Skip to product information
1 of 1

Alawon Sesiwn 2

Alawon Sesiwn 2

Product code: Sesiwn2
Regular price £9.00 GBP
Regular price Sale price £9.00 GBP
Sale Sold out

Description

Dyma 2edd gasgliad o alawon Cymreig sy'n cael eu chwarae mewn sesiynau ar hyd a lled Cymru, mewn cyweiriau sy'n gyfeillgar i offerynnau gwerin. Mae'n cynnig sylfaen y gall chwaraewyr sesiwn ddatblygu eu dehongliadau a'u setiau eu hunain arno.

A 2nd collection of Welsh tunes that are commonly played in sessions across Wales, in keys that are friendly to folk instruments. It offers a platform from which session players can develop their own sets and interpretations.

Ed. Meurig Williams, Siwan Evans & Steve Jones, CLERA, 2014/19. A5, spiral bound, 64pp.

Set Afon Gwy (walts: in C & G/D) - Tôn Garol, Trydydd Dydd, Y + Afon Gwy

Set Agoriad y Blodau (alaw + polcas) - Agoriad y Blodau, Uchder Cader Idris + Gwenynen Gwent

Dawns Arglwydd Caernarfon (dawns, ymdeithion) - Jig Arglwydd Caernarfon + Amrywiadau

Set Awst (polcas) - Môn, Dydd Cyntaf o Awst, Y + Joio

Dawns Ceiliog y Rhedyn (dawns neidio) - Croen y Ddafad Feleb, Ddafad Gorniog, Y, Ceiliog Gwyn, Y + Bachgen Bach o Dowlais

Set Croesoswallt (jigs) - Gwylnos Croesoswallt + Jig Syr Watcyn

Set y Cwac Cymreig (polcas) - Cwac Cymreig, Y + Ril Llandaf

Dawns Cylch y Cymry (dawns jig) - Difyrrwch Gw_r Llangrallo, Hoffedd Miss Williams + Ffanni Blodau'r Ffair

Set Difyrrwch Gwŷr Dyfi (jigs) - Castell Caernarfon, Difyrrwch Gwŷr Dyfi + Chwi Fechgyn Glân Ffri

Set Glan Camlad (alaw + dawnsiau) - Glan Camlad, Llwyn Onn + Rhif Wyth

Set Glân Meddwdod Mwyn (alawon) - Ymdeithdon Gwŷr Hirwaun + Glân Meddwdod Mwyn

Set Hen Galan (caneuon + polcas) - Hen Galan, Cân y Fari Lwyd, Blwyddyn Newydd Dda + Nos Galan

Set yr Hen Cymry (polcas) - Ymdaith yr Hen Cymry, O Uchel Dras Oedd Siencyn + Car Gwyllt, Y

Dawns Hoffedd ap Hywel (jigiau naid) - Hoffedd ap Hywel, Breuddwyd y Wrach + Cwrw Da

Set Jig Owen (jigs) - Jig Owen, Gyrru'r Byd o'm Blaen + Bedd y Morwr

Set Mantell Siani (polcas) - Mantell Siani, Cambro-Brython + Dic y Cymro

Set Meillionen (cân + dawns llys + polca) - Hŵ Mlân + Meillionen Meirionydd + Hen Feillionen

Set Miniwets Bob (waltsys) - Diferiad y Gerwyn + Consêt Abram Ifan

Set Owain Cyfeiliog (pibddawnsau + polca) - Belle Isle March, Gorhoffedd Owain Cyfeiliog + Dŵr Glân

Set y Pural Fesur (waltsys) - Pural Fesur, Y, Jo's Highland Cake + Polacca Cymreig, Y

Dawns Rali Twm Siôn (polcas) - Rali Twm Siôn, Difyrrwch Gwŷr Llanfabon + Breuddwyd y Frenhines

Set Rhuban Morfydd (walts) - Tôn Alarch, Cainc Dafydd Broffwyd + Rhuban Morfydd

Dawns Sawdl y Fuwch (dawns ffurfiol) - Sawdl y Fuwch + Llygad y Dydd

Triawd Bob (alaw - waltsys) - Erddigan y Pibydd Coch, Tri a Chwech + Marwnad yr Heliwr

Ymdaithdonau (alaw - waltsys) - Capten Morgan, Harlech, Caeffili + Morgannwg

View full details