Skip to product information
1 of 1

Clapio Wyau - Jones, E. Olwen

Clapio Wyau - Jones, E. Olwen

Product code: 1038
Regular price £9.99 GBP
Regular price Sale price £9.99 GBP
Sale Sold out

Description

Llyfr i gynorthwyo athrawon sydd heb arbenigedd mewn cerddoriaeth i gyflwyno'r pwnc yn y dosbarth i blant oed cynradd. Mae pob un o'r projectau yn y gyfrol yn trin rhyw agwedd ar ddiwylliant Cymreig, e.e. llenyddiaeth neu hen arferion, ac yn rhoi cyfle i'r disgyblion berfformio, cyfansoddi neu werthuso cerddoriaeth. Dyma adnodd hynod ddefnyddiol sy'n darparu cefnogaeth ymarferol ar gyfer cyflwyno'r dimensiwn Cymreig o'r Cwricwlwm Cenedlaethol.

E. Olwen Jones: Curiad, 2000. Tecst Gymraeg yn unig / Welsh text only

Barddoniaeth - 'Y Lein Ddillad'

Chwedl Alarch Llyn Glasfryn

Chwedl o'r Mabinogi

Clapio Wyau

Dewi Sant

Grisiau Sant Gofan

Hwiangerddi

Robin Goch ar Ben y Rhiniog

Tywydd, Y

View full details