Skip to product information
1 of 1

Dyro Dangnefedd - Hoff Emynau / Favourite Hymns 8

Dyro Dangnefedd - Hoff Emynau / Favourite Hymns 8

Product code: 1073
Regular price £14.99 GBP
Regular price Sale price £14.99 GBP
Sale Sold out

Description

Casgliad o Emynau + CD gan Côr Dre / a collection of hymns, including a CD performed by Côr Dre. Curiad - "Hoff Emynau cyfrol 8 / Best Loved Hymns vol. 8" series, 1073, 2020: A5: SATB a capella neu / or piano (2 staves, 4 parts). Geiriau Cymraeg yn unig / Welsh lyrics only, + bilingual notes on composers, etc.

Joanna / St. Denio (Efengyl tangnefedd) {Immortal, invisible} - Trad. Cymraeg / Welsh

Bryngolau (O Dywysog ein tangnefedd) - Geistreiches Gesangbuch 1698 tr. / arr. W.H.Monk

Rheidol (Cofia'n gwlad) - John Roberts

Rhys (Rho im yr hedd) - W.J.Evans

Meinir (Ein Tad wyt ti) - J.O.Jones

Tal-y-Llyn (O Dduw, ein craig a'n noddfa) - Trad. Cymraeg / Welsh

Weimar (Dragwyddol, hollalluog Iôr) - Lowell Mason

Henryd (Dwed, a flinaist ar y gormes) - J. Ambrose Lloyd

Blaencefn (Gwrando di) - John Thomas

Gnoll Avenue (N'ad i'r gwyntoedd cryf) - David Jenkins

Tangnefedd (Duw a Thad yr holl genhedloedd) - Olive V. Williams Davies

Wareham (Duw Iôr ein tadau) - William Knapp

Capel y Ddôl (Chwilio amdanat) - J.D.Jones

Sirioldeb (Un fendith dyro im) - Joseph Parry

Dona La Pace (Dyro Dangnefedd) - Jacques Berthier

View full details