Skip to product information
1 of 1

Cerddoriaeth yr Ugeinfed Ganrif - Webb

Cerddoriaeth yr Ugeinfed Ganrif - Webb

Product code: 9780900426964
Regular price £19.95 GBP
Regular price Sale price £19.95 GBP
Sale Sold out

Description

Llawlyfr ymarferol i fyfyrwyr cerddoriaeth, wedi ei anelu'n bennaf at Lefel A. 30 pennod, wedi eu rhannu'n bump adran yn cynrychioli prif 'ysgolion' neu dueddiadau cerdd: Argraffiadaeth, Mynegiadaeth, Neo-Glasuriaeth, Cenedlaetholdeb, ac eraill. Mae pob pennod yn trafod un darn penodol o gerddoriaeth; gellir clywed dyfyniad ar un o'r ddau gryno-ddisg sy'n dod gyda'r llyfr. 


(A practical guide for students of music, aimed mainly at A Level. 30 chapters, divided into 5 sections representing the main schools or tendencies: Impressionism, Expressionism, Neo-Classicism, Nationalism and 'Others'. Each chapter discusses one specific piece of music; an excerpt from that piece can then be listened to on one of the two CDs which accompany the book.)

Sioned Webb. Gwynn, 2007. Tecst Gymraeg / Welsh text. Llyfr + 2 CDs / Book + 2 CDs

View full details