Skip to product information
1 of 1

Darlith Goffa Meredydd Evans - Pwy Fydd Yma 'Mhen Can Mlynedd? - Huws

Darlith Goffa Meredydd Evans - Pwy Fydd Yma 'Mhen Can Mlynedd? - Huws

Product code: 9780955602122
Regular price £5.00 GBP
Regular price Sale price £5.00 GBP
Sale Sold out

Description

Daniel Huws. Cyhoeddiadau Plas Hendre, 2017. Tecst Gymraeg / Welsh text.

Darlith sy'n codi cwestiynau ac yn cynnig syniadau am agweddau ar ganu Cymraeg y buasai Merêd wrth ei fodd yn eu trafod: gwreiddiau'r canu, dechreuadau ei gofnodi, tarddiad canu penillion, tarddiad ein dull canu carolau plygain, perthynas ein canu ag eiddo ein cymdogion yn Iwerddon, a'r Alban a Lloegr, a pha mor hen yw'r caneuon sy'n weddill inni.

(A lecture raising questions re. aspects of Welsh songs that Merêd (Meredydd Evans) would have delighted in discussing: the roots of songs, the beginnings of recording & notating, the roots of canu penillion & the style of Welsh carolling (carolau plygain), the relationship of our singing with neighbouring Ireland, Scotland & England & the age of songs that remain part of our heritage.)

View full details