Skip to product information
1 of 1

Mi Ganaf Gân / I'll Sing a Song - James, Hawys Glyn tr. / arr. Davies, Joan + Jones, Jennifer

Mi Ganaf Gân / I'll Sing a Song - James, Hawys Glyn tr. / arr. Davies, Joan + Jones, Jennifer

Product code: miganaf
Regular price £9.99 GBP
Regular price Sale price £9.99 GBP
Sale Sold out

Description

Hawys Glyn James, tr. / arr. Joan Davies + Jennifer Jones. Curiad, 2000. 1897664974. 12 o ganeuon I blant, pobl ifanc ac oedolion/ 12 songs for children, young people & adults. . Llais / voice + piano + chordiau gitar, geiriau Cymraeg + Saesneg / Welsh & English lyrics.

Calvari / Calvary - unawd

Y Camelffant / The Camelphant - unawd

Can Heddwch / A Song of Peace - deuawd

Can i Ddewi / A Song for David - deuawd

Can i'r Gwanwyn / A Song for Spring - unawd

D am ein Dewi / D is for David - deuawd

Y Ddraig Goch / The Red Dragon - unawd

Dilyn Iesu Grist / Follow Jesus Christ - deuawd

Diolch i Ti / Thank You - unawd

Hwre / Hurray - unawd

Mi Ganaf Gân / "I Sing of Wales" - unawd

Suo-Gan Mair / Mary's Lullaby - deuawd

View full details