Skip to product information
1 of 1

Taro Nodyn - Flanagan, Brenda

Taro Nodyn - Flanagan, Brenda

Product code: 1022
Regular price £20.00 GBP
Regular price Sale price £20.00 GBP
Sale Sold out

Description

Mae Taro Nodyn, sydd yn cynnwys llyfr a CD, yn sicr o gael croeso brwd gan athrawon Cyfnod Allweddol 1 a 2, boed yn arbenigwyr mewn cerddoriaeth neu beidio. Nid oes rhaid i athrawon fedru darllen neu ysgrifennu cerddoriaeth, neu fod yn medru canu unrhyw offeryn i ddefnyddio'r pecyn yma.

Mae pob un o'r 15 prosiect yn y gyfrol hon yn ymwneud â thestun gwahanol bydd yn ennyn ymateb y plant, gyda'r testun ei hun yn sbardun i ysgogi gweithgareddau cyfansoddi, perfformio ac hefyd gwerthuso.

Mae'r testun wedi i gyflwyno mewn ffordd eglur a dealladwy gan danlinellu agweddau pwysig o'r meysydd hynny o Orchymyn y Cwricwlwm Cenedlaethol ar gyfer cerddoriaeth. Adnodd cyffrous a fydd o gymorth ymarferol i athrawon. Llyfr + CD. Brenda Flanagan: Curiad, 1998.

Tecst Gymraeg yn unig / Welsh text only - fersiwn Saesneg / English version, "Sounds Creative

ap Huw - Musica neu Beroriaeth: Gosteg yr Halen / Placing of the Salter, The

Brown, Stuart - Pibydd Amharod, Y / Reluctant Piper, The

Heneghan & Lawson - Twm y Ddraig / Tim the Dragon (Theme music to Sam T‰n / Fireman Sam)

Hughes, Brian - Geni Crist / Birth of Christ, The & Carmina Sirenum / Song of the Sirens

Jenkins, Karl - Adiemus II: Adiemus II & Cantata Mundi

Mathias - Learsongs: The Duck & the Kangaroo

Metcalf - Harp Scrapbook: Vanog

Tomkins - Hexachord Fantasia

Trad. - Ar hyd y Nos / All through the Night; March Glas, Y / Grey Horse, The; Migldi Magldi; Rhyfelgyrch Gwŷr Harlech / Men of Harlech; Tasa gen i ful bach / If I had a Donkey; Torth o Fara / Loaf of Bread, A

Williams, Grace - Fantasia on Welsh Nursery Rhymes: Si Hei Lwli Mabi

View full details