnny' ]

Y Blewyn Gwyn

Blodyn yr Alban - [ alaw Roy Williamson, 'Flower of Scotland ]

Cân Angharad

Cân D. J.

Cân Elwyn Roberts

Cân i Helen

Cân i Lewis Valentine

Cân Mandela

Cân Michael D. Jones

Cân Porth y Nant

Cân 'Steddfod 79

Cân 'Steddfod y Borth

Cân y Fam

Cân y Medd

Cân y Pasg

Cân yr Amgueddfa

Canwn yr un Caneuon

Caradog y Cawr

Cerdd

Cewri'r Crysau Cochion

Chwarae a 'Nghalon

Y Chwe Chant a Naw - [ alaw Hefin Elis ]

Ciosg Talysarn

Credur Bach o Grwydryn

Croeso Chwedig Nain

Croeso Dyffryn Lliw

Cwm Ffynnon Ddu

Cwyngan y Sais

Daeth y Dyn

Dail y Teim - [ alaw trad., 'Bunch o' Thyme / A Sprig of Thyme' ]

Dal i Gredu - [ alaw Gilles Thibaut, 'My Way' ]

Daw, fe Ddaw yr Awr

Daw Hiraeth Arnaf Weithiau - [ alaw Johnny Cash, 'Forty Shades of ' ]

Dewch i Lan y Mor

Dim ond un Gân

Doctor Alan

Dos F'anwylyd

Draw Draw Ymhell - [ alaw Frank Hennessy, 'Tiger Bay' ]

Draw Dros y Don - [ alaw Mikis Theodorakis]

Y Dref a Gerais i Cyd - [ alaw Phil Coulter, 'The Town I Loved so Well ' ]

Esgair Llyn - [ alaw Pete St. John, 'The Fields of Athenry' ]

Ewrop i ni

Fel yna mae hi wedi bod Erioed

Ffidil yn y To

Ffwdl-da-da - [ alaw trad. Americanaidd ]

Fy Ngwlad fy Hun

Gad fi'n Llonydd

Glyn y Rhosyn - [ alaw Malvina Reynolds, 'Morningtown Ride' ]

Gorau Cymro, Cymro oddi Cartref

Gwyn, Coch a Gwyrdd

Yr Hawl i Fyw mewn Hedd

Hen Wlad Llyn

Hwyr Brynhawn - [ alaw Hefin Elis ]

I Twm yng Ngharchar

Llygod

Mae 'Nghalon i ar Dorri - [ alaw trad. Americanaidd, 'Go Tell Aunt Rhody' ]

Mae Hiraeth yn fy Nghalon

Mae 'na Le yn Ty ni

Mae'n Disgwyl

Mae nhw'n Paratoi at Ryfel

Mae'r Darnau yn Disgyn i'w Lle

Mae'r Llencyn yn y Jel - [ alaw Hefin Elis ]

Mae'r Saesneg yn Esensial

Magi Thatcher

Mair Paid ag Wylo Mwy - [ alaw trad. Americanaidd 'Mary Don'cha Weep' ]

Mari Malw

Mefus ar dy Wefus

Merch y Mynydd

Mi fum yn Gweini Tymor - [ alaw trad. Americanaidd 'I've got no use for women' ]

Mr Thomas, Os Gwelwch yn Dda

Myn Duw mi a wn y Daw

Mynd yn ol - [ alaw Hefin Elis ]

Os na fydd 'na Gymru Yfory

Oscar Romero

Padi, Joci a Taffi

Pan Glywaf Gân y Clychau

Parodi ar "Eifionydd"

Parodi ar "Hon"

Y Pedwar Cae - [ alaw Tommy Makem, 'The Four Fields' ]

Peidiwch Gofyn i mi Ddangos fy Ochr

Peintio'r Byd yn Wyrdd

Safwn Gyda'n Gilydd

Sam

Sion a Sian - [ alaw trad. Americanaidd 'The Blue-Tailed Fly' ]

Y 'Steddfod Beilingwal

Stol i Ddau - [ alaw trad. 'Seven bonnie lasses from Bannion' ]

Sul y Blodau

Tedi, Nos Da

Tra bo Hedydd

Twicers 1980

Tyrd am Dro hyd y Llwybr Troed

Tyrd am Dro i'r Coed

Tywysog Tangnefedd

Weithiau Bydd y Fflam

Weli di Gymru?

Wiliam

Wylaf Fil o Ddagrau - [ alaw trad. '10,000 Miles' ]

Ymson Prydeiniwr

Yng Nghwmni'r Iesu - [ alaw Gilles Thibaut, 'My Way' ]

Yn Groeso iddo Ef

Ynom y Mae Cymru

Yno yr Wylodd Efe

Ynys yr Hud - [ alaw trad. 'Island of Dreams' ]

View full details