Skip to product information
1 of 1

100 o Ganeuon Pop tr./arr. Edwards, Meinir Wyn

100 o Ganeuon Pop tr./arr. Edwards, Meinir Wyn

Product code: 9781847712417
Regular price £14.95 GBP
Regular price Sale price £14.95 GBP
Sale Sold out

Description

100 o Ganeuon Pop/Welsh Pop Songs, in 'busker' format of vocal line + guitar chord indications - a unique resource. Gol. / ed. Meinir Wyn Edwards. Y Lolfa, 2010. 9781847712417. Llais + chordiau gitâr / voice + guitar chords (n.b. HEB PIANO / no piano accompaniment). Geiriau Cymreig yn unig / Welsh lyrics only.

Abacus: D (a-d") - Bryn Fôn

Adra: C (g-a') - Gwyneth Glyn

Ai am fod Haul yn Machlud?: G (d'-d") - Dafydd Iwan

Bardd o Montreal, Y: D minor (c'-g') - Bryn Fôn

Blaenau Ffestiniog: D (d'-b') - Dewi Pws [Tebot Piws]

Bore: A (c#'-f#") - Ryan Davies

Bore Da: G (a-a') - Euros Childs

Brawd Houdini, Y: G (g'-f#") - Meic Stevens

Breuddwyd Roc a Rôl: G (g-g') - Hefin Elis, Cleif Harpwood + Dewi Pws [Edward H. Dafis]

Bwthyn: A minor (g-g') - Derwyddon Dr Gonzo + Gwyneth Glyn

Bythol wyrdd: G (d'-e") - Tecwyn Ifan

Calon: D (b-b') - Caryl Parry Jones [Injaroc]

Cân Walter: D (d'-e") - Meic Stevens

Cân y Siac: A minor (a-a') - Gwyneth Glyn

Cân yn Ofer: D (d'-d") - Cleif Harpwood [Edward H. Dafis]

Carolina: D (g-b') - Cerys Matthews + Mason Neely

Ceidwad y goleudy: C (d'-f") - Emyr Huws Jones [Mynediad am Ddim]

Cerddwn Ymlaen: G (d'-e") - Dafydd Iwan

Cerrig yr afon: F (c'-f") - Iwan Roberts + John Doyle [Iwcs a Doyle]

Chwara dy gêm: A minor (c'-d") - Gareth John Thomas + Ceri Cunnington [Anweledig]

Chwarae'n troi'n chwerw: C (g-d") - Caryl Parry Jones [Bando]

Coffi du: D minor (a-g') - Paul Thomas [Gwibdaith Hen Fr‰n]

Cofio dy wyneb: D (a-a') - Emyr Huws Jones [Mynediad am Ddim]

Colli iaith: E minor (e'-b') - Harri Webb [Heather Jones]

Cwm, Y: G (d'-f#") - Huw Chiswell

Cwn a'r brain: A (a-b') - Big Leaves

Cwsg, Osian: G (d'-e") - Cleif Harpwood [ allan o'r opera roc 'Nia Ben Aur' ]

Cymru, Lloegr a Llanrwst: C (g-e') - Y Cyrff

Dala fe 'nôl: A minor (g-c") - Fflur Dafydd [Fflur Dafydd a'r Barf]

Disgyn (amdanat ti): C (a-c") - Meilir + Osian Gwynedd [Sibrydion]

Dref Wen, Y: F (d'-e") - Tecwyn Ifan

Dwi'n ama dim: E (b-c#") - Barry Jones [Celt]

Dŵr: A minor (b-c") - Huw Jones

Dybl jin a tonic: C (g-a') - Meinir Gwilym

Dyro wên i mi: G (b-e") - Caryl Parry Jones [Bando]

Eldon Terrace: E (g#-e") - Daniel Lloyd [Daniel Lloyd a Mr Pinc]

Ethiopia newydd: A minor (d'-c") - Geraint Jarman

Ffrindia: C (a-a')- Maffia Mr Huws

Geiriau: A (e'-d") - Richard Jones [Ail Symudiad]

Gerfydd fy nwylo gwyn: C (a-c") - Twm Morys

Gitâr yn y to: A (a-c#") - Maffia Mr Huws

Gwaed ar yr eira gwyn: D minor (c#'-a') - Tecwyn Ifan

Gwesty Cymru: G (e'-b') - Geraint Jarman

Gyda gwên: D (a-a') - Cerys Matthews + Mark Roberts [Catatonia]

Harbwr diogel: D (a-b') - Arfon Wyn + Richard Synnott [Elin Fflur a'r Moniars]

Hawl i fyw: C (c'-d") - Dafydd Iwan

Hi yw fy ffrind: D (c'-d") - Emyr Huws Jones [Mynediad am Ddim]

Lisa, magic a porva: E (a-c#") - Meilir Jones + Dylan Hughes [Radio Luxembourg]

Lleisiau yn y gwynt: G (e'-d") - Brigyn

Lleucu Llwyd: E (b-b') - Dewi Pws [Tebot Piws]

Macrall wedi ffrio: E (b-e") - Endaf Emlyn

Mae rhywun wedi dwyn fy nhrwyn: C (c'-e') - Dewi Pws [Tebot Piws]

Mae rhywun yn y carchar: D (c#'-d") - Hefin Elis + Dafydd Iwan

Mardi-gras ym Mangor Ucha: G (d'-e") - Bryn Fon [Sobin a'r Smaeliaid]

Merch ty cyngor: G (e'-d") - Geraint Jarman

Mistar Duw: C (c'-c") - Cleif Harpwood [Edward H. Dafis]

Mor dawel: C (g-a') - Caryl Parry Jones

Môr o gariad: G (f#'-d") - Meic Stevens

Nid llwynog oedd yr haul: A (f#'-e") - Geraint Løvgreen + Myrddin ap Dafydd [Geraint Løvgreen a'r Enw Da ]

Ni yw y byd: C (c'-f#") - Gruff Rhys

Nos da, nawr: G (d'-d") - Catrin Edwards + Dyfan Roberts [Lleuwen Steffan]

Nos Sadwrn Abertawe: A minor (a-c") - Neil Rosser

Nos Sul a Baglan Bay: E (b-g#") - Huw Chiswell

Nwy yn y nen: G (b-e") - Dewi Pws [Tebot Piws]

Os na wnei di adael nawr: E minor (b-b') - Brigyn

Paid â bod ofn: C (bb-a') - Caryl Parry Jones [ den]

Pam fod adar yn symud i fyw?: G (d'-e") - Meilir + Osian Gwynedd [Sibrydion]

Pam fod eira'n wyn?: G (d'-e") - Dafydd Iwan

Pan ddaw yfory: E minor (b-c") - Caryl Parry Jones [Bando]

Pan fo cyrff yn cwrdd: A (e'-e") - Huw Davies, Phylip Williams, Aled Roberts, Rhys Harris + Alun Harris [Trwynau Coch]

Pan fo'r nos yn hir: A (a-e") - Ryan Davies

Penrhyn Llŷn: D (d'-d") - John T. Jones + Hywel Gwynfryn [John ac Alun]

Pishyn: C (c'-bb') - Dewi Pws [Edward H. Dafis]

Rebal wîcend: A (b-d") - Emyr Huws Jones [Bryn Fôn a'r Band]

Rhedeg i Paris: D (c#'-f#') - Rhys Mwyn + Sion Sebon [Yr Anrhefn]

Rhywbeth bach yn poeni: A (e'-e") - Geraint Jarman

Rhywbeth o'i le: E minor (g-d") - Huw Chiswell

Rue St. Michel: E (b-e") - Meic Stevens

Seithennyn: G (d#'-e") - Big Leaves

Stesion Strata: G (d'-e") - Tecwyn Ifan

Sŵn, Y: D (b-b') - Twm Morys [Bob Delyn a'r Ebillion]

Tafarn yn Nolrhedyn: G (d'-e") - Mim Twm Llai

Tân yn Llŷn: E minor (b-e") - Ann Fychan [Plethyn]

Teimlad, Y: D (b-d") - David R. Edwards [Datblygu]

Ti a dy ddoniau: G (d'-d") - Ryan Davies

Traws Cambria: A (a-c") - Steve Eaves [Steve Eaves a Rhai Pobl]

Trên bach y sgwarnogod: G (d'-b') - Twm Morys [Bob Delyn a'r Ebillion]

Trên i Afon-wen: G (d'-e") - Bryn Fn [Sobin a'r Smaeliaid]

Tri mis a diwrnod: C (c'-c") - Vanta

Trôns dy dad: D minor (d'-d") - Philip Lee Jones [Gwibdaith Hen Frân]

Tŷ ar y mynydd: D (c'-e") - Maharishi

Tŷ Coz: D (a-a') - Elwyn Williams + Iwan Llwyd [Dafydd Dafis]

Wyt ti'n gêm?: E minor (a-b') - Meinir Gwilym

Wyt ti'n mynd i adael?: G (b-b') - Meinir Gwilym

Yfory: C (b-d") - Robat Arwyn [Eirlys Parri]

Yma o hyd: A minor (e'-e") - Dafydd Iwan

Yma wyf inna i fod: E (b-c#") - Geraint Løvgreen + Meirion MacIntyre Huws

Ymlaen mae Canaan: A minor (a-a') - Steve Eaves [Steve Eaves a Rhai Pobl]

Ysbryd Solfa: D minor (a-c") - Meic Stevens

Ysbryd y nos: G (d'-e") - Hefin Elis + Cleif Harpwood [Edward H. Dafis]

View full details