Skip to product information
1 of 1

Cân Di Bennill

Cân Di Bennill

Product code: 9781843238591
Regular price £19.99 GBP
Regular price Sale price £19.99 GBP
Sale Sold out

Description

Casgliad mawr o ganeuon traddodiadol / A substantial, beautifully produced spiral-bound paperback containing many Welsh traditional songs in solo voice + easy piano arrangements with full Welsh lyrics, + 13 traditional dance tunes: an impressive resource.

Gomer, 2002, reprinted 2014. 9781843238591. Tr. / arr. Delyth Hopkin Evans + D. Geraint Lewis. Llais, piano + chordiau gitar / voice, piano + guitar chords, + solfa, + 13 o alawon ddawns. Geiriau Cymraeg yn unig / Welsh lyrics only.

CANEUON:

Aderyn Du a'i Blufyn Sidan: C (c'-c")

Ap Siencyn: C (c'-e")

Ar Ben Waun Tredeger: D (d'-d")

Ar Hyd y Nos: G (d'-e")

Ar Lan y Mor: F (d'-d")

Bachgen Bach o Dincer: E minor (d'-e")

Beth Wneir â Merch Benchwiban?: C (c'-d")

Beth yw'r Haf i Mi?: E minor (e'-b')

Bing Bong: G (d'-c")

Ble Mae Daniel?: G (d'-d")

Ble'r ei Di?: D (d'-b')

Ble'r Wyt Ti'n Myned? : E minor (e'-c")

Bonheddwr Mawr O'r Bala: G (c'-b')

Bore Glas, Y: F (c'-f")

Breuddwyd y Frenhines: G (d'-e")

Bugail Aberdyfi: E minor (d'-e")

Bugeilio'r Gwenith Gwyn: D (c#'-e")

Bwmba: C (c'-c")

Bwthyn Bach to Gwellt, Y: E minor (b-d")

Cader Idris: C (c'-f")

Cadi Ha: C (d'-c")

Cân Doli: D (a-e")

Cân Sobri: E minor (e'-c")

Cân y Melinydd: A minor (c'-d")

Clychau Aberdyfi - Jordan, Dorothy: F (c'-c")

Cobler Du Bach, Y: F (c'-f")

Codiad yr Ehedydd: C (e'-e")

Corn Hirlas, Y: C (c'-e")

Croen y Ddafad Felen: F (c'-c")

Cwyd dy Galon: D (d'-d")

Cychod Wil Amer: F (c'-d")

Cyfri'r Geifr: F (e'-d")

Cysga Di, fy Mhlentyn Tlws: E minor (b-b')

Da yw Swllt: E minor (e'-b')

Dacw Fuwch: F (f'-d")

Dacw 'nghariad i Lawr yn y Berllan: D minor (d'-d")

Dacw Mam yn Dwâd: F (c'-c")

Dafydd y Garreg Wen: D minor (c#'-d")

Dau gi Bach: F (c'-d")

Daw Hyfryd Fis Mehefin: D (d'-e")

Ddafad Gorniog, Y: D (a-e")

Ddau Farch, Y: G (d'-d")

Defaid William Morgan: G (d'-d")

Deryn Pur, Y: F (d'-f")

Deryn y Bwn o'r Banna: F (c'-c")

Dewch i'r Frwydr: G (d'-d")

Dyn Bach o Fangor: C (c'-c")

Elen: G (d'-c")

Eneth Gadd ei Gwrthod, Yr: G (d'-d")

Eneth Glaf, Yr: F (f'-d")

Eryri Wen: A minor (a-e")

Fasged Wye, Y: F (f'-c")

Ferch o Blwy Penderyn, Y: G (d'-d")

Ferch o Sgêr, Y: G (b-e")

Fuoch Chi 'rioed yn Morio?: F (f'-c")

Fy Llong Fach Arian I - Islwyn Ffowc Elis: F (c'-f")

Ffarwel i Blwy Llangower: F (f'-d")

Ffarwel i Ddociau Lerpwl: F (f'-d")

Fflat Huw Puw: C (e'-f")

Fwyalchen, Y: D (b-e")

Fwyalchen Ddu Bigfelen, Y: F (e'-f")

Gadlys, Y: B minor (b-f#")

Gee, Geffyl Bach: C (c'-c")

Gelynnen, Y: C (c'-d")

Gwcw, Y: G (d'-g")

Gwcw Fach, Y: F (d'-f")

Gwenni Aeth i Ffair Pwllheli: F (e'-c")

Gwenno Pen-y-gelli: G (d'-e")

Gwn Dafydd Ifan: E minor (b-d")

Gwnewch Popeth yn Cymraeg: F (c'-c")

Gyrru'r Ychen: F (c'-c")

Hela'r Sgwarnog: C (c'-f")

Hen Fenyw Fach Cydweli: Bb (bb-f")

Hen Ferchetan: D minor (d'-f")

Hen Ffon fy Nain - Rowlands, Edward (Eos Maelor): F (f'-c")

Hen Iâr Fach Dwt: F (c'-c")

Heno, Heno: D (d'-a')

Hen Wlad fy Nhadau - James James: D (c#'-d")

Het Dri Cornel: C (d'-c")

Hiraeth: D (d'-d")

Hob y Deri Dando (1): G (d'-e")

Hob y Deri Dando (2): G (d'-e")

Hogen Goch, Yr: C (c'-e")

I Blas Gogerddan: D (d'-e")

Iechyd da i Chwi, Foneddigion: F (c'-d")

Lawr ar Lan y M™r: G (d'-c")

Lisa Lân: D (d'-d")

Llongau Caernarfon: E minor (d#'-c")

Llwyn Onn: G (c'e")

Mab Annwyl dy Fam: D (d'-d")

Mae 'Nghariad i'n Fenws: F (c'-c")

Mae Nadolig yn Nesáu: F (e'-c")

Mae'r Flwyddyn yn Marw: F (e'-d")

Mae Robin yn Swil - John Owen [Owain Alaw]: G (b-b')

March Glas, Y: F (f'- d")

Mari: D (d'-d")

Mari Fach fy Nghariad: G (d'-b')

Marwnad yr Ehedydd: A minor (g'-e")

Mentra, Gwen: F (c'-c")

Merch Megan: D (a-e")

Merch y Melinydd: C (a-d")

Migldi Magldi: D (b-e")

Milgi Milgi: F (c'-c")

Mil Harddach Wyt: G (d'-c")

Mi Welais Jac-y-do: F (c'-b')

Mochyn Du, Y: F (f'- d")

Modryb Neli: F (c'-d")

Moliannwn: C (e'-f")

Morfa Rhuddlan: E minor (b-d")

Myfi Sy'n Magu'r Baban - John Owen [Owain Alaw]: F (c'-d")

Nant y Mynydd: C (c'-e")

Nos Galan: F (e'-f')

Os Daw fy Nghariad: G minor (d'-eb")

Os Gwelwch yn Dda Ga'i Grempog? : G (d'-d")

Paid â Deud: G (g'-e")

Pant Corlan yr Wyn: G (d'-d")

Pe Cawn i Hon: F (e'-eb")

Pedoli: Bb (d'-d")

Pistyll y Llan: C (c'-c")

Pren ar y Bryn, Y: E minor (e'-b')

Pwsi Meri Mew: G (d'-d")

Rew di Ranno: G minor (d'-d")

Robin Ddiog: E minor (e'-c")

Rodd 'na Ferch Fach yn Byw y y Hafod: D (c#'-d")

Rownd yr Horn: F (c'-c")

Rhyfelgyrch Capten Morgan: G (d'-d")

Rhyfelgyrch Gwŷr Harlech: G (d'-e")

Serch Hudol: C (b-e")

Si Hei Lwli: F (f'-c")

Siôn Corn: G (d'-d")

Sosban Fach - T. Vincent Davies: G minor (d'-d")

Suo Gân: D (d'-d")

Tasa gen i Ful: G (d'-b')

Teg Oedd yr Awel: E minor (e'-d")

Tiwn Sol-ffa: C (c'-e")

Ton Ton Ton: A minor (d'-f")

Torth o Fara: G (d'-b')

Tra bo Dau: F (c'-c")

Tros y Garreg: E minor (b-e")

Twll Bach y Clo: D (d'-d")

Un Bys, un Bawd: F (c'-c")

Wennol, Y: C (e'-d")

Wrth Fynd Efo Deio i Dywyn: D minor (c#'-d")

Ymadawiad y Brenin: E minor (d#'-e")

Ymdaith Capten Llwyd: C (b-f")

Ym Mhontypridd Mae 'nghariad: A minor (c'-d")

Yn Iach i Ti, Gymru: C (b-d")

ALAWON / TUNES (heb geiriau / without words):

Blaenhafren: G minor

Cainc Dafydd Broffwyd: G

Cainc y Datgeiniaid: C

Conset William Owen Pencraig: A minor

Dadl Dau: D

Delyn Newydd, Y: F

Difyrrwch Gwŷr Dyfi: E minor

Hyd y Frwynen: A minor

Llanofer: G

Megan a Gollodd ei Gardas: F

Moel yr Wyddfa: G

Pibddawns Gwŷr Gwrecsam: G

Pwt ar y Bys: C

View full details