Skip to product information
1 of 1

Hobed (Alawon y Glerorfa) - Cerddorfa Werin Cymru / Welsh Folk Orchestra

Hobed (Alawon y Glerorfa) - Cerddorfa Werin Cymru / Welsh Folk Orchestra

Product code: hobedclera
Regular price £6.00 GBP
Regular price Sale price £6.00 GBP
Sale Sold out

Description

Alawon Y Glerorfa (Cerddorfa Werin Cymru) / Tunes of Y Glerorfa (The Welsh Folk Orchestra)

CLERA, 2010.

SET HOBED O HILION: ffidl, ffliwt & telyn / violin, flute & harp, tr/arr. A. R. McLauchlin/ S.P. Rees

Hobed o Hilion / A Peck of Nails

Hela'r Geinach / Hunting the Hare

Gofid Glas, Y / The Blue Devils

SET HUN GWENLLIAN: ffidls + telyn/ violins + harp tr/arr. Robin Huw Bowen

Erddigan Hun Gwenllian / Gwenllian's Lullaby

Gorymdaith Gw_r Cyfarthfa / The Men of Cyfarthfa's March

Aden y Fran Ddu / The Black Crow's Wing

SET Y PIBYDD DU - unawd / solo instrument (treble clef) tr/arr Jeff Hughes

Y Pibydd Du / The Black Piper

Y Lili / The Lily

Breuddwyd Dafydd Rhys / Dafydd Rhys' Dream

Melin Llynnon / Llynnon Mill - Huw Roberts

Mabsant

Jigolo - Iolo Jones

SET YMDEITHDONAU (Marches) ffidls + telyn/ violins & harp tr/arr Robin Huw Bowen

Ymdaith John Wesley - Robin Huw Bowen

Ymdaith Castell Coch

Ymdaith Meirionnydd

Yr Encil / The Retreat

SET ALY BRECHDAN: ffidl, ffliwt & telyn / violin, flute & harp, tr/arr Robin Huw Bowen

Aly Grogan

Welsh Rabbit (II)

Rachel Ty Cam / Rachel of the Crooked House

Difyrrwch Gwyr Dyfi / The Men of Dovey's Delight

SET CAINC Y MEDELWR: ffidl/ violin, tr/arr Huw Roberts

Cainc y Medelwr / The Air of the Reaper

Y Pawl Haf / The Maypole

Ffidl Ffadl

Cainc Ieuan y Telynor Dall / The Air of Ieuan the Blind Harper

SET GLAN CAMLAD: ffidls + telyn/ violins & harp tr/arr Robin Huw Bowen

Glan Camlad

Llwyn Onn / The Ash Grove

Rhif Wyth / Figure of Eight

SET AP SIENCYN: ffidls, ffliwt + telyn/ violins, flute & harp tr/arr Robin Huw Bowen

Ap Siencyn / Son of Siencyn

Tafarn yr Ysgub / The Wheatsheaf Tavern

Gwraig y Capten / The Captain's Wife - Robin Huw Bowen

SET HEN FFEFRYNNAU (Old Favourites): : ffidl, ffliwt & telyn / violin, flute & harp, tr/arr Huw Roberts

Ton Garol / Carol Tune

Cader Idris

Y Ferch o Blwy Penderyn / The Maid from Penderyn Parish

Yn Iach I Ti Gymru / Farewell to Wales

SET Y CARDIS: : ffidl, ffliwt & telyn / violin, flute & harp

2 Gardi 3 - Stephen P. Rees

2 Gardi 2 - Stephen P. Rees

SET MYMPWY LLWYD: unawd + telyn / solo instrument + harp, tr/arr Robin Huw Bowen

Mympwy Llwyd / Lloyd's Whim

Nyth y Gwcw / The Cuckoo's Nest

Pibddawns Dowlais / Dowlais Hornpipe

SET ROMANI: : ffidl, ffliwt & telyn / violin, flute & harp, tr/arr Robin Huw Bowen

Dawns Eldorai / Eldorai's Dance - tr/arr Eldra Jarman

Hogyn Smec! [Polca Robat] / Cute Boy [Robert's Polka] - Robin Huw Bowen

Ymryson Canu / Singing Contest

Ymysg y Roma / Amongst the Roma - Robin Huw Bowen

I Madimen Bengeski Gili [ Ton y Cythraul Gwyllt] / The Mad Devil's Tune - tr/arr Huw Roberts

SET WALTS AR DRENSIWR: unawd + telyn/ solo instrument + harp, arr. Stephen P Rees

Walts y Drensiwr / Waltz on a Trencher - Stephen P. Rees

Yr Hwch yn yr Haidd / The Sow in the Barley

Cig ar Drensiwr / Meat on a Trencher

Dic Sion Dafydd

Dopsi Mon - Stephen P. Rees

Y Dydd Cyntaf o Awst / The First Day of August

SET NOSDAWCH: SATB + telyn/harp, tr/arr Robin Huw Bowen

Nosdawch, Ffarwel! / Goodnight, Farewell

Ysgubor y Barwn [Pibddawns Capten Heapy] / The Baron's Barn [ Captain Heapy's Hornpipe]

Deildy Aberteifi

View full details