Skip to product information
1 of 1

Caneuon i Bawb: Ysgolion Iach a Hapus

Caneuon i Bawb: Ysgolion Iach a Hapus

Product code: 9781783900886
Regular price £24.99 GBP
Regular price Sale price £24.99 GBP
Sale Sold out

Description

Adnodd sy'n cynnwys llyfr a CD o 15 o ganeuon newydd a bywiog i annog pawb i ganu yn yr ysgol gynradd, 5-11, boed hynny yn y dosbarth neu mewn gwasanaeth. Addasiad Cymraeg Rhiannon Ifan o "Songs for Every Happy Healthy School", Out of the Ark. / 15 brilliant new feel-good songs to get everyone singing in primary schools, ages 5-11: a Welsh translation by Rhiannon Ifan of Mark & Helen Johnson's "Songs for Every Happy Healthy School". Llais / voice + piano + cordiau / chords, + CD (Ysgol Llangennech Choir / backing tracks). Geiriau Cymraeg yn unig / Welsh lyrics only. Ganolfan Peniarth, 2017.

Bydda'n hapus: E (b-c#")

Canu fy niolch: G (d'-d")

Diolch Dduw: E (d'-c#")

Diwrnod Gwell Yfory: E (b-c#")

Dyw celwyddau ddim o werth: F (c'-c")

Gweddi'r Arglwydd: C (c'-d")

Gwisga dy wen: A (c#'-c#")

I gadw'n iach: F (b-d")

Lle i ni wastad ddweud diolch: F (c'-c")

Mae'n Dda bod yn fi: Ab (c'-db")

Newid sydd yn dod: Bb (b-d")

Pawb gyda'i gilydd: G (c'-b')

Pethau Bach i'n swyno ni, Y: C (c'-c")

Sut mae'r hen gân yn mynd?: E (b-c#")

Ychydig Garedigrwydd: D (a-d")

View full details