Skip to product information
1 of 1

Caneuon Ffydd

Caneuon Ffydd

Product code:
Regular price £17.50 GBP
Regular price Sale price £17.50 GBP
Sale Sold out

Description

The standard Welsh hymnal, containing over 700 hymn tunes & over 900 texts. Welsh language only, mostly presented in traditional block 4-part harmony / Llyfr emynau Cymraeg safonol, sy'n cynnwys dros 700 o emyn-donau a dros 900 o destunau. Iaith Gymraeg yn unig, a gyflwynwyd yn bennaf yn y bloc harmoni 4-rhan traddodiadol

CANEUON FFYDD. PLEC, 2001 / 2017. Llais (SATB)/ piano + geiriau Cymraeg.

TONAU - gyda rhif yr Emyn: rhif y geiriau mewn [….]

Abba Dad – Dave Bilbrough – 654 – [ 802 ]

Abba, fe'th addolwn [ Ton gron / round ] – Terrye Coelho – 44 – [ 53 ]

Abbey – tr. / arr. David Evans – 558 – [ 676 ]

Abbot's Leigh – Cyril V. Taylor - 675 [ 835, 836, 891 ]

Abends – H. S. Oakeley – 145 – [ 171 ]

Aberafon – J. H. Roberts – 495 – [ 592 ]

Abergele – J. Ambrose Lloyd – 559 – [ 677 ]

Abertawe [ Heidelburg ]- Salmau Clement Marot tr. / arr. David Evans – 158 – [ 191 ]

Aberystwyth – Joseph Parry – 297 [ 366, 907 ]

Abridge – Isaac Smith – 198 – [ 234 ]

Addfwynaf Frenin – Graham Kendrick - 359 – [ 429, 912 ]

Adeste Fideles – J. F. Wade (?) - 387 – [ 463, 918 ]

Af i mewn i byrth fy Nuw – Leona von Brethorst – 43 [ 52 ]

Agnus Dei – William Blow - 620 – [ 765, 952 ]

Agor ein llygaid – Robert Cull – 355 – [ 425 ]

Alexander – John Roberts – 542 – [ 654, 655 ]

Alexandria – Magdeburgs Tischgesangen, 1572 – 510 – [ 607, 608 ]

Alice – Tom Thomas – 174 – [ 210 ]

All Souls – John Yoakley – 613 – [ 756, 757 ]

Alun – J. Ambrose Lloyd – 533 – [ 639 ]

Amanwy – Gwilym R. Jones – 321 – [ 390 ]

Amazing Grace – alaw Americanaidd - 563 – [ 682, 944 ]

Andalusia – William Roberts – 491 – [ 587 ]

Anfonodd Iesu fi – alaw o Cuba tr. / arr. John L. Bell – 698 – [ 866 ]

Angelus – Heilige Seelenlust, 1657 – 568 – [ 688, 689 ]

Anthemau'r Pasg – Pelham Humphrey – 984 – [ 984 ]

Antwerp – Johann Cruger – 665 – [ 819 ]

Arabia Newydd –W. J. White – 282 – [ 348 ]

Arennig – Wolfgang Karl Briegel

Arfon [ Meribah ] – alaw Ffrencig – 593 – [ 726, 727, 728 ]

Arfryn – W. J. Evans – 4 [ 4 ]

Arglwydd byw [ Living Lord ] – Patrick Appleford - 357 – [ 427, 910 ]

Yr Arglwydd yw fy Mugail [ Ton gron / round ] - tr. / arr. Falyri Jenkins – 122 – [ 148 ]

Ar gyfer heddiw'r bore – alaw Gymreig tr. / arr. W. Rees Lewis – 388 – [ 464 ]

Ar hyd y nos – alaw Gymreig - 682 [ 847, 886 ]

Arian ac aur – tr. / arr. Betty Pulkingham – 334 – [ 404 ]

Arizona – R. H. Earnshaw – 662 – [ 816 ]

Arnold – Samuel Arnold – 408 – [ 484 ]

Arnsberg [ Neander / Come, ye Faithful ] – Joachim Neander – 155 – [ 184, 185 ]

Arthur – David Evans – 184 – [ 220 ]

Arweiniad – Richard Mills - 456 – [ 541, 924 ]

Arwelfa – John Hughes – 516 – [ 617, 618 ]

Ascalon – alaw o Silesia – 23 - [ 32 ]

Au clair de la lune – alaw Ffrengig tr. / arr. Alun Davies – 303 – [ 372 ]

Aurelia [ The church's one foundation ] – 513 – [ 612, 613, 936 ]

Avondale – Jehu Shepherd – 553 – [ 670 ]

Awn i Fethlem – alaw Gymreig – 366 – [ 436 ]

Ballerma – F. H. Barthelemon add. Robert Simpson – 560 – [ 678, 679 ]

Bangor – William Tans'ur – 479 – [ 568 ]

Beatitudo – J. B. Dykes – 561 – [ 680 ]

Beddgelert – J. D. Jones – 166 – [ 202 ]

Beethoven [ Ludwig ] – Ludwig van Beethoven – 56 – [ 66 ]

Belmont – William Gardiner – 139 – [ 165 ]

Bemerton [ Caswall / Filitz ] – Friedrich Filitz – 34 – [ 43 ]

Benedictus – Joseph Barnby – 980 [ 980 ]

Berwyn – Caradog Roberts – 186 – [ 222 ]

Bethany – Henry Smart – 161 – [ 194, 195, 343 ]

Bethel – Caniadau Seion, 1840 tr. / arr. David Evans – 276 – [ 342 ]

Bethlehem – alaw Seisnig – 384 – [ 459, 460 ]

Beverley – The Psalms of David, 1791 – 213 – [ 254 ]

Birmingham – F. Cunningham – 171 – [ 207 ]

Bishopthorpe – Jeremiah Clarke – 657 – [ 805, 806, 807, 808 ]

Blaencefn – John Thomas - 663 – [ 817, 904 ]

Blaen-y-Coed – Joseph Parry – 210 – [ 250 ]

Blaenwern [ Love Divine All Loves Excelling ] – W. Penfro Rowlands - 595 – [ 730, 731, 905 ]

Blodwen – William R. Jones – 183 – [ 219 ]

Bod Alwyn – David Jenkins – 135 – [ 161 ]

Boston – Lowell Mason – 252 – [ 302, 303 ]

Braint – alaw Gymreig tr. / arr. David Evans – 25 – [ 34 ]

Brawdoliaeth – Eric Jones – 235 – [ 280 ]

Brenin Seion – Ben Ifander Johns – 322 – [ 391 ]

Y Brenin Tlawd [ The Servant King ]– Graham Kendrick - 231 – [ 276, 899 ]

Bridport – J. Ambrose Lloyd – 259 – [ 313 ]

Bro Aber – J. Haydn Phillips – 307 – [ 375 ]

Bro Cefni – Emyr James – 583 – [ 714 ]

Bro Eleri – W. Llewelyn Edwards – 492 – [ 588, 589 ]

Bron Rhiwel – W. Llewelyn Edwards – 611 – [ 754 ]

Bronwen [ Plaisir d'amour ] – J. P. A. Martini tr. / arr. T. Gwynn Jones – 640 – [ 788 ]

Brwynog – T. R. Williams – 294 – [ 362 ]

Brynaber – D. Vaughan Thomas – 575 – [ 699 ]

Brynawel – Gwilym R. Jones – 24 – [ 33 ]

Bryn Calfaria – William Owen – 416 – [ 494 ]

Bryn Dioddef – D. Emlyn Evans – 204 – [ 241 ]

Bryn Du – Tom Carrington – 573 – [ 696 ]

Bryngogarth – William .P. Roberts – 594 – [ 729 ]

Bryngolau [All Saints] – Geistriches Gesangbuch, 1698, tr. / arr. W. H. Monk – 697 – [ 217, 865 ]

Brynhyfryd - trad Alaw Gymraig, attrib John Williams tr. / arr. J. T. Rees – 413 – [ 492 ]

Bryn Hywel – Emlyn Davies – 147 – [ 174 ]

Bryniau Casia – Y Salmydd, 1892 – 268 – [ 328, 329 ]

Bryn Meini – T. Hopkin Evans – 248 – [ 297, 298 ]

Bryn Myrddin – J. Morgan Nicholas – 266 – [ 323, 324 ]

Bryn-Teg – J. Ambrose Lloyd – 10 – [ 12 ]

Bryn Terrace – John Gabriel – 214 – [ 255, 256 ]

Bryntirion – Ascan Henri Theodore Lutteroth – 263 – [ 317, 318 ]

Bryn Wgan – Gilmor Griffiths – 76 – [ 94, 95 ]

Buddugoliaeth (1) – Griffith William Hughes – 439 – [522]

Buddugoliaeth (2) – adda. /attrib. Giovanni da Palestrina, tr. / arr. W. H. Monk – 472 – [559, 560]

Bugail Israel – Tom Price – 549 – [ 666 ]

Builth – David Jenkins – 89 – [ 114 ]

Bunessan [ Grist bendigedig / Morning has Broken ] – alaw Aelaidd tr. / arr. John Hughes - 313 [ 382, 882 ]

Burford – John Chetham – 245 – [ 293, 294 ]

Bydd yn dawel yn dy Dduw – Nia Lewis – 120 – [ 146 ]

Bydd yn wrol – Arthur S. Sullivan – 597 – [ 735 ]

Cae'r Gorlan – W. Llewellyn Edwards – 451 – [ 537 ]

Caerdydd – Idris Lewis – 469 – [ 556 ]

Caerllyngoed – Stephen Llwyd tr. / arr. David Evans – 425 – [ 504 ]

Caernarfon – alaw Eglwysig tr. / arr. J. T. Rees – 86 – [ 109, 110 ]

Caersalem – Robert Edwards – 16 – [ 21, 22, 439 ]

Calfari – Samuel Stanley tr. / arr. David Evans – 368 – [ 439, 440 ]

Calon Lan – John Hughes – 634 – [ 780 ]

Camberwell [ At the Name of Jesus ] – Michael Brierley – 311 – [ 380 ]

Can 1 – Orlando Gibbons - 686 – [ 851, 959 ]

Can 34 – Orlando Gibbons tr. / arr. David Evans - 255 – [ 306, 307, 947 ]

Can Angylion – E. G. Monk – 118 – [ 144 ]

Can Hosanna – 328 [ 397, 398, 883 ]

Can Iar Fach yr Haf – Brian Howard – 123 – [ 149 ]

Can y Bachgen Main – alaw Gymreig tr. / arr. Tecwyn Ellis – 371 – [ 444, 445 ]

Can yr Haf – Carey Bonner – 115 – [ 141 ]

Capel Tygwydd – David Jenkins – 32 – [ 41 ]

Capel-y-Ddol – Joseph David Jones – 576 – [ 700, 701, 702 ]

Caraf yr Haul – Gwen F. Smith – 97 – [ 122 ]

Cariad – Susan Williams tr. / arr. Margaret Jones – 193 – [ 229 ]

Cariad Crist – 342- [ 412 ]

Cariad Iesu – Celebration Services (International ) – 340 – [ 410 ]

Carlisle – Charles Lockhart – 136 – [ 162 ]

Carol Nadolig – H. Walford Davies – 381 – [ 456 ]

Carol y Pasg – alaw o'r Iseldiroedd / low countries trad. tr. / arr. Charles Wood - 473 – [ 561, 929 ]

Caru'r Iesu – Frederick Whitfield tr. / arr. Ann Morgan – 341 – [ 411 ]

Caryl – Rhys Jones – 84 – [ 106 ]

Catherine – David Roberts [ Alawydd ] – 577 – [ 703, 704 ]

Cefn-bedd Llywelyn – Alfred P. Morgan – 189 – [ 225 ]

Ceidwad Byd – alaw Ffrengig tr. / arr. John Hughes – 389 – [ 465 ]

Ceisiwch yn Gyntaf [ Ton-gron / round ] – Karen Lafferty - 229 – [ 274 ]

Celeste – Lancashire Sunday School Songs, 1857 - 26 – [ 35 ]

Cerddwn Ymlaen – Nia Lewis – 128 – [ 154 ]

Childhood – H. Walford Davies – 283 – [ 349 ]

Cilowen – Beti James + Sian Davies tr. / arr. Rhiannon Ifan – 589 – [ 722 ]

Clawdd Madog – D. Christmas Williams – 586 – [ 718 ]

Cleveland – Lowell Mason, tr Evan Thomas Davies – 606 – [ 748 ]

Clod – Caniadau y Cysegr, 1839, tr. / arr. David Evans – 546 – [ 663 ]

Clorach [ Mason ] - Lowell Mason – 27 – [ 36 ]

Clyma ni'n un – Bob Gillman – 523 – [ 626 ]

Coedmor – R. L. Jones – 465 – [ 550, 551 ]

Cofia bob amser, cofia bob tro – Lynda Masson - 119 – [ 145 ]

Commonwealth – Josiah Booth – 693 – [ 860 ]

Converse [ What a friend we have in Jesus ] – C. C. Converse - 279 – [ 345, 906 ]

Corinth – Samuel Webbe tr. / arr. David Evans – 261 – [ 315 ]

Cornwall [ O Love Divine ] – S. S. Wesley – 77 – [96 ]

Craigafon – Eric Jones – 270 – [ 334 ]

Cranham [ In the Bleak Midwinter ]– Gustav Holst – 390 – [ 466 ]

Crimond – Jessie Seymour Irvine [ / David Grant ] tr. / arr. T. C. L. Pritchard – 53 – [ 62, 945 ]

Cristion bychan ydwyf – alaw Americanaidd – 646 – [ 794 ]

Croes-y-Parc – J. Ceulanydd Rees tr. / arr. W. Matthews Williams - 679 – [ 843 ]

Cromer – J. Ambrose Lloyd – 534 – [ 640, 641 ]

Cross of Jesus – John Stainer – 455 – [ 540 ]

Crowle – James Green – 505 – [ 602 ]

Cruger – Johann Cruger tr. / arr. W. H. Monk – 674 – [ 833, 834 ]

Crug-y-Bar – alaw Gymreig tr. / arr. J. Cledan Williams – 605 – [ 747 ]

Cwmafon – Joseph Parry – 420 – [ 498, 499 ]

Cwmgiedd – Daniel Protheroe – 426 – [ 505, 506 ]

Cwm-nedd – alaw Ddiwygiadol tr. / arr. J. T. Rees – 415 – [ 493 ]

Cwm Rhondda – John Hughes – 264 – [ 319, 904, 948 ]

Cyfamod [ Yr Hen Ddarbi ] – alaw Seisnig – 434 – [ 518 ]

Cyfrif y Bendithion – E. O. Excell – 116 – [ 142 ]

Cyffryddaist yn fy Nghalon - Susan Williams tr. / arr. Margaret Jones – 194 – [ 230 ]

Cymod – John Thomas – 450 – [ 536 ]

Cymundeb – Caradog Roberts – 532 – [ 638 ]

Cynhaeaf [We plough the fields] – J. A. P. Schulz - 104 [ 130, 887 ]

Cynllwyd – T. R. Williams – 217 – [ 260, 261 ]

Cysur – Thomas Price – 612 – [ 755 ]

Da yw Duw – Graham Kendrick – 195 – [ 231 ]

Daeth Crist i'n plith – W. Holford – 403 – [ 479 ]

Daeth Iesu i'm calon i fyw – C. H. Gabriel – 649 – [ 797 ]

Daniel – Emlyn Williams – 227 – [ 272 }

Dan-y-Graig – D. Afan Thomas – 173 – [ 209 ]

Y Darlun – Davey Davies – 113 - [ 139 ]

Darwall – John Darwell – 66 – [ 79, 80 ]

David – J. Raymond Williams – 518 – [ 620 ]

Dawel Nos – Franz Gruber – 391 – [ 467 ]

Day of Rest – J. W. Elliott - 587 – [ 719, 720, 950 ]

Y Ddol – Tom Carrington – 570 – [ 691 ]

Deep Harmony – Handel Parker – 251 – [ 301 ]

Degannwy – Benjamin Williams – 95 – [ 120 ]

Y Delyn Aur – alaw Gymreig tr. / arr. John Thomas + D. Emlyn Evans – 581 – [ 711 ]

Dennis – H. G. Nageli tr. / arr. Lowell Mason – 1 – [1]

Derbyn ein diolch ni – tr. / arr. Falyri Jenkins – 133 – [ 159 ]

Deuwch, addolwn – Charles H. Clements – 985 – [ 985 ]

Deuwch gyda mi – tr. / arr. Jeanne Harper – 45 – [ 54 ]

Deuwch i foli – tr. / arr. Ann Morgan – 352 – [ 422 ]

Dies Irae – Joseph Parry – 689 – [ 855 ]

Dilyn f'arweinydd – Valerie Collison – 331 – [ 401 ]

Dim Ond Iesu – Robert Lowry – 599 – [ 739, 922 ]

Diniweidrwydd – alaw Gymreig – 430 – [ 512, 513 ]

Diolch – Martin G. Schneider – 100 – [ 125 ]

Diolch a chan – Wolfgang Amadeus Mozart tr. / arr. J. Lloyd Edwards – 75 – [ 93 ]

Diolch am y cynhaeaf – alaw Fengalaidd tr. / arr. J. T. Rees – 112 – [ 138 ]

Diolch, Diolch, Iesu - tr. / arr. Betty Pulkingham – 121 – [ 147 ]

Diolch i ti - pr. / attr. Huw Angel - 40, 317 – [ 49, 386 ]

Diolch iti, Ior – Diane Davis Andrew – 124 – [ 150 ]

Disgwyl yr Ior [ Wait for the Lord ] – Jacques Berthier – 22 – [ 31 ]

Dismissal [ Mount of Olives ] – W. L. Viner tr. / arr. David Evans – 159 – [ 192 ]

Dismission – J. F. Wade tr. / arr. David Evans – 277 – [ 343 ]

Distewch – David J. Evans - 503 – [ 600, 935 ]

Dix [ As with gladness ] – Conrad Kocher – 301 – [ 370 ]

Dod ar fy mhen – Euros Rhys Evans – 562 – [ 681 ]

Dolfor [ Sardis ] – alaw Gymreig - 13 [ 17 ]

Dolwyddelan – Meiningusches Gesangbuch, 1693 – 617 – [ 762 ]

Dol-y-Coed – William Harris – 537 – [ 646, 647 ]

Domine Deus – Sylvia Crowther – 126 – [ 152 ]

Dominus regit me [ The King of Love ] – J. B. Dykes – 250 – [ 300 ]

Dona la pace – Jacques Berthier – 642 – [ 790 ]

Dona nobis pacem – tr. / arr. John L. Bell + Graham Maule – 691 – [ 857 ]

Dos, dywed ar y mynydd [Go, tell it on the mountain ] – alaw Affro-Americanaidd tr. / arr. Alun Davies – 400 – [ 476 ]

Dowch, blant bychain – tr. / arr. Owen Williams – 336 – [ 406 ]

Down Ampney [ Come Down O Love Divine ] – Ralph Vaughan Williams - 502 – [ 599, 933 ]

Downing – J. Ambrose Lloyd – 137 – [ 163 ]

Dre-hir – David Evans – 592 – [ 725 ]

Drysau mawl – William Mathias - 3 – [ 3 ]

Duke Street [ Fight the Good Fight ] – pr. John Hatton - 566 – [ 685, 946 ]

Dunfermline – The CL Psalms of David, 1615 tr. / arr. David Evans – 140 – [ 166 ]

Dusseldorf – Felix Mendelssohn add. John Roberts [ Ieuan Gwyllt ] – 162 – [ 196, 197, 198 ]

Duw fo yn fy mhen – H. Walford Davies – 645 – [ 793 ]

Duw lefarodd – alaw Iddewig tr. / arr. Arfon Wyn + Llio Haf Adams – 356 – [ 426 ]

Duw sy'n codi ei dy – tr. / arr. Betty Pulkingham – 522 – [ 625 ]

Dwyfor – alaw Eidalaidd tr. / arr. J. Lloyd Williams – 61 – [ 72, 73 ]

Dyfod mae'n Brenin – alaw Iddewig tr. / arr. Betty Pulkingham – 337 – [ 407 ]

Dyfrig – Alun Davies – 988 – [ 988 ]

Dyfrdwy – John Jeffreys – 9 – [ 11 ]

Dyfroedd Siloa – John Williams – 201 – [ 237 ]

Dyro dy gariad – Dave Bilbrough – 703 – [ 871 ]

Ebeneser [ Ton y Botel ] – Thomas John Williams – 168 – [ 204 ]

Eden (1) – John Roberts [ Ieuan Gwyllt ] – 278 – [ 344 ]

Eden (2) – T. B. Mason – 535 – [ 642, 643 ]

Edinburgh – Caniadau Seion, 1840 tr. / arr. David Evans - 271 – [ 335, 336 ]

Edom – Owen Roberts – 167 – [ 203 ]

Efailwen – John S. Davies – 673 – [ 831, 832 ]

Ef a'm gwnaeth – Alan Pinnock – 129 - [ 155 ]

Eiddo yr Arglwydd – Tecwyn Ifan tr. / arr. Rhiannon Ifan – 233 – [ 278 ]

Eifionydd – J. Ambrose Lloyd – 596 – [ 732, 733, 734 ]

Ein cadarn dwr – Martin Luther tr. / arr. J. S. Bach – 96 – [ 121 ]

Ein traed a'n dwylo ni – Euros Rhys Evans – 696 – [ 864 ]

Eirinwg – D. Emlyn Evans – 172 – [ 208, 264, 520 ]

Eleazer [ O na bawn i fel efe ] – W. B. Bradbury - 588 – [ 721 ]

Elfair – Brenda Jones – 39 [ 48 ]

Ellacombe (M9) – gesangbuch Wurttemburg - 18 – [ 24, 25, 26 ]

Ellacombe (M46) – gesangbuch Wurttemburg – 300 - [ 369 ]

Ellers – E. J. Hopkins - 545 – [ 660, 661, 662, 941 ]

Elliott – John Ellis – 219 – [ 263, 264 ]

Elwyn – M. Eddie Evans – 111 – [ 137 ]

Emanwel – Bob McGee – 347 – [ 417 ]

Emlyn – D. Emlyn Evans – 512 – [ 611 ]

Emyn Gosber – J. T. Rees – 146 – [ 173 ]

Emyn Hwyrol – William Jackson – 35 – [ 44 ]

Emyn y Pasg – Lyra Davidica, 1708 - 468 – [ 555, 928 ]

Endsleigh – Salvatore Ferretti – 212 – [ 252, 253 ]

Engedi – add. Ludwig van Beethoven – 243 – [ 289, 290 ]

Epiphany [ Brightest & Best ] – J. F. Thrupp – 383 – [ 458 ]

Erromanga – O. M. Williams – 203 – [ 240 ]

Esther – John Roberts [ Ieuan Gwyllt ] - 160 – [ 193, 338 ]

Eventide [ Abide with Me ] – W. H. Monk - 614 – [ 758, 759, 951 ]

Ewch allan mewn llawenydd – Stuart Dauermann – 47 – [ 56 ]

Y Faenol – William Probert – 260 – [ 314 ]

Farrant – add. John Hilton, 1608 – 241 – [ 286, 287 ]

Fel yr hydd – Martin Nystrom – 188 – [ 224 ]

Y Fendith Apostolaidd (1) – David Evans – 993 – [ 993, 994 ]

Y Fendith Apostolaidd (2) – J. T. Rees – 994 – [ 993, 994 ]

Fflint – Joseph Parry – 497 – [ 594 ]

Finlandia – Jean Sibelius – 687 – [ 852, 853 ]

Flemming – Friedruch F. Flemming – 692 – [ 858, 859 ]

Foelallt – David Evans – 179 – [ 215 ]

Forest Green [ O Little Town of Bethlehem ] – alaw Seisnig tr. / arr. Ralph Vaughan Williams – 376 – [ 451 ]

Franconia (1, M79) – Thomas Hastings – 379 – [ 454 ]

Franconia (2, M1) – J. B. Konig tr. / arr. W. H. Havergal – 556 – [ 673 ]

Freiburg – J. A. Freylinghausen tr. / arr. John Roberts [ Ieuan Gwyllt ] – 443 – [ 527 ]

French – The CL Psalms of David, 1615 - 410 [ 488, 489, 884 ]

Frenin nef – Jack W. Hayford – 232 – [ 277 ]

Fulda [ We have a Gospel to proclaim ]– William Gardiner - 205 – [ 242, 243, 898 ]

Gad in fod yn olau clir – Chris Christensen – 237 – [ 282 ]

Gair disglair Duw [ Shine, Jesus, Shine ] – Graham Kendrick - 192 – [ 228, 911 ]

Ganwyd Iesu – Eirlys Pierce tr. / arr. E. Olwen Jones – 401 – [ 477 ]

Garnlwyd – R. Arthur Evans – 526 – [ 629, 630 ]

Garthowen – Wyn Morris – 163 – [ 199 ]

Genesis – Graham Westcott – 701 – [ 869 ]

Gerontius – J. B. Dykes - 412 – [ 491, 875 ]

Glanceri – D. Emlyn Evans – 58 - [ 68 ]

Glanhafren – alaw Gymreig tr. / arr. J. T. Rees – 175 – [ 211 ]

Glanllyn – W. J. Davies – 436 – [ 520 ]

Glanrhondda – W. T. Rees [ Alaw Ddu ] – 607 – [ 749 ]

Glantawe – David Richards – 288 – [ 354 ]

Glan-y-nant – Harri Richards – 667 – [ 822 ]

Glastonbury Thorn – E. T. Davies – 541 – [ 651, 652, 653 ]

Glena – Caradog Roberts – 498 – [ 595 ]

Gnoll Avenue – David Jenkins – 578 – [ 705, 706 ]

Godre'r Coed – Matthew W. Davies – 55 – [ 64, 65 ]

Gogerddan – Joseph Parry – 681 – [ 846 ]

Gopa – John Roberts – 668 – [ 823 ]

Gopsal [ Rejoice, the Lord is King ] – Georg Frideric Handel – 666 – [ 820, 821 ]

Gorfoledd – Joseph Parry – 624 – [ 770 ]

Gorffwysfa – Rees Williams – 249 – [ 299 ]

Gorof – T. Hopkin Evans – 296 – [ 365 ]

Gosen – The Bible Class Magazine, 1860 – 329 – [ 399 ]

Goss – John Goss - 68 [ 82, 83, 890 ]

Gottlieb – F. C. Maker – 509 – [ 606 ]

Grafenberg – Johann Cruger – 152 – [ 180, 294 ]

Groeswen – J. Ambrose Lloyd – 62 – [ 74 ]

Gwahoddiad [Arglwydd, dyma fi] – Lewis Hartsough - 407 – [ 483 ]

Gwalchmai [ King of Glory, King of Peace ] – J. D. Jones - 291 – [ 358, 359, 893 ]

Gweddi'r Arglwydd (1 ) – H. S. Oakeley – 989 – [989, 990, 991, 992 ]

Gweddi'r Arglwydd (2 ) – Caradog Roberts – 990 – [989, 990, 991, 992 ]

Gweddi'r Arglwydd (3 ) – Richard Langdon – 991 – [989, 990, 991, 992 ]

Gweddi'r Arglwydd (4 ) – Gwenda D. Williams – 992 - [989, 990, 991, 992 ]

Gweddi Sant Ffrancis [ Make Me a Channel of your Peace ] – Sebastian Temple tr. / arr. Betty Pulkingham - 700 – [ 868, 960 ]

Gweddi Wladgarol – Caradog Roberts – 671 – [ 827, 828 ]

Gwefus bur – John Hughes – 501 – [ 598 ]

Gwendoline – Caradog Roberts – 220 – [ 265 ]

Gwengar – Joseph Parry – 238 – [ 283 ]

Gwladys – William Tans'ur – 257 – [ 309, 310, 311 ]

Gwŷl – Meirion Williams – 393 – [ 469 ]

Gwynfa – J. H. Roberts – 678 – [ 842 ]

Gwynn [ Lasst uns erfreuen ] – Geistliche Kirchengesang, 1623, tr. / arr. Ralph Vaughan Williams – 108 – [ 134 ]

Hadley – Hadley Watkins – 20 – [ 29 ]

Halelwia – alaw o Dde Affrica tr. / arr. George Mxadana – 51 – [ 60 ]

Halelwia, rhoddwn ddiolch – Don Fishel tr. / arr. Betty Pulkingham – 338 – [ 408]

Hamburg – Johanne Schop tr. / arr. Freidrich Filitz – 73 – [ 90, 91 ]

Hanover [ O worship the King ] – William Croft - 464 – [ 549, 894 ]

Hapus wyf fi – Philipp Bliss – 332 – [ 402 ]

Harford – Alun Davies – 72 – [ 89 ]

Harlech – J. D. Jones – 290 – [ 357 ]

Haslemere [Cariad Duw yng Nghrist] – alaw Almaenaidd tr. / arr. Caradog Roberts – 318 – [ 387 ]

Hebron – Johann Cruger – 489 – [ 583, 584 ]

Hedd sy'n llifo – 236 – [ 281 ]

Heddwch ar ddaear lawr – Seymour Miller + Jill Jackson – 699 – [ 867 ]

Hemel – J. Harries Thomas – 223 – [ 268 ]

Yr Hen Ganfed - Sallwyr / Psalter Geneva ( attrib. Louis Bourgeois) – 12 – [ 14, 15, 16, 876 ]

Hengoed – Jacob Gabriel – 28 – [ 37 ]

Henryd – J. Ambrose Lloyd – 676 – [ 837, 838 ]

Hereford – S. S. Wesley - 569 – [ 690, 932 ]

Hiraeth – Daniel Protheroe – 247 – [ 296 ]

Holley – George Hews - 74 – [ 92 ]

Hollingside – J. B. Dykes – 547 – [ 664 ]

Holstein – J. C. Bach tr. / arr. David Evans – 483 – [ 573 ]

Horsley [ Green Hill ] – William Horsley - 527 – [ 631, 632, 919 ]

Hosanna – James Mills – 78 – [ 97 ]

Hosanna, Hosanna – Carl Tuttle – 228 – [ 273 ]

Houghton – H. J. Gauntlett – 94 – [ 119 ]

Hungerford – H. J. Gauntlett – 452 – [ 538 ]

Hursley – Katholisches Gesangbuch, c. 1774 – 571 – [ 692, 693 ]

Hwiangerdd Mair – Haydn Morris – 395 – [ 471 ]

Hwn yw yr dydd – Les Garrett – 42 – [ 51 ]

Hyder – Richard Ellis – 484 – [ 574, 575 ]

Hyfryd Lais – J. Owen Jones - 19 – [ 27, 28 ]

Hyfrydol [ Alleluia, Sing to Jesus ] – R. H. Pritchard - 218 – [ 262, 923 ]

Yr Hyfryd Wlad – D. W. Lewis – 106 – [ 132 ]

I Dduw bo'r gogoniant – W. H. Doane - 475 / 524 – [ 563, 564, 627, 926 ]

Iesu ddywedodd – alaw Wrdw tr. / arr. Francis Westbrook – 350 – [ 420 ]

Iesu dyrchafedig – Johann Cruger tr. / arr. J. S. Bach - 314 – [ 383 ]

Iesu, pwy all fod yn fwy na thi? - tr. / arr. Sioned Webb Jones – 353 – [ 423 ]

Iesu tirion – Martin Shaw – 304 – [ 373 ]

Iesu yw'r Ior – David J. Mansell - 330 [ 400, 888 ]

Ifor – J. H. Morgan Harris – 315 – [ 384 ]

I ti, O Dad, diolchwn - tr. / arr. John Hughes – 102 – [ 128 ]

In Memoriam – Caradog Roberts – 600 – [ 740 ]

Innocents – Joseph Smith – 211 – [ 251 ]

Innsbruck – alaw Almaenaidd tr. / arr. J. S. Bach – 637 – [ 785 ]

Irby [Once in Royal David's City] – H. J. Gauntlett - 382 – [ 457, 917 ]

Isgarn – W. Llewelyn Edwards – 310 – [ 379 ]

Islwyn – David Lewis - 579 – [ 707, 708 ]

Ivor – Adoniah Evans – 461 – [ 546 ]

Joanna [ St. Denio / Immortal, Invisible ] – alaw Gymreig - 440 - [ 523, 892 ]

John – E. T. Davies – 491 – [ 724 ]

Jubilate – Fred Dunn – 49 – [ 58 ]

Judas and Mary – Sydney Carter – 134 – [ 160 ]

Kane – Lowell Mason – 608 – [ 750, 751 ]

Kelvingrove – alaw Albanaidd tr. / arr. John L. Bell + Graham Maule – 653 – [ 801 ]

Kilmorey – J. A. Lloyd – 427 – [ 507, 508 ]

Kwmbayah – alaw o India'r Gorllewin / trad. West Indies tr. / arr. Alun Guy – 41 – [ 50 ]

Kyrie Eleison – litwrgi Eglwys Uniongred Rwsia – 38 - [ 47 ]

Landerne – Ann Hopcyn – 670 – [ 826 ]

Laudate Dominum [ O praise ye the Lord ] – C. H. H. Parry - 92 – [ 117, 879 ]

Laudate omnes gentes [ Psalm 117 ] – Jacques Berthier – 50 – [ 59 ]

Laur – tr. / arr. Caradog Roberts - 65 – [ 78 ]

Laus Deo [ Redhead 46 / Bright the Vision ]– Richard Redhead – 385 – [ 461 ]

Lausanne – Caesar Malan – 454 – [ 540 ]

Lefan – T. Gwynn Jones – 615 – [ 760 ]

Leoni – alaw Iddewig – 88 – [ 113 ]

Lewes – John Randall tr. / arr. David Evans – 486 – [ 577 ]

Lilian – Tom Price – 182 – [ 218 ]

Liverpool – John Roberts [Ieuan Gwyllt] – 619 – [ 764 ]

Llafar glod – Jimmy Owens – 63 – [ 75 ]

Llan Baglan – D. Afan Thomas – 419 – [ 497 ]

Llanbadarn – R. S. Hughes – 487 – [ 503, 578, 579 ]

Llanbedr – L. J. Roberts – 386 – [ 462 ]

Llandaf – Idris Lewis – 170 – [ 206 ]

Llanddowror – alaw Gymreig – 618 – [ 763 ]

Llanddwyn – Enid Griffiths – 80 – [ 101 ]

Llandinam – James Turle tr. / arr. Thomas Williams [ Hafrenydd ] – 207 – [ 246, 247 ]

Llanfair [ Hail the Day ] – Robert Williams – 446 – [ 531, 532, 533 ]

Llanfrothen – J. Watkin Jones – 305 – [ 373 ]

Llan-gan – alaw Gymreig tr. / arr. David Evans – 274 – [ 340 ]

Llangloffan – alaw Gymreig tr. / arr. David Evans – 488 – [ 580, 581, 582 ]

Llangynog – John Evans [ Cynogfab ] – 538 – [ 648 ]

Llaniestyn – William O. Jones – 508 – [ 605 ]

Llanllyfni – John Jones tr. / arr. David Jenkins – 437 – [ 521 ]

Llanrhaeadr – Freidrich Silcher tr. / arr. Wilhelm Tschirsch – 306 – [ 374 ]

Llanrwst – Dan Jones – 165 – [ 201 ]

Llansannan – alaw Gymreig – 431 – [ 514, 515 ]

Llantrisant – alaw Gymreig tr. / arr. David Evans – 289 – [ 355, 356 ]

Llawenydd a gewch [ Ton-gron / round ] – tr. / arr. Margaret Evans - 351 – [ 421 ]

Lledrod – Caniadau y Cyssegr, 1839 tr. / arr. David Evans – 253 – [ 304 ]

Llef – G. H. Jones [ Gutyn Arfon ] – 567 – [ 686, 687 ]

Lloyd – Cuthbert Howard – 411 [ 490 ]

Llwynbedw – J. T. Rees – 265 – [ 320, 321, 322 ]

Llwyncoedwr – D. E. Parry Williams – 164 – [ 200 ]

Llwynwern – E. T. Davies – 81 – [ 102, 103 ]

Llydaw – 148 – [ 175 ]

Llys Aeron [ Canaf yn y Bore ] – Lewis Jones Roberts – 93 – [ 118 ]

Lobe den Herren – Straslund Gesangbuch, 1665 - 187 – [ 223, 896 ]

Long Oaks – E. T. Davies – 602 – [ 742, 743 ]

Lorelei – alaw Almaenaidd – 370 – [ 442, 443 ]

Louvain – Caradog Roberts – 154 – [ 183 ]

Love divine – John Stainer – 632 – [ 778 ]

Lucerna Laudoniae – David Evans – 82 – [ 104 ]

Luckington [ Let All the World ] – Basil Harwood – 30 – [ 39 ]

Luned – Eric Jones – 130 - [ 156 ]

Lux Eoi – Arthur S. Sullivan – 79 – [ 98, 99, 100 ]

Lyngham – Thomas Jarman – 242 - [ 288, 902 ]

Lyons – Sallwyr Genefa, 1551 – 677 – [ 839, 840, 841 ]

Macabeus – Georg Frideric Handel - 474 – [ 562, 930 ]

Mae d’eisiau di – Robert Lowry – 185 – [ 221 ]

Y mae in Waredwr – Melody Green – 346 – [ 416 ]

Maelor – John Hughes – 64 – [ 76, 77 ]

Mae’n Dod – Graham Kendrick – 344 – [ 414 ]

Mae’n Duw ni mor fawr – 125 – [ 151 ]

Mae’n fyw – Alfred H. Ackley – 320 – [ 389 ]

Mae’r gaeaf ar fy ysbryd – Leah Owen – 648 – [ 796 ]

Mae’r nos yn ddu – D. G. Corner tr. / arr. H. Walford Davies – 404 – [ 480 ]

Maes-gwyn – John Edwards – 633 – [ 779 ]

Maes-y-bryn – A. Haydn Jones – 635 – [ 781 ]

Magnificat – James Turle – 982 – [ 982 ]

Mainzer – Joseph Mainzer – 59 – [ 69, 70 ]

Mair (1) – D. E. Williams – 131 – [ 157 ]

Mair (2) (M75) – Gwenda D. Williams – 520 – [ 623 ]

Maldwyn [ Vernon ] – alaw Gymreig tr. / arr. David Evans – 444 – [ 528, 529 ]

Malvern – H. J. Gauntlett – 295 – [ 363, 364 ]

Man Teg – Tom Carrington – 246 – [ 295 ]

Mannheim (1) – Hans Leo Hassler, arr. J. S. Bach – 422- [501, 921 ]

Mannheim (2) [ Edeirnion / Turin / Lead us, Heavenly Father ] – Friedrich Filitz – 572 [694, 695]

Margam – Tom Davies – 603 – [ 744, 745 ]

Marian – Caradog Roberts – 292 – [ 360 ]

Marion – W. Llewelyn Edwards – 239 – [ 284 ]

Martin – E. J. Hughes – 67 – [ 81 ]

Martyrdom – Hugh Wilson – 6 - [ 6, 7, 487 ]

Mary – J. Ambrose Lloyd – 480 – [ 569 ]

Mater Christi – Meirion Williams – 365 – [ 435 ]

Mawlgan – J. H. Roberts – 319 – [ 388 ]

Meinir – J. O. Jones – 685 – [ 850 ]

Meirionnydd – William Lloyd – 71 – [ 86, 87, 88 ]

Melcombe [ New Every Morning ] – Samuel Webbe tr. / arr. David Evans – 254 – [ 305 ]

Melita [ For Those in Peril ] – J. B. Dykes – 224 – [ 269 ]

Melling – John Fawcett – 90 – [ 115 ]

Mendelssohn [ While Shepherds Watched ] – Felix Mendelssohn tr. / arr. W. H. Cummings - 377 – [ 452, 915 ]

Mentro – Sioned Williams – 655 – [ 803 ]

Mi benderfynais – tr. / arr. Betty Pulkingham – 650 – [ 798 ]

Michael [ All my hope ] – Herbert Howells – 208 – [ 248 ]

Miles Lane [ All hail the power ] – William Shrubsole - 199 – [ 235, 900 ]

Milwaukee – Daniel Protheroe – 564 – [ 683 ]

Minffordd – J. S. Bach – 432 – [ 516 ]

Misericordia – Henry Smart – 448 – [ 534 ]

Missionary [Heber] – Lowell Mason – 157 [188, 189, 190]

Moab – John Roberts [ Ieuan Gwyllt ] – 494 – [ 591 ]

Moldavia – alaw Almaenaidd tr. / arr. David Evans – 424 – [ 503 ]

Moliant – Joseph Parry – 14 - [ 18, 19 ]

Molwch ar yr utgorn – John Kennett – 48 – [ 57 ]

Monks Gate [ To Be a Pilgrim ] – alaw Seisnig tr. / arr. Ralph Vaughan Williams - 630 – [ 776, 953 ]

Montgomery – Magdalen Hospital Hymns, c. 1762 – 85 – [ 107, 108 ]

Mor dda yw ein Duw – tr. / arr. Jeanne Harper – 132 – [ 158 ]

Mor fawr wyt ti – alaw Swedaidd tr. / arr. Stuart W. K. Hine [ prev. attrib. Handel ] – 114 – [ 140 ]

Morfudd – alaw Gymreig – 87 – [ 111, 112 ]

Morgannwg – alaw Almaenaidd tr. / arr. John Roberts [ Ieuan Gwyllt ] – 531 – [ 637 ]

Moriah – 156 – [ 186, 187 ]

Morning Light [ New York / Stand up for Jesus ] – G. J. Webb – 515 – [ 615, 616 ]

Moscow [ Let there be Light ] – Felice de Giardini – 449 – [ 535 ]

Moto Imieca – alaw o Ddwyrain Affrica tr. / arr. Betty Pulkingham – 358 – [ 428 ]

Nantlle – G. W. Francis – 598 – [ 736, 737, 738 ]

Narberth – J. Ambrose Lloyd – 626 – [ 772 ]

Nasareth – J. R. Lewis [ Alaw Rhondda ] – 455 – [ 517 ]

Nashville – Matthaus Greiter – 285 – [ 351 ]

Nativity [ Come let us ] – Henry Lahee - 458 – [ 543, 901 ]

Navarre –Sallwyr / Psalter Geneva, 1551 (attrib. Claude Godimel) – 610 – [ 753, 942 ]

Nef a daear – Gerwyn Llwyd – 91 – [ 116 ]

Nercwys – Caniadau y Cyssegr a’r Teulu, 1879 – 216 – [ 258, 259 ]

Nes i dre [ Woodbury ] - Isaac B. Woodbury – 609 – [ 752 ]

Neuadd-lwyd – D. Emlyn Evans – 70 – [ 85 ]

Newark – Caradog Roberts – 101 – [ 126, 127 ]

Newyddion braf [{O} Happy Day] – Ron Jones – 256 - [ 308 ]

Niagara – Robert Jackson - 482 – [ 572, 940 ]

Nic{a}ea [Holy, Holy, Holy ]– J. B. Dykes – 33 - [ 42, 880 ]

Nid oes enw gwell na Iesu – Michael Baughen – 339 – [ 409 ]

Noel [ It came upon the midnight clear ] – alaw Seisnig tr. / arr. Arthur S. Sullivan - 380 – [ 455, 916 ]

Noel nouvelet – alaw Ffrencig – 702 – [ 870 ]

Nottingham [Amadeus / Take my life] – o’r 18fed ganrif – 467 – [ 116, 554 ]

Nunc Dimittis – James Turle – 983 – [ 983 ]

Nun Danket – Johann Cruger - 109 / 316 – [ 135, 385 ]

Nutfield – W. H. Monk – 625 – [ 771 ]

O am gael byw – tr. / arr. Jeanne Harper – 335 – [ 405 ]

O Dad, fe’th garwn – Donna Adkins tr. / arr. Colin Hand – 37 – [ 46 ]

O Dduw, clyw fi nghri [ O Lord, Hear My Prayer ] – Jacques Berthier – 651 – [ 799 ]

O deuad bob Cristion – alaw Gymreig tr. / arr. Caradog Roberts – 396 – [ 472 ]

O faban glan – Samuel Scheidt tr. / arr. John Hughes – 402 – [ 478 ]

O Llawenhewch – Graham Kendrick – 230 – [ 275 ]

Oldenburg – Andachts Zymbeln, 1655 tr. / arr. J. S. Bach – 200 – [ 236 ]

Olmar – Mair Allenby Williams – 333 – [ 403 ]

Ombersley – William Henry Gladstone – 11 – [ 13, 173 ]

Omni die – D. G. Corner tr. / arr. W. S. Rockstro – 684 – [ 849 ]

O nefol addfwyn Oen – Sioned Williams – 258 – [ 312 ]

Orinda – Alun Davies – 15 - [ 20 ]

Paderborn – alaw Almaenaidd tr. / arr. Paderborn Gesangbuch, 1765 - 221 – [ 266 ]

Pan fwy’n teimlo – Keri Jones + David Matthews – 647 – [ 795 ]

Pant-gwyn – T. R. Williams – 181 – [ 217 ]

Pantyfedwen – M. Eddie Evans – 107 / 643 – [ 133, 791, 908 ]

Paradwys (1) (M4) – Rees Williams – 54 – [ 63 ]

Paradwys (2) (M47) – alaw Seisnig – 302 – [ 371 ]

Pembroke – James Foster – 215 – [ 257 ]

Penderyn – alaw Gymreig – 372 – [ 446 ]

Peniel – Isaac Tucker tr. / arr. David Evans – 150 – [ 177 ]

Penitentia – Edward Dearle – 280 – [ 346 ]

Penlan – David Jenkins - 428 – [ 509, 949 ]

Penmachno – T. Hopkin Evans – 141 – [ 167 ]

Pennant – T. Osborne Roberts – 169 – [ 205 ]

Pen-parc – John Thomas Rees – 406 – [ 482 ]

Pentecost 96 – James Griffiths – 551 – [ 668 ]

Pen Ucha – Morfydd Llwyn Owen – 286 – [ 352 ]

Pen yr Yrfa – William James – 269 – [ 330, 331, 332, 333 ]

Petra [ Ajalon / Redhead / Rock of Ages ] – Richard Redhead - 457 - [ 542, 943 ]

Pinner – E. T. Davies – 312 – [ 381 ]

Poland – alaw Bwylaidd tr. / arr. Caradog Roberts – 373 – [ 447 ]

Pontmorlais – E. T. Davies - 98 / 690 – [ 123, 856 ]

Pont Steffan – W. Llewelyn Edwards – 470 – [ 557 ]

Port Penrhyn – J. H. Roberts – 273 – [ 339 ]

Y Preseb [ I orwedd mewn preseb ] - W. J. Kirkpatrick - 375 – [ 450, 914 ]

Preseli – Joan Osborne Thomas – 110 – [ 136 ]

Price – Daniel Protheroe – 418 – [ 496 ]

Propior Deo – Arthur S. Sullivan – 293 – [ 361 ]

Prysgol – William Owen – 590 – [ 723 ]

Pwy all blymio dyfnder gofid – Graham Kendrick – 695 – [ 863 ]

Pwy fel efe – J. T. Rees – 299 – [ 368 ]

Pwy wnaeth y ser? – tr. / arr. Arfon Wyn + Llio Haf Adams – 117 – [ 143 ]

Pwyso ar ei fraich – Lewis E. Jones – 323 – [ 392 ]

Quam dilecta – H. L. Jenner – 499 – [ 596 ]

Quem pastores laudavere – alaw Almaenaidd tr. / arr. Ralph Vaughan Williams – 324 – [ 393 ]

Rachie – Caradog Roberts – 476 – [ 565 ]

Ratisbon [ Christ, whose glory ] – J. G. Werner – 548 – [ 665 ]

Regent Square – Henry Smart - 153 – [ 181, 182 ]

Rehoboth – W. Pencerdd Williams – 149 – [ 176 ]

Resurgam – Anita Roberts – 463 – [ 548 ]

Rhad Ras – J. W. Parson Price – 445 – [ 530 ]

Rhagluniaeth – Caradog Roberts – 69 – [ 84 ]

Rheidol – John Roberts [ Ieuan Gwyllt ] – 539 – [ 649 ]

Rhigos – David Evans – 222 – [ 267 ]

Rhoddais yn rhad – Carol Owens – 354 – [ 424 ]

Rhoddion Duw – Arnold Lewis – 190 – [ 226 ]

Rhoi, Rhoi, Rhoi – C. R. Vaughan tr. / arr. R. Day + R. Crooks – 704 – [ 872 ]

Rhondda – M. O. Jones – 580 – [ 709, 710 ]

Rhos – Caradog Roberts – 628 – [ 774 ]

Rhosgofer – John Jones – 540 – [ 650 ]

Rhos-lan – Morris Davies – 176 – [ 212 ]

Rhosymedre – John David Edwards – 151 – [ 178, 179 ]

Rhuddlan [ Judge Eternal ] – alaw Gymreig - 664 – [ 818, 958 ]

Rhyd-y-Groes – Thomas David Edwards – 180 – [ 216 ]

Rhyddid – ef. John Jones – 429 – [ 510, 511 ]

Rhys – W. J. Evans – 639 – [ 787 ]

Richmond – Thomas Haweis tr. / arr. Samuel Webbe - 7 - [ 8, 874, 902, 939 ]

Richmond Hill – David de Lloyd – 680 – [ 844, 845 ]

Rimington – Francis Duckworth - 206 – [ 244, 245, 897 ]

Rockingham [ When I survey ] – add. Edward Miller tr. / arr. David Evans - 417 – [ 495, 920 ]

Roedd yn y wlad honno – alaw Gymreig tr. / arr. Caradog Roberts – 397 – [ 473 ]

Rousseau – Jean-Jacques Rousseau tr. / arr. David Evans – 543 – [ 656, 657 ]

‘R un un o hyd – Rhiannon Lloyd tr. / arr. Euros Rhys Evans – 349 – [ 419 ]

Rutherford – Chretian Urhan – 267 – [ 325, 326, 327 ]

‘Rwyf yn codi fy mhobol – Dave Richards – 525 – [ 628 ]

‘Rwy’n caru enw Iesu – Kathleen Thomerson – 343 – [ 413 ]

Saboth – John Williams [ Ioan Rhagfyr ] – 659 – [ 811, 812 ]

Saffron Walden [ Just as I am ] – A. H. Brown - 83 – [ 105, 952 ]

Sagina [ And can it be ] – Thomas Campbell - 453 – [ 539, 925 ]

Sain Tathan – John Islwyn Price – 528 – [ 633 ]

St. Agnes – J. B. Dykes – 529 – [ 634, 635 ]

St. Anne [ O God our help ] – William Croft – 52 - [ 61, 889 ]

St. Augustine – Michael Weisse tr. / arr. David Evans – 2 - [ 2 ]

St. Bees – J. B. Dykes – 621 – [ 766, 767 ]

St. Bernard – alaw o Tochter Sion, 1741 – 409 – [ 485, 486, 487 ]

St. Beuno – E. J. Hughes – 683 – [ 848 ]

St. Catherine – H. F. Hemy tr. / arr. J. G. Walton – 31 [ 40 ]

St. Clement [ The day thou gavest ] – Clement C. Scholefield - 36 – [ 45, 881 ]

St. Columba – alaw Wyddelig – 507 – [ 604 ]

St. Garmon – E. M. Price – 60 – [ 71 ]

St. George [St. Olave ] – H. J. Gauntlett – 555 – [ 672 ]

St. George’s, Windsor [ Come, ye thankful people ] – G. J. Elvey – 177 - [ 213, 885 ]

St. Helena – R. S. Hughes – 601 – [ 741 ]

St. Joseph – Joseph Parry – 284 – [ 350 ]

St. Mabyn – A. H. Brown – 308 – [ 376, 377 ]

St. Magnus [ The head that once ] – Jeremiah Clarke - 244 – [ 291, 292, 913, 927 ]

St. Margaret – A. L. Peace - 178 – [ 214, 895 ]

St. Matthew – William Croft – 225 – [ 270 ]

St. Nicholas – alaw Almaenaidd – 441 – [ 524 ]

St. Oswald – J. B. Dykes – 519 – [ 621. 622 ]

St. Peter (1) [ How sweet the name ] – A. R. Reinagle – 460 - [545]

St. Peter (2) [ Clement / Disgwyliad ] – alaw Eglwysig – 574 - [697, 698]

St. Stephen – William Jones - 142 – [ 168, 957 ]

St. Theodulph [ All glory, laud + honour ] – Melchior Teschner tr. / arr. David Evans – 466 – [ 552, 553 ]

Salem – Euros Rhys Evans – 209 – [ 249 ]

Salm 1 – Peter Fussell – 961 – [ 961 ]

Salm 8 – G. A. MacFarren – 962 – [ 962 ]

Salm 15 - Samuel Arnold – 963 – [ 963 ]

Salm 19 – Richard Woodward – 964 – [ 964 ]

Salm 23 – James Turle – 965 - [ 965 ]

Salm 24 – Joseph Barnby – 966 – [ 966 ]

Salm 29 – Thomas Attwood – 967 – [ 967 ]

Salm 42 – Samuel Wesley – 968 – [ 968, 969 ]

Salm 46 – add. Martin Luther – 970 – [ 970 ]

Salm 48 – John Robinson – 971 – [ 971 ]

Salm 51 – William Morley – 972 – [ 972 ]

Salm 67 – James Nares – 973 – [ 973 ]

Salm 84 – E. J. Hopkins – 974 – [ 974 ]

Salm 103 [ Ton gron / round ] – Meurig Thomas – 197 – [ 233 ]

Salm 121 – G. M. Garrett – 975 – [ 975 ]

Salm 122 – add Ludwig van Beethoven – 976 – [ 976 ]

Salm 130 – ‘Tonus Peregrinus’ – 977 – [ 977 ]

Salm 150 – Pelham Humphrey – 978 – [ 978 ]

Salm Foreol – D. Vaughan Thomas – 17 – [ 23 ]

Salome – Caniadau Seion, 1840 – 281 – [ 347 ]

Saltash – alaw Americanaidd tr. / arr. Ralph Vaughan Williams – 544 – [ 658, 659 ]

Sanctaidd – tr. / arr. Margaret Evans – 46 – [ 55 ]

Sanctaidd – G. J. Vogler – 986 – [ 986 ]

Sanctaidd, Sanctaidd, Sanctaidd – Franz Schubert – 987 – [ 987 ]

Sanctus – John Richards [ Isalaw ] – 21 – [ 30 ]

Sandon – C. H. Purday - 627 – [ 773, 924, 954 ]

Santo, santo – alaw o Ariannin – 191 – [ 227 ]

Sarah – William Arnold – 557 – [ 674, 675 ]

Saron – Thomas Hughes – 240 – [ 285 ]

Savez-vous? – alaw Ffrengig tr. / arr. Alun Guy – 103 – [ 129 ]

Sawley – James Walch – 364 – [ 434 ]

Schubert – tref. o Franz Schubert – 326 – [ 395 ]

Sefyll o dan adain cariad Duw – David J. Hadden + Bob Silvester – 196 – [ 232 ]

Sicrwydd bendigaid – Phoebe Palmer Knapp tr. / arr. Haydn Morris - 327 – [ 396, 909 ]

Siloa – alaw Almaenaidd – 536 – [ 644, 645 ]

Siloh Newydd – Ivor Owen – 435 – [ 519 ]

Sine Nomine [ For all the saints ] – Ralph Vaughan Williams – 521 – [ 624 ]

Sirioldeb – Joseph Parry – 138 – [ 164 ]

Sisialai’r awel fwyn – John Hughes – 398 – [ 474 ]

Slane [ Lord of all hopefulness ] – alaw Wyddelig tr. / arr. Erik Routley - 325 – [ 394, 955 ]

Southcote [ One More Step ] – Sydney Carter – 652 – [ 800, 956 ]

Spire – Adam Drese – 29 – [ 38 ]

Spiritus vitae – Mary J. Hammond – 500 – [ 597 ]

Stella – alaw Seisnig – 629 – [ 775 ]

Stephanos – H. W. Baker – 309 – [ 378 ]

Stracathro – Charles Hutcheson tr. / arr. David Evans – 459 – [ 544 ]

Stuttgart – C. F. Witt – 493 – [ 590 ]

Sychu’r dagrau – L. J. Roberts – 584 – [ 715 ]

Tabor – D. W. Lewis – 616 – [ 761 ]

Tafwys – J. Herbert Lewis tr. / arr. David Evans – 582 – [ 712, 713 ]

Tallis – Thomas Tallis - 660 – [ 813, 814, 877 ]

Tal-y-Llyn – alaw Gymreig – 672 – [ 829, 830 ]

Tangnefedd (1) (M82) – J. B. Dykes – 550 – [ 667 ]

Tangnefedd (2) ( M7) – Olive V. Williams Davies – 669 – [824, 825 ]

Tanycastell – John Jones – 275 – [ 341 ]

Tanymanod – William Hughes [ Alaw Manod ] – 447 – [ 534 ]

Tanymarian – Edward Stephen (Jones) [ Tanymarian ] – 490 – [ 584, 585, 586 ]

Te Deum Laudamus – H. S. Oakeley – 981 – [ 981 ]

Temple – E. J. Hopkins – 378 – [ 453 ]

Thanet – Joseph Jowett – 623 – [ 769 ]

Theodora – Alfred Legge – 641 – [ 789 ]

Thornbury – Basil Harwood - 514 – [ 614, 937 ]

Ti sy’n deilwng – Pauline Michael Mills – 127 – [ 153 ]

Ti ydyw Ior gogoniant – Mavis Ford – 348 – [ 418 ]

Tiverton – J. Grigg – 565 – [ 684 ]

Torrwn Fara [ Let us Break Bread Together ] – alaw Affro-Americanaidd – 554 – [ 671 ]

Towyn – David de Lloyd - 272 – [ 337, 338 ]

Trallwm – J. Ambrose Lloyd – 144 – [ 170 ]

Trefforest – Morfydd Llwyn Owen – 143 – [ 169 ]

Treforian – Gwilym Roberts - 5 – [ 5 ]

Tregarth – T. Gwynn Jones – 604 – [ 746 ]

Tregeiriog – T. Hopkin Evans – 506 – [ 603 ]

Tre-lech – D. W. Lewis – 638 – [ 786 ]

Trentham [ Breathe on Me, Breath of God ] – Robert Jackson - 478 – [ 567, 931 ]

Tresalem – David Evans – 438 – [ 522 ]

Trewen – D. Emlyn Evans – 462 – [ 547 ]

Troyte – A. H. D. Troyte - 394 / 552 – [ 470, 669 ]

Y Trydydd Dydd – Robat Arwyn – 477 – [ 566 ]

Trysor y crud – Myfi Evans – 399 – [ 475 ]

Tua Bethlem dref – David Evans – 392 – [ 468 ]

Twr-gwyn – John Edwards – 622 – [ 768 ]

Tyddewi – John Francis tr. / arr. John Hughes – 414 – [ 493 ]

Tydi a roddaist – Arwel Hughes – 105 – [ 131 ]

Tyddyn Llwyn – Evan Morgan [ Llew Madog ] – 423 – [ 502, 699 ]

Ty Mawr – Alun Williams – 517 – [ 619 ]

Tyred, Iesu – alaw o Dde Affrica tr. / arr. Euros Rhys Evans – 360 - [ 430 ]

Unde et memores – W. H. Monk – 631 – [ 777 ]

University – Charles Collingnon – 530 – [ 636 ]

Uno – Morgan Lloyd – 694 – [ 861, 862 ]

Veni Creator – alaw o’r Blaengan, Vesperale Romanum, 1848 - 481 – [ 571 ]

Veni Immanuel [ Veni Emmanuel ] – alaw o’r 15fed ganrif tr. / arr. Thomas Helmore – 362 – [ 432 ]

Venite – Jonathan Battishill – 979 – [ 979 ]

Verona – alaw Almaenaidd tr. / arr. John Roberts [ Ieuan Gwyllt ] – 485 – [ 576 ]

Via Crucis – E. T. Davies – 421 – [ 500 ]

Vilda – Caradog Roberts – 361 – [ 431 ]

Vulpius [ Christ is the King ] – Melchior Vulpius – 99 – [ 124 ]

Wareham – William Knapp tr. / arr. David Evans - 661

Warrington – Ralph Harrison tr. / arr. David Evans - 8 - [ 9, 10 ]

Weimar – Lowell Mason – 658 – [ 809, 810 ]

Wele’n gwawrio – Henry Williams [ Alaw Llechid ] tr. / arr. R. J. Evans – 374 – [ 448, 449 ]

Wells New – D. S. Bortnianski – 226 – [ 271 ]

Westminster Abbey – Henry Purcell tr. / arr. Ernest Hawkins – 511 – [ 609, 610 ]

Whitford – J. Ambrose Lloyd – 262 – [ 316, 508 ]

Willkesbarre – Daniel Protheroe – 287 – [ 353 ]

William – Morfydd Llwyn Owen – 442 – [ 525, 526 ]

Wilton Square – Megan Watts-Hughes – 585 – [ 716, 717 ]

Wiltshire [ Through all the changing scenes ] – George T. Smart – 57 [ 67 ]

Winchester [ Wincester Old / While Shepherds Watched ] – Sallwyr / Psalter Este, 1592 – 367 – [ 437, 438 ]

Winchester New [ On Jordan’s bank ] – Musikalisches Hand-Buch, 1690 tr. / arr. W. H. Havergal - 202 – [ 238, 239, 903 ]

Wirksworth – John Chetham – 656 – [ 804 ]

Woodlands [ Tell out, my soul ] – Walter Greatorex - 363 – [ 433, 878, 938 ]

Wybrnant – W. Llewelyn Edwards – 644 – [ 792 ]

Wyddgrug – J. Ambrose Lloyd – 369 – [ 441 ]

Wynnstay – J. Ambrose Lloyd – 298 – [ 367 ]

Ymostyngiad – W. J. Evans – 636 – [ 782, 783, 784 ]

Yn fy nghalon – Graham Kendrick – 345 – [ 415 ]

Yn gymaint iti gofio – Tecwyn Ifan tr. / arr. Rhiannon Ifan – 688 – [ 854 ]

Yn gynnar heddiw’r bore – alaw Ffrengig tr. / arr. Dilys Elwyn Edwards – 405 – [ 481 ]

Ynys-fach – David Evans – 496 – [ 593 ]

Yorkshire [ Stockport / Christians Awake ] – John Wainwright - 471 – [ 558 ]

Ysbryd y tragwyddol Dduw – Daniel Iverson - 504 – [ 601, 934 ]

Ysbryd yr Arglwydd – Nia Lewis – 234 – [ 279 ]

GEIRIAU : gyda rhif y geiriau - rhif y tonau mewn [….]

Abba Dad, O gad im fod – 802 – [ 654 ]

Abba, fe’th addolwn – 53 – [ 44 ]

Abide with Me – 951 – [ 614 ]

Addfwynaf Frenin – 429 – [ 359 ]

A ddoi di i’m dilyn i - 801 – [ 653 ]

Addolwn Dduw, ein Harglwydd mawr – 14 – [ 12 ]

Addolwn di, guddiedig Dduwdod – 663 – [ 546 ]

Addo wnaf i ti, fy Nuw – 766 – [ 621 ]

Adenydd colomen pe cawn – 749 – [ 607 ]

Adnewydda f’ysbryd, Arglwydd – 27 – [ 19 ]

Aed grym Efengyl Crist – 254 – [ 213 ]

Aeth Pedr ac Ioan un dydd – 404 – [ 334 ]

Af i mewn i byrth fy Nuw a diolch – 52 – [ 43 ]

A fynno ddewrder gwir – 776 – [ 630 ]

A gefaist ddigon o fwyd y flwyddyn – 872 – [ 704 ]

A glywaist ti waedd yr anghenus – 843 – [ 679 ]

Agor di ein llygaid, Arglwydd – 841 – [ 677 ]

Agor ein llygaid – 425 – [ 355 ]

Agorodd ddrws i’r caethion – 511 – [ 429 ]

Agorwn ddrysau mawl – 3 – [ 3 ]

Ai am fy meiau i – 482 – [ 406 ]

Ai gwir y gair fod elw i mi - 539 – [ 453 ]

Alleluia, Sing to Jesus – 923 – [ 218 ]

All hail the power – 900 – [ 199 ]

All people that on earth – 876 – [ 12 ]

Am air ein Dduw rhown a’n holl fryd – 172 – [ 145 ]

Amazing grace – 944 – [ 563 ]

Am bawb fu’n wrol dros y gwir – 811 – [ 659 ]

Am blannu’r awydd gynt – 178 – [ 151 ]

Am brydferthwch daear lawr – 104 – [ 82, 301 ]

Am ddefro’r gwanwyn yn ei bryd – 105 – [ 83 ]

Am dy ddirgel ymgnawdoliad – 847 – [ 682 ]

Am dy Eglwys, Ior bendigaid – 619 – [ 517 ]

Am dy gysgod dros dy Eglwys – 609 – [ 511 ]

Am ffydd, nefol Dad, y deisyfwn – 792 – [ 644 ]

Am fod fy Iesu’n fyw – 762 – [ 617, 88 ]

Am gael cynhaeaf yn ei bryd – 65 – [ 55 ]

Am heulwen glir ac awel fwyn – 128 – [ 102 ]

Am iddo fynd i Galfari – 236 – [ 200 ]

Am iddo gynnig ei iachad – 132 – [ 106 ]

Am Iesu Grist a’i farwol glwy’ – 488 – [ 410 ]

Am inni, Iesu, weld dy wedd – 632 – [ 527 ]

Am rif y saint y sydd o’u gwaeau – 624 – [ 521 ]

Am y llaw agored, raslon – 94 – [ 76 ]

Anadla, anadl Ior – 567 – [ 478 ]

And can it be – 925 – [ 453 ]

Anfeidrol Dduw rhagluniaeth – 97 – [ 78 ]

Anfeidrol Greawdur a Thad – 209 – [ 173 ]

Anfon, Arglwydd, dy oleuni – 727 – [ 593 ]

Anfonodd Iesu fi – 866 – [ 698 ]

Anghrediniaeth, gad fi’n llonydd – 729 – [ 594 ]

Angylion doent yn gyson – 329 – [ 268 ]

A’n hyder yn yr Iesu mawr – 667 – [ 550 ]

Anturiaf ymlaen – 225 – [ 189 ]

Anweledig! ‘rwy’n dy garu – 194 – [ 161 ]

Anwylaf Grist, dy sanctaidd ben – 485 – [ 409 ]

Ar asyn death yr Iesu cu – 272 – [ 227 ]

Ar ddydd ein bedydd gwnaethpwyd ni – 641 – [ 534, 254 ]

Ar fore’r Pasg datseinier can – 548 – [ 463 ]

Ar for tymhestlog teithio ‘ rwyf – 167 – [ 141 ]

Yr Arglwydd a feddwl amdanaf – 208 – [ 172 ]

Arglwydd, anfon o’r uchelder – 649 – [ 539 ]

Arglwydd, arwain drwy’r anialwch – 702 – [ 576 ]

Arglwydd, bugail oesoedd ddaear – 838 – [ 676 ]

Arglwydd bywyd, tyred atom – 551 – [ 465 ]

Arglwydd, dangos imi heddiw – 714 – [ 583 ]

Arglwydd Dduw teuluoedd Israel – 824 – [ 669 ]

Arglwydd, dysg i mi weddio – 709 – [ 580 ]

Arglwydd ein bywyd, Duw ein – 858 – [ 692 ]

Arglwydd ein Ior - Salm 8 – 962 – [ 962 ]

Yr Arglwydd fendithiwn, cydganwn – 108 – [ 85 ]

Arglwydd, gad im dawel orffwys – 617 – [ 516 ]

Arglwydd, gad im fyw i weled – 694 – [ 572 ]

Arglwydd grasol, dy haelioni – 73 – [ 61 ]

Arglwydd Iesu, arwain f’enaid – 740 – [ 600]

Arglwydd Iesu, dysg im gerdded – 710 – [ 580 ]

Arglwydd Iesu, gad im deimlo – 742 – [ 602 ]

Arglwydd Iesu Grist, daethost atom ni – 427 – [ 357 ]

Arglwydd Iesu, llanw d’Eglwys – 839 – [ 677 ]

Arglwydd Iesu, ti faddeuaist – 261 – [ 217 ]

Arglwydd Ior, fe ddisgwyl d’Eglwys – 835 – [ 675 ]

Arglwydd, maddau in mor dlodaidd – 828 – [ 671]

Arglwydd, mae yn nosi – 43 – [ 34 ]

Arglwydd mawr y nef a’r ddaear – 93 – [ 75 ]

Arglwydd mawr y cyfrinachau – 101 – [ 80 ]

Arglwydd nef a ddaear, ar d’orseddfainc – 219 – [ 183 ]

Arglwydd nef a ddaear, gariad – 856 – [ 690 ]

Arglwydd pob gobaith ac Arglwydd pob hoen – 394 – [ 325 ]

Arglwydd , pwy a drig - Salm 15 - 963 – [ 963 ]

Arglwydd, rho im glywed – 220 – [ 184 ]

Arglwydd sanctaidd, dyrchafedig – 187 – [ 156 ]

Arglwydd, selia y cyfamod – 646 – [ 537 ]

Yr Arglwydd yw fy Mugail - 148 – [ 122 ]

Yr Arglwydd yw fy Mugail - Salm 23 – 965 - [ 965 ]

Yr Arglwydd yw fy Mugail da – 62 – [ 53 ]

Ar gyfer heddiw’r bore – 464 – [ 388 ]

Arhosaf yng nghysgod fy Nuw – 203 – [ 167 ]

Arnat, Iesu, boed fy meddwl – 502 – [ 423 ]

Arnom gweina dwyfol Un – 212 – [ 176 ]

Ar wyl y cynhaeaf rhown ddiolch – 160 – [ 134 ]

Ar y groes, Waredwr dynion – 537 – [ 451 ]

Ar yrfa bywyd yn y byd – 683 – [ 564 ]

Athro da, ar ddechrau’r dydd – 20 – [ 15 ]

At un sy’n gwrando gweddi’r gwan – 284 – [ 239 ]

Away in a Manger – 914 – [ 375 ]

A welaist ti’r ddau a ddaeth – 470 – [ 394 ]

Awn at ei orsedd rasol ef – 180 – [ 152 ]

Awn, bechaduriaid, at y dwr - 487 – [ 409, 6 ]

Awn i Fethlem, bawb gan ganu – 436 – [ 366 ]

A wyt ti’n un i fentro – 803 – [ 655 ]

Bara’r nefoedd, arnat ti – 665 – [ 548 ]

Barn fi, O Dduw - Salm 43 – 969 – [ 968 ]

Bendigedig fyddo’r Iesu – 388 – [ 319 ]

Bendithia ni, Iachawdwr hael – 40 – [ 31 ]

Bendithia’r Arglwydd, fy enaid i [ Salm 103] – 233 – [ 197 ]

Bendithiaist waith ein dwylo – 86 – [ 71 ]

Benedictus – 980 – [ 980 ]

Be still, for the presence of the Lord – 935 – [ 503 ]

Be thou my vision – 955 – [ 325 ]

Beth yw mesur glas y nen? – 115 – [ 90 ]

Beth yw’r cwmwl gwyn sy’n esgyn – 577 – [ 486 ]

Beth yw’r tristwch sydd ar gerdded – 611 – [ 512 ]

Blessed assurance – 909 – [ 327 ]

Boed fy mywyd oll yn ddiolch – 713 – [ 582 ]

Boed fy nghalon iti’n demel – 698 – [ 574 ]

Boed mawl i Dduw gan engyl nef – 491 – [ 412 ]

Y bore hwn, drwy buraf hedd – 437 – [ 367 ]

Braint, braint yw cael cymdeithas – 34 – [ 25 ]

Breathe on Me, Breath of God – 931 – [ 478 ]

Brwydra bob dydd, cryfha dy ffydd – 685 – [ 566 ]

Brynwr mawr, er mwyn y groes – 664 – [ 547 ]

Bugail f’enaid yw’r Goruchaf – 112 – [ 87, 665 ]

Bugail Israel sydd ofalus – 666 – [ 549 ]

Y Bugail mwyn o’r nef a ddaeth i lawr - 346 – [ 280 ]

Bydd canu yn y nefoedd – 715 – [ 584 ]

Bydd gyda ni, O Dduw ein Tad – 5 – [ 5 ]

Bydd gyda ni, O Iesu da – 812 – [ 659 ]

Bydd yn dawel yn dy Dduw – 146 – [ 120 ]

Bydd yn wrol, paid a llithro – 735 – [ 597 ]

Bywha dy waith, O Arglwydd mawr – 243 – [ 205, 36 ]

Caed baban bach mewn preseb – 365 – [ 296 ]

Caed modd i faddau beiau – 507 – [ 427 ]

Caed trefn i faddau pechod – 536 – [ 450 ]

Can angylion ar yr awel – 144 – [ 118 ]

Canaf am yr addewidion – 769 – [ 623 ]

Canaf yn y bore – 118 – [ 93 ]

Caned nef a daear lawr – 531 – [ 446 ]

Caraf yr haul sy’n wen i gyd – 122 – [ 97 ]

Cariad Crist sydd yn rhyfeddol – 412 – [ 342 ]

Cariad Iesu Grist – 387 – [ 318 ]

Cariad Tri yn Un – 38 – [ 29 ]

Cefais olwg ar ogoniant – 499 – [ 420 ]

Ceisiwch yn Gyntaf – 274 – [ 229 ]

Cenwch i’r Arglwydd – 37 – [ 28 ]

Ces lygaid ganddo imi weld – 155 – [ 129 ]

‘Cheisiais, Arglwydd, ddim ond hynny – 707 – [ 579 ]

Christ the Lord is risen today – 928 – [ 468 ]

The church’s one foundation – 936 – [ 513 ]

Chwennych cofio ‘rwyf o hyd - 532 – [ 446 ]

Chwi bererinion glan – 751 – [ 608, 437 ]

Chwi, eneidiau, pam y crwydrwch – 376 – [ 308 ]

Chwilio amdanat, addfwyn Arglwydd – 701 – [ 576 ]

Clod i enw Iesu - 380 – [ 311 ]

Clodforwch bawb ein Harglwydd – 170 – [ 144 ]

Clodforwn di, O Arglwydd Dduw – 124 – [ 99 ]

Clyma ni’n un, O Dduw – 626 – [ 523 ]

Clywch beroriaeth swynol – 460 – [ 384 ]

Clywch lu’r nef yn seinio’n un – 452 – [ 377 ]

Cof am y cyfiawn Iesu – 500 – [ 421 ]

Cofia bob amser, cofia bob tro – 145 – [ 119 ]

Cofia dy Greawdwr – 786 – [ 638 ]

Cofia’n gwlad, Benllywydd tirion – 827 – [ 671 ]

Cofia’r byd, O Feddyg da – 846 – [ 681 ]

Cofia’r newynog, nefol Dad – 816 – [ 662 ]

Cofio ‘rwyf yr awr ryfeddol – 512 – [ 430 ]

Cofir mwy am Fethlem Jwda – 503 – [ 424, 487 ]

Cofiwn am gomisiwn Iesu – 259 – [ 216, 279 ]

Cofiwn am y dewr arloeswyr – 842 – [ 678 ]

Come Down O Love Divine – 933 – [ 502 ]

Come let us join our cheerful songs – 901 – [ 458 ]

Come, risen Lord – 941 – [ 545 ]

Come, ye thankful people, come – 885 – [ 177 ]

Corona’n hoedfa ar hyn o bryd – 11 – [ 9 ]

Craig ur oesoedd, cuddia fi – 542 – [ 457 ]

Crist a orchfygodd fore’r trydydd dydd – 562 – [ 474 ]

Crist ein Pasg ni [ Anthemau’r Pasg ] – 984 – [ 984 ]

Cristion bychan ydwy’n dilyn Iesu Grist – 794 – [ 646 ]

Crist sydd yn Frenin, llawenhawn – 351 – [ 285 ]

Y Crist yw fy Ngwaredwr – 389 – [ 320 ]

Cudd fy meiau rhag y werin – 704 – [ 577 ]

Cyd-ddiolchwn, Arglwydd tirion – 95 – [ 76 ]

Cydganwn foliant rhywydd – 1 – [ 1 ]

Cydlawenhawn, cyfododd Crist – 558 – [ 471 ]

Cyduned nef a llawr – 363 – [ 295 ]

Cyduned Seion lan – 163 – [ 137 ]

Cyduned trigolion y ddaear i gyd – 354 – [ 288 ]

Cyduned y nefolaidd gor – 165 – [ 139 ]

Cydunwn oll o gallon rwydd – 68 – [ 58 ]

Cyfamod hedd, cyfamod cadarn Duw – 207 – [ 171, 610 ]

Cyfarwydda f’enaid, Arglwydd – 737 – [ 598 ]

Cyffelyb un i’m Duw – 311 – [ 257 ]

Cyffwrdd ynom, Dduw pob llafar – 585 – [ 490 ]

Cyffryddaist yn fy Nghalon – 230 – [ 194 ]

Cymer adain, fwyn Efengyl – 258 – [ 216 ]

Cymer, Arglwydd, f’einioes i – 767 – [ 621 ]

Cymer, Iesu, fi fel ‘rydwyf – 494 – [ 416 ]

Cyn llunio’r byd, cyn lledu’r nefoedd – 527 – [ 443, 171, 610 ]

Cysegrwn flaenffrwyth dyddiau – 692 – [ 571 ]

Y cysur i gyd – 755 – [ 612 ]

Dad, dy gariad yn glir ddisgleiria – 228 – [ 192 ]

Daeth Crist i’n plith, O llawenhawn – 479 - [ 403 ]

Daeth eto fore Saboth – 25 – [ 18 ]

Daeth eto wyl y geni – 443 – [ 370 ]

Daeth ffrydiau melys iawn – 524 – [ 441 ]

Daeth Gwaredwr gwiw i ddynion – 367

Daeth gwragedd trist eu gwedd – 561 – [ 473 ]

Daeth Iesu o’i gariad - 395 – [ 298, 326 ]

Daeth Prynwr dynol-ryw – 556 – [ 469 ]

Dal fi, fy Nuw, dal fi i’r lan – 687 – [ 567 ]

Dal fi’n agos at yr Iesu – 726 – [ 593 ]

Dan di fendith wrth ymadael – 22 – [ 16 ]

Datganaf dy glod, O Arglwydd fy Nuw – 117 – [ 92 ]

Dawel Nos, Sanctaidd yw’r Nos – 467 – [ 391 ]

Da yw bod wrth draed yr Iesu – 771 – [ 625 ]

Da yw Duw, dewch, canwch, codwch – 231 – [ 195 ]

Da yw ein byd, wrth lenwi – 859 – [ 692 ]

The Day thou gavest, Lord, is ended – 881 – [ 36 ]

Ddiddanydd anfonedig nef – 593 – [ 496 ]

Dduw Dad, bendithia’r mab a’r ferch – 635 – [ 529 ]

Dduw Ior ein tadau, nefol Dad – 815 – [ 661 ]

Y ddydd a roddaist, Ior, a giliodd - 45

Dechrau canu, dechrau canmol – 711 – [ 581 ]

Dechreuwch, weision Duw – 162 – [ 136 ]

Deffro ‘nghalon, deffro ‘nghan – 359 – [ 291 ]

Deisyfwn am dy fendith fawr – 637 – [ 531, 95 ]

Derbyniwyd gynt gan Fab y Dyn – 642 – [ 535 ]

Deuaf atat, Iesu – 374 – [ 306 ]

Deued pechaduriaid truain – 515 – [ 431 ]

Deui atom y nein gwedid – 849 – [ 684 ]

Deuwch, addolwn – 985 – [ 985 ]

Deuwch gyda mi draw i dy fy Nhad – 54 – [ 45 ]

Deuwch i ganu, deuwch i foli – 403 – [ 333 ]

Deuwn ger dy fron yn awr – 138 – [ 112 ]

Deuwn, Ior, yn ostyngedig – 645 – [ 536 ]

Deuwn yn llon at orsedd Duw – 9 – [ 8 ]

Dewch, bawb sy’n caru enw’r Oen – 8 – [ 7 ]

Dewch, ffyddlon rai, nesewch mewn hedd – 638 – [ 532 ]

Dewch, hen ac ieuainc, dewch – 179 – [ 151 ]

Dilynaf fy Mugail drwy f’oes – 746 – [ 604, 282 ]

Diolch am roddi imi’r bore – 125 – [ 100 ]

Diolch am Weddi’r Arglwydd – 156 – [ 130 ]

Diolch, Diolch, Iesu – 147 – [ 121 ]

Diolch iti, Dad yr oesoedd – 658 – [ 544 ]

Diolch iti, Ior, am ddiwrnod braf – 150 – [ 124 ]

Diolch i ti, yr hollolluog Dduw - 49 – [ 40 ]

Diolchwn oll i Dduw – 135 – [ 109 ]

Dirion Dad, O gwrando’n gweddi – 703 – [ 577 ]

Disgleiried golau’r groes – 265 – [ 220 ]

Disgwyliaf o’r mynyddoedd draw – 120 – [ 95 ]

Disgwyl yr Ior – 31 – [ 22 ]

Disgyn, Iesu, o’th gynteddoedd - 575 – [ 484 ]

Disgyn, Ior, a rhwyga’r nefoedd – 583 – [ 489 ]

Distewch, cans mae presenoldeb Crist – 600 – [ 503 ]

Dod ar fy mhen dy Sanctaidd law – 681 – [ 562 ]

Doed awel gref i’r dyffryn – 582 – [ 488 ]

Doed, O Dduw, O doed dy deyrnas – 256 – [ 214 ]

‘Does destun gwiw i’m can – 535 – [ 449 ]

‘Does gyffelyb iddo ef – 370 – [ 301 ]

‘Does neb ond ef, fy Iesu hardd – 489 – [ 410 ]

Dof fel yr wyf, ‘does gennyf fi – 765 – [ 620 ]

Domine Deus - 152 – [ 126 ]

Dona nobis pacem in terra – 857 – [ 691 ]

Dos, dywed ar y mynydd – 476 – [ 400 ]

Dos, Efengyl, o Galfaria – 248 – [ 208 ]

Dowch, blant bychain, dowch i foli – 406 – [ 336 ]

Down i’th wyddfod, Dduw, kwmbayah – 50 – [ 41 ]

Dragwyddol Dad, dy gariad mawr – 670 – [ 553 ]

Dragwyddol Dduw, sy’n Dad holl deulu – 862 – [ 694 ]

Dragwyddol, hollalluog Ior – 809 – [ 658 ]

Draw, draw ymhell mae gwyrddlas fryn – 490 – [ 411 ]

Draw yn nhawelwch Bethlem dref – 465 – [ 389 ]

Draw yn ninas Dafydd Frenin – 457 – [ 382 ]

Dringed f’enaid o’r gwastadedd – 745 – [ 603 ]

Dros bechadur buost farw – 517 – [ 433 ]

Dros Gymru’n gwlad, O Dad – 852 – [ 687 ]

Drugarog Arglwydd da – 211 – [ 175 ]

Drugarog Dduw, gerbron dy orsedd – 861 – [ 694 ]

Drwy dy weision ddoe cyhoeddaist – 181 – [ 153 ]

Duw Abraham, molwch ef – 113 – [ 88 ]

Duw a drugarhao - Salm 67 – 973 – [ 973 ]

Duw a Thad yr holl genhedloedd – 825 – [ 669 ]

Duw a wnaeth y byd – 141 – [ 115 ]

Duw faddeuodd im yn enw Crist - 424 – [ 354 ]

Duw fo yn fy mhen – 793 – [ 645 ]

Duw lefarodd wrth ei bobol, Haleliwia – 426 – [ 356 ]

Duw mawr y nefoedd faith – 174 – [ 147 ]

Duw mawr y rhyfeddodau maith – 216 – [ 180 ]

Duw’n darpar o hyd at raid dynol-ryw – 119 – [ 94 ]

Duw pob gras a Duw pob mawredd – 818 – [ 664 ]

Duw sydd gariad, caned daear – 99 – [ 79 ]

Duw sydd noddfa - Salm 46 – 970 – [ 970 ]

Duw sy’n codi ei dy – 625 – [ 522 ]

Duw, teyrnasa ar y ddaear – 246 – [ 207 ]

Duw y cariad nad yw’n oeri – 586 – [ 490 ]

Dwed, a flinaist ar y gormes – 837 – [ 676 ]

Dwy law yn erfyn sydd yn y darlun – 139 – [ 113 ]

Dwylo ffeind oedd dwylo – 372 – [ 303 ]

Dy alwad, Geidwad mwyn – 630 – [ 526 ]

Y dydd a roddaist, Ior, a giliodd – 45 – [ 36 ]

Dy deyrnas, Dduw Dad, yw’r cyfanfyd – 266 – [ 221 ]

Dyfod mae’n Brenin ni a mawr yw – 407 – [ 337 ]

Dy garu di, O Dduw – 761 – [ 616 ]

Dy law, O Dduw, fu’n tywys – 614 – [ 514 ]

Dyma babell y cyfarfod – 338 – [ 272, 160 ]

Dyma Feibil annwyl Iesu – 198 – [ 162 ]

Dyma Frawd a anwyd inni – 335 – [ 271 ]

Dyma gariad fel y moroedd – 205 – [ 169, 168 ]

Dyma gariad, pwy a’i traetha – 199 – [ 163 ]

Dyma gyfarfod hyfryd iawn – 302 – [ 252 ]

Dyma iachawdwriaeth hyfryd – 182 – [ 153 ]

Dyma’r dydd i gyd-foliannu – 440 – [ 368 ]

Dyma’r dydd y ganed Iesu – 461 – [ 385 ]

Dy olau di, fy Nuw – 782 – [ 636 ]

Dyrchafaf fy llygaid - Salm 121 – 975 – [ 975 ]

Dyrchafer enw Iesu cu – 235 – [ 199 ]

Dyrchafodd Crist o waelod bed – 545 – [ 460 ]

Dyrchafwn ganiad newydd – 26 – [ 18 ]

Dyro dangnefedd, O Arglwydd – 790 – [ 642 ]

Dyro dy gariad i’n clymu– 871 – [ 703 ]

Dyro gan dan fy mron, gad im foli – 397 – [ 328 ]

Dyro inni dy arweiniad – 17 – [ 13 ]

Dyro inni fendith newydd – 21 – [ 16 ]

Dyro inni weld y newydd – 184 – [ 155 ]

Dysg imi garu Cymru – 832 – [ 673 ]

Dywedwyd ganwaith na chawn fyw – 677 – [ 559 ]

Dywysog hedd, hoff Feddyg dynol-ryw – 853 – [ 687 ]

Edrych ar y rhai sy’n ceisio – 656 – [ 543 ]

Edrych yn awr, O Arglwydd – 873 – [ 704 ]

Efengyl tangnefedd, O rhed dros – 844 – [ 680 ]

Eiddo yr Arglwydd, eiddo – 278 – [ 233 ]

Eiddo yr Arglwydd y ddaear - Salm 24 – 966 – [ 966 ]

Ein gwlad a’n pobol gofiwn nawr – 814 – [ 660 ]

Ein nerth a’n cadarn dwr yw Duw – 121 – [ 96 ]

Ein Tad wyt ti, O uchel Ior – 850 – [ 685 ]

Emanwel, Emanwel – 417 – [ 347 ]

Enaid gwan, paham yr ofni – 200 – [ 164 ]

Engyl Bethlem, seiniwch eto – 445 – [ 371 ]

Engyl glan o fro’r gogoniant – 447 – [ 373 ]

Enw’r Iesu, dyna destun – 322 – [ 265 ]

Enynnaist ynof dan – 314 – [ 260 ]

Enynner diolchgarwch – 85 – [ 70 ]

Er chwilio’r holl fyd – 371 – [ 302 ]

Er gwaetha’r maen a’r gwylwyr – 552 – [ 466 ]

Er im brofi’r hen bwerau – 696 – [ 573 ]

Erioed ni phrofais gariad fel – 229 – [ 193 ]

Er mai cwbwl groes i natur – 724 – [ 591 ]

Er maint yn chwerw boen y byd – 299 – [ 249 ]

Esgyn gyda’r lluoedd – 29 – [ 20 ]

Eternal ruler of the ceaseless round – 959 – [ 686 ]

Ewch allan mewn llawenydd – 56 – [ 47 ]

Fe chwythodd yr awel ar Gymru – 627 – [ 524 ]

Fe ddaeth ddoe a’i siar o ofid [ Cerddwn Ywlaen ] – 154 – [ 128 ]

Fe dorrodd y wawr, sancteiddier y dydd – 549 – [ 464 ]

Fe garodd Iesu’r eiddo - 651 – [ 541 ]

Fe’i caraf yn y bore – 411

Felly carodd Duw wrthrychau – 204 – [ 168 ]

Fel y brefa’r hydd - Salm 42 – 968 – [ 968 ]

Fel y rhed llifogydd mawrion – 744 – [ 603 ]

Fel yr hydd a fref am ddyfroedd – 224 – [ 188 ]

F’enaid, gwel i Gethsemene – 497 – [ 419 ]

F’enaid, mola Dduw’r gogoniant - 83 – [ 68 ]

Fendigaid fam, fe glywaist ti – 435 – [ 365 ]

Y Fendith Apostolaidd – 993 – [ 993, 994 ]

Fe rodiai Iesu un prynhawn – 349 – [ 283 ]

Fe roed imi ddymuniadau – 695 – [ 572 ]

Fight the good fight – 946 – [ 566 ]

Fill thou my life – 874 – [ 7 ]

Ffoed negeseuau gwag y dydd – 290 – [ 243 ]

Ffordd nid oes o waredigaeth – 712 – [ 582 ]

Fight the Good Fight – 946 – [ 566 ]

For the fruits of his creation – 886 – [ 682 ]

For the healing of the nations – 958 – [ 664 ]

Forth in thy name, O Lord, I go – 947 – [ 255 ]

Frenin nef, addolwn Frenin nef – 277 – [ 232 ]

From heaven you came – 899 – [ 231 ]

Fry yn dy nefoedd clyw ein cri – 240 – [ 203 ]

Fugail da, mae’r defaid eraill – 260 – [ 217 ]

Fy Arglwydd Dduw, daw im – 140 – [ 114 ]

Fy enaid, at dy Dduw – 176 – [ 149 ]

Fy enaid, bendithia yr Arglwydd – 102 – [ 81 ]

Fy enaid, gogonedda – 188 – [ 157 ]

Fy enaid, ymorffwys ar aberth y groes – 528 – [ 444 ]

Fy meiau trymion, luoedd maith – 293 – [ 245 ]

Fy nghalon, cred yn Nuw – 674 – [ 557 ]

Fy ngorchwyl yn y byd – 673 – [ 556 ]

Fy Nhad o’r nef, O gwrando ‘nghri – 691 – [ 570 ]

Fy Nuw, fy nhad, fy Iesu – 330 – [ 269 ]

Fyth, fyth, rhyfedda’ i’r cariad – 510 – [ 429 ]

Gad in fod yn olau clir – 282 – [ 237 ]

Ganol gaeaf noethlwm – 466 – [ 390 ]

Ganwyd Iesu’n nyddiau Herod – 477 – [ 401 ]

Gariad dwyfol uwch pob cariad – 731 – [ 595 ]

Give me joy in my heart – 883 – [ 328 ]

Glan gerwbiaid a seraffiaid – 30 – [ 21 ]

Glanha dy Eglwys, Iesu mawr – 602 – [ 505 ]

Glendud maith y cread – 123 – [ 98 ]

Glorious things of thee are spoken – 891 – [ 675 ]

Glory to thee, my God, this night – 877 – [ 660 ]

Gobaith mawr y mae’r addewid – 778 – [ 632 ]

Gofala Duw a Thad pob dawn – 63 – [ 54 ]

God moves in a mysterious way – 884 – [ 410 ]

Go forth and tell! – 938 – [ 363 ]

Gogoniant fo i’r Arglwydd – 506 – [ 426 ]

Gogoniant tragwyddol i’th enw – 107 – [ 85 ]

Golau haul, a ser a lleuad – 226 – [ 190 ]

Goleuni’r byd yw Crist – 385 – [ 316 ]

Golwg, Arglwydd, ar dy wyneb – 578 – [ 487 ]

Gorchudd ar dy bethau mawrion – 743 – [ 602 ]

Gorfoleddwn heddiw – 565 – [ 476 ]

Gorfoleddwn, Iesu mawr – 554 – [ 467 ]

Gras, O’r fath beraidd sain – 161 – [ 135 ]

Greawdwr ac Iachawdwr glan – 570 – [ 480 ]

Grist bendigedig – 382 – [ 313 ]

Guide me, O thou great Jehovah – 948 – [ 264 ]

Gwaith hyfryd iawn a melys yw – 18 – [ 14 ]

Gwawriodd blwyddyn newydd eto – 91

Gwawriodd bore newydd – 566 – [ 477 ]

Gwawr wedi hirnos, can wedi loes - 789 – [ 641 ]

Gweddi’r Arglwydd – 989 – [ 989, 990, 991, 992 ]

Gwel ar y croesbren acw – 504 – [ 425 ]

Gwna fi fel pren planedig, O fy Nuw – 756 – [ 613 ]

Gwnes addunedau fil - 763 – [ 618 ]

Gwn pa le mae’r cyfoeth gorau – 313 – [ 259 ]

Y Gwr a fu gynt o dan hoelion – 518 – [ 434 ]

Gwrando di, O Dduw’r cenhedloedd – 817 – [ 663 ]

Gwrando, Iesu, ar fy ngweddi – 738 – [ 598 ]

Y Gwr fu ar Galfaria – 716 – [ 585 ]

Y Gwr wrth Ffynnon Jacob – 328 – [ 268 ]

Gwyn a gwridog, hawddgar iawn – 358 – [ 291 ]

Gwyn ei fyd y gwr - Salm 1 – 961 – [ 961 ]

Gyda’r saint anturiais nesu – 654 – [ 542 ]

Gyda thoriad gwawr y bore – 23 – [ 17 ]

Gyfrannwr pob bendithion – 720 – [ 587 ]

Halelwia, Halelwia – 60 – [ 51 ]

Halelwia!...Cyfodi wnaeth – 560 – [ 472 ]

Halelwia!...O’r ymdrech fawr – 559 – [ 472 ]

Halelwia, Halelwia, Rhoddwn – 408 – [ 338 ]

Halelwia! Halelwia! Seinier mawl – 89 – [ 72 ]

Hapus wyf fi am fod Iesu’n y nef – 402 – [ 332 ]

Hark the glad sound – 913 – [ 244 ]

Hark the herald – 915 – [ 377 ]

The Head that once was crowned with thorns – 927 – [ 244 ]

Hedd sy’n llifo fel yr afon – 281 – [ 236 ]

Heddiw cododd Crist yn fyw – 555 – [ 468 ]

Heddiw llawenychwn – 459 – [ 384 ]

Heddiw’r ffynnon a agorwyd – 498 – [ 420 ]

Heddwch ar ddaear lawr – 867 – [ 699 ]

Helaetha derfynau dy deyrnas – 264 – [ 219, 172 ]

Henffych i enw Iesu gwiw – 304 – [ 253 ]

Henffych iti, faban sanctaidd – 444 – [ 371 ]

Here is love – 922 – [ 599 ]

Here, O my Lord – 942 – [ 610 ]

Hoffi ‘rwyf dy lan breswylfa – 622 – [ 519 ]

Hollalluog, nodda ni – 213 – [ 177 ]

Holy, Holy, Holy – 880 – [ 33 ]

Hosanna fyth, mae gennyf Frawd – 298 – [ 95, 248 ]

Hosanna, Halelwia – 327 – [ 267 ]

Hosanna, Hosanna, Hosanna – 273 – [ 228 ]

Hwn, hwn ydyw’r Duw folwn ni – 35 – [ 26 ]

Hwn ydyw’r dydd o ras ein Duw – 10 - [ 8 ]

Hwn ydyw’r dydd y cododd Crist – 543 - [ 458 ]

Hwn yw yr dydd, Hwn yw yr dydd – 51 – [ 42 ]

Hwn yw yr sanctaidd dydd – 2 – [ 2 ]

Hyfryd eiriau’r Iesu – 381 – [ 312, 638 ]

Hyfryd lais Efengyl hedd – 271 – [ 226 ]

Iawn, Iawn, fe dalodd Iesu – 526 – [ 442 ]

I blith y ddau neu dri – 587 – [ 491 ]

I come with joy – 939 – [ 7 ]

I Dad y trugareddau i gyd – 15 – [ 12 ]

I dawel lwybrau gweddi - 717 – [ 585 ]

I Dduw bo’r gogoniant, fe wnaeth - - 563 – [ 475 ]

I Dduw y dechreuadau – 87 – [ 71 ]

I ddyddiau’r glanio ar y lloer – 806 – [ 657 ]

Yr Iesu a deyrnasa’n grwn – 245 – [ 206 ]

Yr Iesu atgyfododd – 553 – [ 466 ]

Iesu, Bugail mawr y defaid – 659 – [ 544 ]

Iesu clywaf swn dy eiriau – 378 – [ 309 ]

Iesu, cyfaill f’enaid i – 366 – [ 297 ]

Iesu ddywedodd “Fi yw y bara… - 420 – [ 350 ]

Iesu, difyrrwch f’enaid drud – 294 – [ 245, 152 ]

Iesu dyrchafedig – 383 – [ 314 ]

Iesu ei hunan yw fy mywyd – 516 – [ 432 ]

Iesu, Geidwad bendigedig – 393 – [ 324 ]

Iesu Grist o’r nef a ddaeth – 533 – [ 446 ]

Iesu hawddgar, rho dy feddwl – 341 – [ 275 ]

Iesu, Iesu, ‘rwyt ti’n ddigon – 320 – [ 265 ]

Yr Iesu’n ddi-lai – 350 – [ 284, 612 ]

Iesu nid oes terfyn arnat – 321 – [ 265 ]

Iesu, pwy all fod yn fwy na thi? – 423 – [ 353 ]

Iesu roes addewid hyfryd – 576 – [ 485 ]

Iesu tirion, edrych arnaf – 741 – [ 601 ]

Iesu tirion, gwel yn awr – 373 – [ 304, 305 ]

Iesu, ti yw ffynnon bywyd - 336 – [ 271 ]

Iesu yw’r Ior! y cread sy’n cyhoeddi – 400 – [ 330 ]

I Galfaria trof fy wyneb – 496 – [ 418 ]

Immortal, Invisible – 892 - [ 440 ]

In Christ there is no east or west – 957 – [ 142 ]

In heavenly love abiding – 949 – [ 428 ]

Ior anfeidrol, yn dy gwmni – 195 – [ 161 ]

Ior a Thad yr holl greadigaeth – 836 – [ 675 ]

Ior, gwna fi’n offeryn dy hedd – 868 – [ 700 ]

I orwedd mewn preseb – 450 – [ 375 ]

Ior yr nef, ymwel a’r ddaear – 648 – [ 538 ]

I’r Arglwydd cenwch lafar glod – 75 – [ 63 ]

It came upon the midnight clear – 916 – [ 380 ]

I’th Eglwys, Arglwydd, rho fwynhau – 569 – [ 480 ]

I ti dymunwn fyw, O Iesu da – 757 – [ 613 ]

I ti, O Dad, addfwynaf – 785 – [ 637 ]

I will sing the wondrous story – 923 – [ 218 ]

Jesu, lover of my soul – 907 – [ 297 ]

Jesus is Lord! – 888 – [ 330 ]

Jesus shall reign – 897 – [ 206 ]

Jubilate, jubilate – 58 – [ 49 ]

Just as I am – 952 – [ 83, 620 ]

King of Glory, King of Peace – 893 – [ 291 ]

Kyrie Eleison – 47 [ 38 ]

Laudate omnes gentes [ Psalm 117 ] – 59 – [ 50 ]

Lead, kindly light – 954 – [ 627 ]

Llais hyfryd rhad ras sy’n gweddi – 530 – [ 445 ]

Llawenychais pan ddywedent - Salm 122 – 976 – [ 976 ]

Llawenydd a gewch yn Iesu – 421 – [ 351 ]

Lle bynnag wyt, O Grist – 379 – [ 310 ]

Llefara, Ior, nes clywo pawb – 234 – [ 198]

Llifa ataf, for tragywydd – 186 – [ 156 ]

Lo amid the myrtles – 904 – [ 264, 663 ]

Lord Jesus Christ – 910 – [ 357 ]

Lord of all hopefulness – 955 – [ 325 ]

The Lord’s my shepherd – 945 – [ 53 ]

Lord, the light of your love – 911 – [ 192 ]

Love divine – 905 – [ 595 ]

Loywaf o’r ser sydd yn brithio’r ffurfafen – 458 – [ 383 ]

Mae addewidion melys wledd – 169 – [ 143 ]

Mae arnaf eisiau sel – 752 – [ 609 ]

Mae carcharorion angau – 353 – [ 287 ]

Mae cariad Crist uwchlaw pob dawn – 300 – [ 250 ]

Mae cariad Iesu yn llanw ‘myd – 410 – [ 340 ]

Mae d’eisiau di bob awr – 221 – [ 185 ]

Mae Duw yn llond pob lle – 76 – [ 64 ]

Y mae Duw yn neffro’r gwanwyn – 136 – [ 110 ]

Mae dy air yn abl i’m harwain – 185 – [ 155 ]

Mae Eglwys Dduw fel dinas wych – 604 – [ 507 ]

Mae enw Crist i bawb o’r saint – 297 – [ 248 ]

Mae ffrydiau ‘ngorfoledd yn tarddu – 747 - – [ 605 ]

Mae fy nghalon am ehedeg – 196 – [ 162 ]

Mae gennyf ddigon yn y nef – 168 – [ 142 ]

Y mae gennyf drysor – 399 – [ 329 ]

Y mae hiraeth arnom, Arglwydd – 574 – [ 484 ]

Mae Iesu Grist yn aros – 870 – [ 702 ]

Mae Iesu’n fuddugol, a’i bobol gaiff fyw – 564 – [ 475 ]

Y mae in Waredwr – 416 – [ 346 ]

Mae llais y gwyliwr oddi draw – 269 – [ 224 ]

Mae’n Dod, Mae’n Dod, mae’r Brenin – 414 – [ 344 ]

Mae’n Duw ni mor fawr, mor gryf – 151 – [ 125 ]

Mae ‘nghalon mor llon – 401 – [ 331 ]

Mae ‘ngolwg acw tua’r wlad – 680 – [ 561 ]

Mae’n llond y nefoedd, llond y byd – 215 – [ 179 ]

Mae’r Arglwydd yn cofio y dryw – 157 – [ 131 ]

Mae’r Brenin yn y blaen – 80 – [ 66 ]

Mae’r Duw anfeidrol mewn trugaredd – 192 – [ 159 ]

Y mae’r dyddiau’n dod i ben - 267 – [ 222 ]

Mae’r gaeaf ar fy ysbryd – 796 – [ 648 ]

Mae’r gelyn yn ei gryfder – 616 – [ 515 ]

Mae’r gwaed a redodd ar y groes – 492 – [ 413 ]

Mae’r Gwr a fu gynt yn y llys – 348 – [ 282 ]

Mae rhwydwaith dirgel Dduw – 280 – [ 235 ]

Mae rhyw frydd o ryfeddodau – 513 – [ 430 ]

Mae’r Iesu’n fwy na’i roddion – 325 – [ 267 ]

Mae’r nefoedd faith uwchben – 4 – [ 4 ]

Mae’r nos fu’n llethu d’Eglwys flin – 605 – [ 508 ]

Mae’r nos yn ddu, a gwynt nid oes – 480 – [ 404 ]

Mae’r nos yn fwyn ym Methlehem - 431 – [ 361 ]

Mae’r oesau’n disgyn draw – 309 – [ 257 ]

Mae’r orsedd fawr yn awry n rhydd – 7 – [ 6 ]

Y mae syched ar fy nghalon – 708 – [ 579 ]

Y mae trysorau gras – 310 – [ 257 ]

Mae Ysbryd yr Arglwydd arnaf fi – 279 – [ 234 ]

Magnificat – 982 – [ 982 ]

Make Me a Channel of your Peace – 960 – [ 700 ]

Mawl fo i’r Arglwydd, sy’n Frenin – 223 – [ 187 ]

Mawl i Dduw am air y bywyd – 201 – [ 165 ]

Mawr ddyled arnom sydd – 79 – [ 66 ]

Mawr oedd Crist yn nhragwyddoldeb – 323 – [ 266 ]

Mawrygwn di er mwyn dy groes - 270 – [ 225 ]

Mawrygwn di, O Dduw – 822 – [ 667 ]

Mawr yw yr Arglwydd - Salm 48 – 971 – [ 971 ]

Mawr yw y wyrth; y mae rhin – 669 – [ 552 ]

Meddwl am fyd heb flodyn i’w harddu – 869 – [ 701 ]

Meekness and majesty – 912 – [ 359 ]

Melys ydyw cywair – 390 – [ 321 ]

Mewn anialwch ‘rwyf yn trigo – 262 – [ 218 ]

Mewn cof o’th aberth wele ni – 631 – [ 527 ]

Mi af ymlaen yn nerth y nef – 289 – [ 243 ]

Mi benderfynais I ddilyn Iesu – 798 – [ 650 ]

Mi dafla ‘maich oddi ar fy ngwar – 493 – [ 414, 415 ]

Mi edrychaf ar i fyny – 514 – [ 431 ]

Mi ganaf tra bo anadl – 505 – [ 426 ]

Mi glywaf dyner lais – 483 – [ 407 ]

Mi glywais lais yr Iesu’n dweud – 774 – [ 628 ]

Mi godaf f’egwan lef – 770 – [ 624 ]

Mi welaf ym medydd fy Arglwydd – 650 – [ 540 ]

Mi wela’r ffordd yn awr – 521 – [ 437 ]

Mi wn fod fy Mhrynwr yn fyw – 547 – [ 462 ]

Moeswch i’r Arglwydd - Salm 29 – 967 – [ 967 ]

Moli dy enw wnawn – 159 – [ 133 ]

Molianned uchelderau’r nef – 67 – [ 57 ]

Moliannwn di, O Arglwydd – 88 – [ 71 ]

Moliannwn ein Tad yn y nefoedd – 48 – [ 39 ]

Molwch Arglwydd nef y nefoedd – 82 – [ 68 ]

Molwch ar yr utgorn – 57 – [ 48 ]

Molwch yr Arglwydd - Salm 150 – 978 – [ 978 ]

Molwn di, O Arglwydd Dduw - 422 – [ 352 ]

Molwn di, O Arglwydd, Ior hollalluog – 218 – [ 182 ]

Molwn di, O Dduw ein tadau – 197 – [ 162 ]

Molwn di, O Dduw’r canrifoedd – 98 – [ 79 ]

Molwn enw’r Arglwydd – 126 – [ 101 ]

Mor beraidd i’r credadun gwan – 287 – [ 241 ]

Mor deilwng yw’r Oen – 538 – [ 452 ]

Mor hawddgar yw dy bebyll di - Salm 84 – 974 – [ 974 ]

Morning has Broken – 882 – [ 313 ]

Moto imieca leo – 428 – [ 358 ]

Myfi’r pechadur penna’ – 768 – [ 622 ]

N’ad fod gennyf ond d’ogoniant – 705 – [ 578 ]

N’ad im adeiliadu’n ysgafn – 74 – [ 62 ]

N’ad im fodloni ar ryw rith – 291 – [ 244 ]

N’ad i’r gwyntoedd cryf, dychrynllyd – 706 – [ 578 ]

Na foed cydweithwyr Duw – 608 – [ 510, 66 ]

Nef a daear, tir a mor – 116 – [ 91, 467 ]

Y nefoedd sydd yn datgan - Salm 19 – 964 – [ 964 ]

Y nefoedd uwch fy mhen – 183 – [ 154 ]

Nefol Dad, erglyw ein gweddi – 72 – [ 61 ]

Nefol Dad, mae eto’n nosi – 44 – [ 35 ]

Nef yw i’m henaid ymhob man – 688 – [ 568 ]

Nesawn i’th wydd, O Arglwydd Ior – 6 – [ 6 ]

Nesawn, nesawn mewn myfyrdodau – 661 – [ 545 ]

Newyddion braf a ddaeth i’n bro – 308 – [ 256 ]

Ni allodd angau du – 764 - [ 619 ]

Nid ar fore hafddydd tawel – 343 – [ 277, 161 ]

Ni ddichon byd a’i holl deganau – 722 – [ 589 ]

Nid oes enw gwell na Iesu – 409 – [ 339 ]

Nid oes yng Nghrist na dwyrain, de – 807 – [ 657 ]

Nid wy’n gofyn bywyd moethus – 780 – [ 634 ]

Ni feddaf ar y ddaear fawr – 486 – [ 409 ]

Ni fethodd gweddi daer erioed – 166 – [ 140 ]

Ni ganwn am gariad Creawdwr yn ddyn – 529 – [ 444 ]

Ni throf fy wyneb byth yn ol – 684 – [ 565 ]

Ni welodd llygad dyn erioed – 352 – [ 286 ]

‘N ol marw Brenin hedd – 546 – [ 461 ]

Now let us from this table rise – 940 – [ 482 ]

Nunc Dimittis – 983 – [ 983 ]

O agor fy llygaid i weled – 263 – [ 219 ]

O am awydd cryf i feddu – 819 – [ 665 ]

O am bara i uchel yfed – 723 – [ 590 ]

O am dafodau fil mewn hwyl – 288 – [ 242 ]

O am ddechrau blwyddyn newydd – 90 – [ 73 ]

O am deimlo cariad Iesu – 733 – [ 596 ]

O am dreiddio i’r adnabyddiaeth - 193 – [ 160 ]

O am gael byw i Iesu Grist bob dydd – 405 – [ 335 ]

O am gael ffydd i edrych – 189 – [ 157 ]

O am nerth i ddilyn Iesu – 647 – [ 537 ]

O am nerth i dreulio ‘nyddiau – 732 – [ 596 ]

O anfon di yr Ysbryd Glan – 568 – [ 479 ]

O Arglwydd da, argraffa – 332 – [ 269 ]

O Arglwydd Dduw ein tadau – 613 – [ 513 ]

O Arglwydd Dduw pob hyfryd ddawn – 634 – [ 529 ]

O Arglwydd Dduw rhagluniaeth – 84 – [ 69 ]

O Arglwydd Dduw sy’n dal colofnau – 137 – [ 111 ]

O Arglwydd Dduw, y Brenin mawr – 16 – [ 12 ]

O Arglwydd dyro awel – 581 – [ 488 ]

O Arglwydd, dysg im chwilio – 333 – [ 269 ]

O Arglwydd, dywed im pa lun – 689 – [ 568 ]

O Arglwydd, galw eto – 249 – [ 209 ]

O Arglwydd grasol, trugarha - 855 – [ 689 ]

O Arglwydd, gwna ni’n ffyddlon – 831 – [ 673 ]

O Arglwydd Ior, boed clod i ti – 96 – [ 77 ]

O Arglwydd nef a ddaear – 652 – [ 541 ]

O Arglwydd y gwanwyn, anadla – 110 – [ 86 ]

O aros gyda mi, y mae’r hwyrhau – 759 – [ 614 ]

O arwain fy enaid i’r dyfroedd – 520 – [ 436, 172 ]

O cadw ni, ein Duw – 606 – [ 509 ]

O caned pawb o bedwar ban y byd – 39 – [ 30 ]

O cenwch fawl i’r Arglwydd – 24 – [ 18 ]

O come all ye faithful – 918 – [ 387 ]

O Dad, fe’th garwn, addolwn – 46 – [ 37 ]

O dawel ddinas Bethlehem – 451 – [ 376 ]

O ddedwydd awr tragwyddol orffwys – 725 – [ 592 ]

O ddinas fechan Bethlehem – 456 – [ 381 ]

O ddinas gadarn Duw ein Ior – 603 – [ 506 ]

O ddirgelwch mawr duwioldeb – 453 – [ 378 ]

O Dduw a Llywydd oesau’r llawr – 70 – [ 59 ]

O Dduw, a’n creaist ar dy lun – 813 – [ 660 ]

O Dduw, a roddaist gynt – 820 – [ 666 ]

O Dduw, clyw fi nghri – 799 – [ 651 ]

O Dduw, ein craig a’n noddfa – 830 – [ 672 ]

O Dduw ein galwad – 668 – [ 551 ]

O Dduw, ein nerth mewn oesoedd gynt – 61 – [ 52 ]

O Dduw, ein Tad – 788 – [ 640 ]

O Dduw, rho im dy Ysbryd – 580 – [ 488 ]

O ddydd I ddydd [ Dyfrig ] – 988 – [ 988 ]

O deuad bob Cristion – 472 – [ 396 ]

O deuwch, ffyddloniaid – 463 – [ 387 ]

O dewch i’r dyfroedd, dyma’r dydd – 237 – [ 201 ]

O disgyn, Ysbryd Glan – 596 – [ 499 ]

O disgynned yma nawr – 588 – [ 492 ]

Odlau tyner engyl – 462 – [ 386 ]

O doed dy deyrnas, nefol Dad – 242 – [ 205 ]

O Dywysog ein tangnefedd - 865 – [ 697 ]

O enw ardderchocaf – 501 – [ 422 ]

O faban glan, o faban mwyn – 478 – [ 402 ]

O Fab y Dyn, Eneiniog Duw – 541 – [ 456 ]

O f’enaid, can – 433 – [ 363 ]

O fendigaid Geidwad – 779 – [ 633 ]

O for a thousand tongues – 902 – [ 242, 7 ]

O fy Iesu bendigedig, unig gwmni – 739 – [ 599 ]

O gariad na’m gollyngi i - 214 – [ 178 ]

O gariad, O gariad anfeidrol ei faint – 523 – [ 440 ]

O gariad pur, rhown iti glod – 775 – [ 629 ]

O God our help – 889 - [ 52 ]

O goelio’r hen fugeiliaid – 442 – [ 370 ]

O gorfoleddwn oll yn awr – 557 – [ 470 ]

O Grist, Ffisigwr mawr y byd – 301 – [ 251 ]

O Grist, tydi yw’r ffordd at Dduw – 386 – [ 317 ]

O gwawria, ddydd ein Duw – 821 – [ 666 ]

O gylch dy fwrdd, O Arglwydd – 653 – [ 541 ]

O iachawdwriaeth gadarn – 509 – [ 428 ]

O Iesu annwyl, cymorth ni – 864 – [ 696 ]

O Iesu croeshoeliedig – 508 – [ 427, 262 ]

O Iesu, Haul Cyfiawnder glan – 693 – [ 571 ]

O Iesu, maddau fod y drws ynghau – 753 – [ 610 ]

O Iesu mawr, pwy ond tydi – 534 – [ 447, 448 ]

O Iesu mawr, rho d’anian bur – 686 – [ 567 ]

O Iesu mawr, y Meddyg gwell – 306 – [ 255 ]

O Iesu, mi addewais – 719 – [ 587 ]

O Iesu’r Meddyg da – 804 – [ 656 ]

O Iesu, y ffordd ddigyfnewid - 342 – [ 276 ]

O Jesus I have promised – 950 – [ 587 ]

O llanwa hwyliau d’Eglwys – 615 – [ 515 ]

O llawenhewch! Crist sydd ynom – 275 – [ 230 ]

O llefara, addfwyn Iesu – 340 – [ 274 ]

O love that will not let me go – 895 – [ 178 ]

O maddau i ni, Dad pob llwyth – 808 – [ 657 ]

O’m blaen mi welaf ddrws agored – 337 – [ 272 ]

O mor ddymunol yw cael cwrdd – 640 – [ 534 ]

O na allwn garu’r Iesu – 355 – [ 289 ]

O na bawn yn fwy tebyg – 721 – [ 588 ]

O na chawn i olwg hyfryd – 356 – [ 289 ]

O na ddoi’r nefol wynt – 594 – [ 497 ]

O na foed ardal cyn bo hir – 244 – [ 206 ]

O nefol addfwyn Oen – 312 – [ 258 ]

O nefol Dad, y bythol ieuanc Dduw – 760 – [ 615 ]

Once in royal David’s city – 917 – [ 382 ]

One More Step along the World I go – 956 – [ 652 ]

On Jordan’s bank – 903 – [ 202 ]

O, O, O mor dda yw ein Duw – 158 – [ 132 ]

O par i’th Eglwys, ti’r Winwydden wir – 620 – [ 518 ]

Orchfygwr angau, henffych well! – 544 – [ 459 ]

O’r dyfnder y llefais arnat - Salm 130 – 977 – [ 977 ]

O’r fath Geidwad rhyfeddol yw Iesu – 398 – [ 328 ]

O’r fath gyfaill ydyw’r Iesu – 345 – [ 279 ]

O’r fath newid rhyfeddol a wnaed - 797 – [ 649 ]

O rhoddwn fawl i’n Harglwydd Dduw – 19 – [ 14 ]

O rho dy bwys ar freichiau’r Iesu - 392 – [ 323 ]

O rho dy fendith, nefol Dad – 268 – [ 223 ]

O’r nef mi glywais newydd – 326 – [ 267 ]

O’r nef y death, Fab di-nam – 276 – [ 231 ]

O roddwr bywyd, arwain ni – 636 – [ 530 ]

O ‘rwy’n caru Iesu – 411 – [ 341 ]

O sacred head – 921 – [ 422 ]

O sancteiddia f’enaid, Arglwydd – 697 – [ 574 ]

Os caf yr Iesu’n rhan – 361 – [ 293 ]

Os gofyn rhywun beth yw Duw – 171 – [ 145 ]

Os gwelir fi, bechadur – 718 – [ 586 ]

Os Iesu Grist yn dlawd a ddaeth – 678 – [ 560 ]

O Son of Man – 924 – [ 456, 627 ]

Os yw tegwch d‘wyneb yma – 318 – [ 263 ]

O’th flaen, O Dduw, ‘rwy’n dyfod – 175 – [ 148, 585 ]

O thou who camest from above – 932 – [ 569 ]

O tyn y gorchudd – 525 – [ 442 ]

O tyrd ar frys, Iachawdwr mawr – 241 – [ 204 ]

O tyred, Arglwydd mawr – 364 – [ 295 ]

O tyred di, Emanwel – 432 – [ 362 ]

O tyred i’n gwaredu, Iesu da – 375 – [ 307 ]

O tyred i’n hiachau – 591 – [ 494 ]

O tyred, Ior tragwyddol – 316 – [ 262 ]

O tyred, raslon angel Duw – 210 – [ 174 ]

O worship the King – 894 – [ 464 ]

O Ysbryd byw, dylifa drwom – 597 – [ 500 ]

Pa bryd y cedwi’r bobol – 860 – [ 693 ]

Pa feddwl, pa ‘madrodd, pa ddawn – 347 – [ 281 ]

Pa fodd y traethwn ei ogoniant ef – 133 – [ 107 ]

Pa le mae dy hen drugareddau – 202 – [ 166 ]

Pa le, pa fodd dechreuaf – 331 – [ 269 ]

Pam y caiff bwystfilod rheibus – 728 – [ 593 ]

Pan anwyd Crist ym Methlehem dref – 475 – [ 399 ]

Pan daena’r nos o’m cylch – 675 – [ 557 ]

Pan ddaw bob tymor yn ei dro – 81 – [ 67 ]

Pan ddryso llwybrau f’oes – 783 – [ 636 ]

Pan dorro’r wawr dros ael y mynydd – 106 – [ 84 ]

Pan fo’n blynyddoedd ni’n byrhau – 173 – [ 146, 11 ]

Pan fwyf yn teimlo’n unig lawer awr – 758 – [ 614, 545 ]

Pan fwy’n cerdded drwy’r cysgodion – 772 – [ 626 ]

Pan fwy’n teimlo ol dy law – 795 – [ 647 ]

Pan glywir swn chwalu cadwynau – 845 – [ 680, 440 ]

Pan oedd bugeiliaid gyda’u praidd – 438 – [ 367 ]

Pan oedd Iesu dan yr hoelion – 550 – [ 465 ]

Pan rwystrir ni gan bethau’r llawr – 239 – [ 202 ]

Pan wyt ar for bywyd ac o don i don – 142 – [ 116 ]

Pe bawn i yn iar fach yr haf – 149 – [ 123 ]

Pechadur wyf, O Arglwydd – 191 – [ 158 ]

Peraidd ganodd ser y bore – 439 – [ 368, 16 ]

Pererin wyf mewn anial dir - 682 – [ 563 ]

Per fydd dy gofio, Iesu da – 307 – [ 255 ]

Pob peth, ymhell ac agos – 130 – [ 104 ]

Pob rhodd ddaionus yn ein law – 643 – [ 535 ]

Pob seraff, pob sant – 362 – [ 294 ]

Popeth a wnaeth ein Duw a’n Rhi – 134 – [ 108 ]

Praise, my soul, the King of Heaven – 890 – [ 68 ]

Praise to the Lord – 896 – [ 187 ]

Praise the the Holiest – 875 – [ 412 ]

Pwy all beidio canu – 391 – [ 322 ]

Pwy all blymio dyfnder gofid – 863 – [ 695 ]

Pwy a’m dwg i’r ddinas gadarn – 699 – [ 575, 423 ]

Pwy sy’n dod i Salem dref? – 360 – [ 292 ]

Pwy sy’n dwyn y Brenin adref – 250 – [ 210 ]

Pwy welaf fel f’Anwylyd – 334 – [ 270 ]

Pwy wnaeth y ser uwchben? – 143 – [ 117 ]

Pwy yw hwn sy’n rhodio’r tonnau – 377 – [ 308 ]

Rhagluniaeth fawr y nef mor rhyfedd – 114 – [ 89 ]

Rho d’arweiniad, Arglwydd tirion – 610 – [ 511, 664 ]

Rhoddwn glod i’th enw tirion – 848 – [ 683 ]

Rho dy fendith, Ysbryd Glan – 33 – [ 24 ]

Rho dy wyneb gyda’th gennad – 644 – [ 536 ]

Rho imi gallon lan, O Dad – 676 – [ 558 ]

Rho imi, nefol Dad – 629 – [ 526 ]

Rho imi nerth i wneud fy rhan – 805 – [ 657 ]

Rho im yr hedd na wyr y byd – 787 – [ 639 ]

Rho in gofio angau Iesu – 655 – [ 542 ]

Rho i ni lygad Crist i weld yn iawn – 851 – [ 686 ]

Rho inni weledigaeth – 252 – [ 212, 426 ]

Rhown foliant o’r mwyaf – 469 – [ 393 ]

‘R hwn sy’n gyrru’r melt i hedeg - 28 – [ 19 ]

Rhyfedd, rhyfedd gan angylion – 446 – [ 372 ]

Rhyfeddol a rhyfeddol – 190 – [ 157 ]

Rhyfeddu’r wyf, O Dduw – 283 – [ 238 ]

Ride on! Ride on – 903 – [ 202 ]

Rock of Ages – 943 – [ 457 ]

‘Roedd yn y wlad honno – 473 – [ 397 ]

‘R un un o hyd – 419 – [ 349 ]

‘Rwyf yn codi fy mhobol i foli – 628 – [ 525 ]

‘Rwy’n caru enw Iesu – 413 – [ 343 ]

‘Rwy’n chwennych gweld ei degwch – 295 – [ 246 ]

‘Rwy’n dewis Iesu a’i farwol glwy’ – 305 – [ 254 ]

‘Rwy’n dy garu, ti a’i gwyddost - 315 – [ 261 ]

‘Rwy’n edrych dros y bryniau pell – 296 – [ 247 ]

‘Rwy’n gweld o bell y dydd yn dod – 257 – [ 215 ]

‘Rwy’n troi fy wyneb, Iesu da – 369 – [ 300 ]

Saif brenhiniaeth fawr yr Iesu – 255 – [ 214 ]

Saif ein gobaith yn yr Iesu – 324 – [ 266 ]

Salm 1 – 961 – [ 961 ]

Salm 8 – 962 – [ 962 ]

Salm 15 - 963 – [ 963 ]

Salm 19 – 964 – [ 964 ]

Salm 23 – 965 - [ 965 ]

Salm 24 – 966 – [ 966 ]

Salm 29 – 967 – [ 967 ]

Salm 29 – 967 – [ 967 ]

Salm 42 – 968 – [ 968 ]

Salm 43 – 969 – [ 968 ]

Salm 46 – 970 – [ 970 ]

Salm 48 – 971 – [ 971 ]

Salm 51 – 972 – [ 972 ]

Salm 67 – 973 – [ 973 ]

Salm 84 – 974 – [ 974 ]

Salm 121 – 975 – [ 975 ]

Salm 122 – 976 – [ 976 ]

Salm 130 – 977 – [ 977 ]

Salm 150 – 978 – [ 978 ]

Sanctaidd, Sanctaidd, Sanctaidd – 987 – [ 987 ]

Sanctaidd, Sanctaidd, Sanctaidd – 988 – [ 988 ]

Sanctaidd, Sanctaidd, Sanctaidd Dduw hollalluog – 42 – [ 33 ]

Sanctaidd, Sanctaidd, Sanctaidd mae ‘nghalon di d’adoli– 227 – [ 191 ]

Sanctaidd, Sanctaidd, Sanctaidd yw ein Duw – 55 – [ 46 ]

Sefyll o dan adain cariad Duw – 232 – [ 196 ]

Sicrwydd bendigaid! Iesu yn rhan – 396 – [ 327 ]

Sisialai’r awel fwyn – 474 – [ 398 ]

Spirit of the living God – 934 – [ 504 ]

Suai’r gwynt, suai’r gwynt – 471 – [ 395 ]

Tad tragwyddoldeb, plygaf ger dy fron – 92 – [ 74, 614 ]

Te Deum Laudamus – 981 – [ 981 ]

Tell out, my soul – 938 – [ 363 ]

There is a green hill – 919 – [ 527 ]

Thine be the glory – 930 – [ 474 ]

This joyful Eastertide – 929 – [ 473 ]

Thy hand, O God – 937 – [ 514 ]

Ti, Arglwydd, a greodd y bydoedd – 103 – [ 81, 605 ]

Ti, Arglwydd, fu’n dywysydd – 826 – [ 670 ]

Ti, Arglwydd nef a ddaear – 829 – [ 672 ]

Ti Deyrn y bydysawd, arlunydd y wawr – 109 – [ 86 ]

Ti fu gynt yn gwella’r cleifion – 823 – [ 668 ]

Ti Greawdwr mawr y nefoedd – 111 – [ 87 ]

Ti, O Dduw, foliannwn - 127 – [ 101 ]

Ti, O Dduw, yw’r Un dihalog – 177 – [ 150 ]

Ti sy’n deilwng, ti sy’n deilwng – 153 – [ 127 ]

Ti sy’n llywio rhod yr amser – 100 – [ 79 ]

Ti ydyw Ior gogoniant – 418 – [ 348 ]

Ti yr hwn sy’n for o gariad – 657 – [ 543 ]

Ti yr hwn sy’n gwrando gweddi – 700 – [ 576 ]

Ti yw’r Un sy’n adnewyddu – 579 – [ 487 ]

To God be the glory – 926 – [ 475 ]

Torrwn fara ar ein gliniau yn gytun – 671 – [ 554 ]

Tra bo adduned dau – 639 – [ 533 ]

Trugarha wrthyf - Salm 51 – 972 – [ 972 ]

Trwy ddirgel ffyrdd mae’r uchel Ior – 66 – [ 56 ]

Trwy d’Ysbryd heddiw awn – 32 – [ 23 ]

Trwy ffydd y gwelaf Iesu’n dod – 286 – [ 241 ]

Tua Bethlem dref – 468 – [ 392 ]

Tydi a ddaethost gynt o’r nef – 690 – [ 569 ]

Tydi a roddaist – 131 – [ 105 ]

Tydi a wnaeth y wyrth – 791 – [ 643]

Tydi a wyddost, Iesu mawr – 810 – [ 658 ]

Tydi, fu’n rhodio ffordd Emaus – 633 – [ 528 ]

Tydi, O Dduw, a beraist – 833 – [ 674 ]

Tydi sydd heddiw fel erioed – 679 – [ 560 ]

Tydi sy deilwng oll o’m can – 64 – [ 55 ]

Tydi sy’n deffro’r adar – 78 – [ 65 ]

Tydi, y cyfaill gorau – 253 – [ 212 ]

Tydi, yr hwn a roddaist – 834 – [ 674 ]

Tydi yw’r wyr Winwydden, Ior – 285 – [ 240 ]

Tydi yw seren y canrifoedd maith – 754 – [ 611 ]

Tyrd atom ni, O Grewr pob goleuni – 222 – [ 186 ]

Tyrd, Ysbryd cariad mawr – 599 – [ 502 ]

Tyrd, Ysbryd Glan, i’n c’lonnau ni – 571 – [ 481 ]

Tyrd, Ysbryd Sanctaidd, rho dy wawr - 572 – [ 482 ]

Tyred, Arglwydd Ior, i lawr – 206 – [ 170 ]

Tyred, Iesu, i’r anialwch – 730 – [ 595 ]

Tyred, Iesu, tyred, Iesu – 430 – [ 360 ]

Un a gefais imi’n gyfaill – 368 – [ 299 ]

Un cam bach ar hyd y byd yr af – 800 – [ 652 ]

Un fendith dyro im – 164 – [ 138 ]

Un synflaen fawr yr Eglwys – 612 – [ 513 ]

Unwn a llu’r angylaidd gor – 434 – [ 364 ]

Venite – 979 – [ 979 ]

Wedi oesoedd maith o d’wyllwch – 247 – [ 207 ]

We have a Gospel to proclaim – 898 – [ 205 ]

Wel dyma hyfryd fan – 36 – [ 27 ]

Wel dyma’r Ceidwad mawr – 344 – [ 278 ]

Wele, cawsom y Meseia – 441 – [ 369 ]

Wele deulu d’Eglwys, Iesu – 618 – [ 516 ]

“Wele fi yn dyfod” – 454 – [ 379 ]

Wele’n gwawrio ddydd i’w gofio – 448 – [ 374 ]

Wele’n sefyll rhwng y myrtwydd – 319 – [ 264 ]

Wele’r Athro mawr yn dysgu – 384 – [ 315 ]

Wele’r dydd yn gwawrio draw – 251 – [ 211 ]

Wele wrth y drws yn curo – 317 – [ 263 ]

Wel, f’enaid, dos ymlaen – 750 – [ 608 ]

We plough the fields and scatter – 887 – [ 104 ]

What a friend we have in Jesus – 906 – [ 279 ]

When I survey the wondrous cross – 920 – [ 417 ]

While Shepherds Watched – 915 – [ 377 ]

Who would true valour see – 953 – [ 630 ]

Wrth ddyfod, Iesu, ger dy fron – 13 – [ 11 ]

Wrth droi fy ngolwg yma i lawr – 303 – [ 252 ]

Wrth edrych, Iesu, ar dy groes – 495 – [ 417 ]

Wrth gofio d’air, fy Iesu glan – 484 – [ 408 ]

Wrth gofio’i riddfannau’n yr ardd – 519 – [ 435 ]

Wrth nesu at dy allor lan, O Dduw – 660 – [ 545 ]

Wrth orsedd y Jehova mawr – 69 – [ 59 ]

Wrth rodio gyda Iesu – 357 – [ 290 ]

Wyddoch chwi pwy wnaeth yr haf – 129 – [ 103 ]

Wyneb siriol fy Anwylyd – 339 – [ 273 ]

Ye servants of God – 879 – [ 92 ]

Yma’n hedd y mynydd sanctaidd – 621 – [ 519 ]

Ymddiried wnaf yn Nuw – 77 – [ 64 ]

Ymgrymwn, Arglwydd, ger dy allor lan – 662 – [ 545 ]

Ymgrymwn ger dy fron – 41 – [ 32 ]

Ymgrymwn oll ynghyd i lawr – 12 – [ 10 ]

Ymhlith holl ryfeddodau’r nef – 292 – [ 244 ]

Ymlaen af dros wastad a serth – 748 – [ 606 ]

Ymlaen, ymlaen, frenhinol Un – 238 – [ 202 ]

Ymostwng di yn awr – 784 – [ 636 ]

Ymwel a ni, O Dduw – 607 – [ 510 ]

Yn dy law y mae f’amserau – 71 – [ 60 ]

Yn dy waith y mae fy mywyd – 734 – [ 596 ]

Yn Eden, cofiaf hynny byth – 522 – [ 438, 439 ]

Yn fy nghalon rhoddodd Iesu gan – 415 – [ 345 ]

Yng nghroes Crist y gorfoleddaf – 540 – [ 454, 455 ]

Yng nghyffro’r gwanwyn pan fo’r ias – 777 – [ 631 ]

Ynghanol nos, oleuni mwyn y nef – 773 – [ 627 ]

Yn gymaint i ti gofio – 854 – [ 688 ]

Yn gynnar heddiw’r bore – 481 – [ 405 ]

Yn nhawel wlad Jwdea dlos – 455 – [ 380 ]

Yn oriau tywyll ein hamheuon blin – 623 – [ 520 ]

Ynot, Arglwydd, gorfoleddwn – 217 – [ 181, 697 ]

Yn wastad gyda thi – 672 – [ 555 ]

Yn y beudy ganwyd Iesu – 449 – [ 374 ]

Yn y dwys ddistawrwydd – 781 – [ 635 ]

Yn y dyfroedd mawr o’r tonnau – 736 – [ 598 ]

You did this mighty deed – 908 – [ 643 ]

Ysbryd byw y deffroadau – 584 – [ 489, 490 ]

Ysbryd Duw, a fu’n ymsymud – 840 – [ 677 ]

Ysbryd Glan, golomen nef – 592 – [ 495 ]

Ysbryd graslon, rho i mi – 589 – [ 492 ]

Ysbryd Sanctaidd, disgyn – 595 – [ 498 ]

Ysbryd Sanctaidd, dyro’r golau – 590 – [ 493 ]

Ysbryd y gorfoledd – 598 – [ 501 ]

Ysbryd y gwirionedd, tyred – 573 – [ 483 ]

Ysbryd y tragwyddol Dduw, disgyn – 601 – [ 504 ]

View full details