Skip to product information
1 of 1

Diolch a Chân - Hoff Emynau / Favourite Hymns 4

Diolch a Chân - Hoff Emynau / Favourite Hymns 4

Product code: 1069
Regular price £14.99 GBP
Regular price Sale price £14.99 GBP
Sale Sold out

Description

Casgliad o Emynau + CD gan Côr CF1 / a collection of hymns, including a CD performed by CF1 Choir. Curiad - "Hoff Emynau cyfrol 4 / Best Loved Hymns vol. 4" series, 1069, 2017: A5: SATB a capella neu / or piano (2 staves, 4 parts). Geiriau Cymraeg yn unig / Welsh lyrics only, + bilingual notes on composers, etc.

Bryn Myrddin (Mawr Oedd Crist yn Nhragwyddoldeb) – J. Morgan Nicholson

Ceisiwch yn Gyntaf (Ceisiwch yn Gyntaf Deyrnas Ein Duw) – Karen Lafferty

Converse (O'r Fath Gyfaill Ydyw'r Iesu) – C. C. Converse

Crimond (Yw Arglwydd yw fy Mugail Da) (Psalm 23) – Irvine, arr. Mary Jones McGuyer

Cwm Rhondda (Wele'n Sefyll Rhwng y Myrtwydd) – John Hughes

Diogel Wyf (Os Heddwch Fel Afon) – Bliss, arr. Eilir Owen Griffiths

Diolch a Chân (Arglwydd Mawr y Nef a'r Ddaear – Mozart, arr. J. Lloyd Edwards

Diolch, Diolch, Iesu – anad / anon., arr. Betty Pulkingham

Duke Street (Brwydra bob Dydd, Cryfha da Ffydd) – John Hatton

Janice (Plaisir d'Amour) (O Dduw Ein Taid) – Martini, arr. Richard Vaughan

Maes-Gwyn (O Fendigaid Geidwad) – John Edwards

Pantyfedwen (Tydi a Wnaeth y Wyrth, O Grist Fab Duw) – M. Eddie Evans

Rhyd-y-Groes (Duw Mawr y Rhyfeddodau Maith) – T. D. Edwards

Tydi a Roddaist (Liw I'r Awar) – Arwel Hughes

View full details