Skip to product information
1 of 1

Jig-So - Gwynne, Hugh

Jig-So - Gwynne, Hugh

Product code: 1036
Regular price £29.99 GBP
Regular price Sale price £29.99 GBP
Sale Sold out

Description

Pecyn gynhwysfawr o weithgareddau ar gyfer cerddorfa ddosbarth, yn addas ar gyfer Cyfnod Allweddol 2 a 3. Mae'r pecyn yn cynnwys sgôr lawn o'r darnau ar themau Cymreig (100 tt) ynghyd â rhannau offerynnol y gellir eu llungopio a CD sydd yn recordiad o'r darnau yn eu cyfanrwydd. Adnodd fydd o gymorth mawr i athrawon gyflwyno cerddoriaeth ymarferol yn y dosbarth.

A comprehensive pack of activities for classroom orchestra suitable for use at Key Stage 2-3. The pack includes a full score of the pieces, all based on a Welsh theme (100 pp) together with photocopiable instrumental parts and a CD that contains a full recording of the works. This is an excellent resource to assist teachers to introduce practical music-making in the classroom.

Tecst Gymraeg yn unig / Welsh text only. Hugh Gwynne: Curiad, 1999.

Bwgi Bo

Cân Branwen

Cân y Gwcw

Cân y Morfil Olaf Un

Castell Coch

Cowbois Ceredigion

Cromlech

Dail yr Hydref

Eirlysiau

Eryr Aur, Yr

Glas, Y

Gwên a Gwg

Gwrachod

Hwyaid Parc y Rhath

Meini'r Orsedd

Morgrug

Sgwarnog Pinc, Y

View full details