Skip to product information
1 of 1

Ceinciau'r Allwedd: Y Gyfrol Gyntaf

Ceinciau'r Allwedd: Y Gyfrol Gyntaf

Product code: CeincAllwedd1
Regular price £6.00 GBP
Regular price Sale price £6.00 GBP
Sale Sold out

Description

Casgliad o / Collection of 12 geinciau Cerdd Dant. Various composers, 2016. Eisteddfod Genedlaethol 2024 Unawd Cerdd Dant 16 ac o dan 21 oed (Dyffryn Cân) & Eisteddfod yr Urdd 2024 Deuawd Cerdd Dant Bl.6 ac iau (Ceiro).

Abermagwr - Lona M. Phillips

Alaw Aur - Dwynwen Jones

Ceiro - Heledd Ann Hall

Dyffryn Cân - Elfair Jones

Mallwyd - Gwenan Roberts

Marged - Bethan Antur

Melindwr - Mair Selway

Miriam - Caryl Parry Jones

Nant y Pandy - Gareth Mitford Williams

Rhos Aeron - Rhiannon Ifan

Tegfryn - Catherine Watkin

Traeth Lafan - Gareth Mitford Williams

View full details