Skip to product information
1 of 1

Canwn! - 100 Welsh Songs

Canwn! - 100 Welsh Songs

Product code: 9780862432171
Regular price £2.95 GBP
Regular price Sale price £2.95 GBP
Sale Sold out

Description

Llyfryn poced (bach iawn!) yn cynnwys dros gant o'n caneuon Cymraeg mwyaf poblogaidd

A (very small!) pocket songbook containing the words of over 100 old & new popular Welsh songs.

Geiriau Cymraeg yn unig, geiriau yn unig - dim cerddoriaeth / Welsh lyrics only, words only - no music.

Y Lolfa, 1990 / 2004. 12cm x 8.5cm.

Anthem Genedlaethol Undeb Cenedlaethol Tancwyr Cymru

Arglwydd, Dyma Fi (Mi glywaf dyner lais / Gwahoddiad)

Arglwydd Iesu, arwain f'enaid (In Memoriam)

Ar Hyd y Nos

Ar Lan y Môr

Asyn a Fu Farw, Yr

Bendigedig Fyddo'r Iesu (Mawlgan)

Bing Bong Be

Ble mae Daniel? (Tôn Gron / Round)

Bonheddwr Mawr o'r Bala

Brethyn Cartref

Bryniau Bro Afallon

Bugeilio'r Gwenith Gwyn

Caiff Cymru ei Rhyddid Cyn Hir (Tôn: Daeth Iesu i'm calon i'n fyw)

Calon Lân

Cân Sobri (Dydd Llun, Dydd Mawrth, Dydd Mercher)

Cân y Medd

Caru

Cerddwn Ymlaen

Coc y Gath (Tôn: Calon Lân)

Cofio dy Wyneb

Croen y Ddafad Felen

Cymru Uwch yr Hollfyd

Daw fe Ddaw yr Awr

Daw Hyfryd Fis Mehefin (Tôn Gron / Round)

Dechrau Canu, Dechrau Canmol (Delyn Aur, Y)

Defaid William Morgan

Deryn Pur, Y

Dref Wen, Y

Dros Gymru'n Gwlad (Sibelius)

Dwi Isio Bod yn Sais

Ei di byth i'r Ne

Emyn y Cwrw (Tôn: Defaid William Morgan)

Eneth Gadd ei Gwrthod, Yr

Ffarwel i blwy Llangywer

Fflat Huw Puw

Gelynen, Y

Glân Geriwbiaid a Saraffiaid (Sanctus)

Gwcw, Y

Gwenno Penygelli

Gwnewch Bopeth yn Gymraeg

Hei Ho

Hen Amser Gynt, Yr (Tôn: Auld Lang Syne)

Hen Feic Peniffardding fy Nhaid

Hen Ferchetan

Hen Frân Fawr Ddu

Hen Ffon fy Nain

Hen Wlad fy Nhadau

Het Dri Chornel

Hi yw Fy Ffrind

Hiraeth

Hob y Deri Dando

Hogia Ni

Hwb i'r Galon

I Bob Un Sy'n Ffyddlon

I Galfaria tro fy Wyneb (Nant-Gau)

Ie, Ie ‘Na Fe

I'r Gad

Iechyd Da, Foneddigion

Lawr ar Lan y Mr

Lisa Lân

Llongau Caernarfon

Mab Annwyl dy Fam

Mae Nghariad i'n Fenws

Mae Rhywun Wedi Dwyn Nhrwyn

Mae'n Wlad i Mi

Magi Thatshyr

Mari Fach fyn Nghariad

Marwnad yr Ehedydd

Medden Nhw

Mentra, Gwen

Migldi Magldi

Milgi Milgi

Mochyn Du, Y

Moliannwn

Myfanwy

Nos Galan

Nwy yn y Nen

O Llefara, Addfwyn Iesu (Hyfrydol)

Pam Fod Eira'n Wyn

Pan Ddaw'r Hen Gymru'n Rhydd (Tôn: John Brown's Body)

Pantyfedwen

Peintio'r Byd yn Wyrdd

Pyb ar y Bryn, Y (Tôn: Pren ar y Bryn, Y)

Pymtheg Peint ar Hugain (Tôn: Eistedd ar ben llidiart)

Rhyfelgyrch Capten Morgan

Rhyfelgyrch Gwŷr Harlech

Rownd yr Horn 

Rwy'n Gweld o Bell (Pembroke)

Sosban Fach

Ti a dy Ddoniau

Tôn y Melinydd

Tra Bo Dau

Twll Tin Pob Sais, Iechyd Da (Tôn: Draw, draw yn China)

Tydi a Roddaist

Wele, Cawsom y Meseia (Wyddgrug)

Wele'n Sefyll Rhwng y Myrtwydd (Blaen-Cefn)

Wên na Phyla Amser, Y

Wrth fynd efo Deio i Dywyn

Yma o Hyd

Yn Harbwr Corc


View full details