Skip to product information
1 of 1

Seiniwn Hosanna

Seiniwn Hosanna

Product code: 9790900250704
Regular price £10.00 GBP
Regular price Sale price £10.00 GBP
Sale Sold out

Description

Casgliad newydd o garolau plygain, ynghyd â hanes yr hen garolwyr. Wedi eu trefnu ar gyfer lleisiau amrywiol: TTB / SAT / SAB / SSA / SATB

A new collection of plygain carols + the story of the carol-singing tradition. Arranged for TTB / SAT / SAB / SSA / SATB. Tr. / arr. Arfon Gwilym & Sioned Webb. Plygain, 2022. Mostly traditional - composers listed for those which are not. 

Carolau TTB

Aderyn (Deffrowch yn Llon)

Agoriad y Melinydd (Nac ofnwch)

Beti Brown (Wel dyma foredydd o newydd i ni))

Caned Preswelwyr y Ddaear

Carol Bob Roberts (Fe anwud un: Pan oedd yn Baban Iesu)

Carol Eliseus (Beth yw melys seiniau glywaf?)

Carol y Bwlch (Gwrandawed pob)

Carol y Swper (Difyrrwch Gwŷr Bangor: Cydganed dynoliaeth)

Ceiliog Du, Y (Cân y Droell Bach: O bob rhyw fore)

Ceiliog Gwyn, Y (Agorwyd priffordd rydd)

Clywch Lais ac Uchel Lef

Cyn-deithiwn Tua Thref (Carol Wil Nant Goch) - Humphreys, William

Cyhoeddwyd i'r Bugeiliaid

Difyrrwch Gwŷr Caernarfon 1 + 2 (Dyledwyr y'm i seinio clod)

Difyrrwch Gwŷr y Gogledd 1 + 2 (Hosanna! Dyma'r Dydd: 2 = Hoffedd Richard Parry)

Drwy Rinwedd Dadleuaeth

Dydd Llun y Bore (Hil Adda, deffrowch!)

Ehediad y Golomen (Sain uchel Hosanna)

Fedle Fawr, Y (Nesewch drigolion)

Ffarwel Ned Puw (Wel dyma'r bore gore i gyd)

Gorhoffedd Gwŷr Harlech (Llawenyched y dyffrynnoedd)

Gwêl yr Adeilad (Rhown Gân i Dduw gogoned)

Hen Ddarbi, Yr (Cyn canfod y dwyrain)

Henffych Well i'r Dydd - Davies, T. Cilwern

Hir Oes i Fair (Blanta Adda 'mbartowch!)

Hyfrydwch y Brenin Siôr (Dewch i ganu)

Mentra Gwen (Angylion Nef)

Moliant y Dduw

Pelydr Perlog (Ymhlith y Sêr - Davies, T. Cilwern

Rhywbeth Arall i'r Wneuthur (Wel dyma ddydd llawenydd llawn)

Susan Lygat-ddu 1+ 2 (Eich pennau)

Sybylltir 1 + 2 (Pob un ar iawn ddibenion) - 1 = Davies, Owen H.

Sybylltir 3 (Deffrowch a dowch: Carol Plygain Ynghylch Prydferthwch Iesu)

Tramwywn - Jones, Owen

Tôn Carol (Rwy'n methu â deall)

Trwsgwl Mawr (Deffrown, deffrown)

Ymdaith Rochester (Deffrown yn ystyriol)

Carolau SSA/SAT/SAB/SATB:  

Carol Mair a Hanna (Mor falch yw fy nghalon) - Webb, Sioned - SSA

Carol Madog ap Gwallter (Mab a'n rhodded: Y garol Gymreig hynaf) - Jones, Dwynwen - SAB

Ceiliog Gwyn, Y (Clarenton: Rhown fawl i'r dwyfol Dad) - SATB

Ffarwel Ned Puw (Wel dyma'r bore gore i gyd) - SAT

Gwêl yr Adeilad (Y dirion war a dorrodd) - SAT

Hen Ddarbi, Yr (Gogoniant) - SAT

Hosanna Fawr (Pa beth yw'r mawl) - Davies, T. Cilwern - SATB

Llygoden yn y Felin (Gwrandewch yn llon) - SAT

Yng Nghanol Gwlad Judea Dlos - Jones, John - SATB

Carolau Tri Thrawiad:  

Awn Heddiw Er Mwyn Haeddiant (Yr Hen Fesur)

Cydganwn Hosanna

Cymry Cristnogol, Y

Dewch Bawb yn Garedig

Dewch i dre Ddafydd

Gŵyl (Rhown foliant o'r mwyaf i Dduw) - Williams, Meirion

Hen Garol Morgannwg (Nesewch garedigion)

Hil adda Gamweddus - SATB

Pan Anwyd yn Fachgen

Rhown Foliant o'r Mwyaf

 

View full details