Skip to product information
1 of 1

Caniadaeth y Cysegr - CD

Caniadaeth y Cysegr - CD

Product code: TCR026
Regular price £10.32 GBP
Regular price Sale price £10.32 GBP
Sale Sold out

Description

Côrdydd & COR + Jeffrey Howard (organ + piano) yn canu trefniannau Jeffrey Howard o rhai o'n hoff emynau / favourite Welsh-language hymns arranged for mixed voice choir by Jeffrey Howard. Tŷ Cerdd, 2019: Neuadd Hoddinott Hall, 2.2.19. 

Rhagluniaeth fawr y nef (Builth) – Jenkins, David

Mi glywaf dyner lais (Gwahoddiad) - Hartsough

Os gwelir fi bechadur (Clawdd Madog) – Williams, D. Christmas

Dwy law yn erfyn (Y Darlun) – Davies, Davey

Wele'n sefyll rhwng y myrtwydd (Cwm Rhondda) – Hughes, John

Rho im yr hedd (Rhys) – Evans, W.J.

Nid wy'n gofyn bywyd moethus (Calon Lân) – Hughes, John

Iesu, cyfaill f'enaid cu (Aberystwyth) – Parry, Joseph

Fy Arglwydd Dduw, daw im (Mor Fawr Wyt Ti) - Swedish melody / Alaw Swedaidd arr. Hine

Tydi a wnaeth y wyrth, O! Grist, Fab Duw (Pantyfedwen) – Evans, Eddie

Tyrd atom ni (Berwyn) – Roberts, Caradog

Dros Gymru'n Gwlad (Finlandia) - Sibelius

Gwyn a gwridog, hawddgar iawn (Llanfair) – Williams, Robert

View full details