Skip to product information
1 of 1

Tonnau'r Tannau

Tonnau'r Tannau

Product code: tonnaur
Regular price £5.00 GBP
Regular price Sale price £5.00 GBP
Sale Sold out

Description

Casgliad o / Collection of geinciau Cerdd Dant. Various composers, CCDC,1994. Eisteddfod Genedlaethol 2024 Unawd Cerdd Dant 21 oed a throsodd (Tirymynach) & Eisteddfod yr Urdd 2024 Parti Cerdd Dant Bl.7, 8 & 9 (Llanerchfyda).

Bryntynoriad - Catherine Watkin 

Dyffryn Taf - Eleri Roberts

Glan Elwy - Nia Elain

Gwin y Wawr - Mair Selway

Gwyndy - Mair B Williams

Hafan - Eleri Huws

Hafod Lydan - Judith Rees Williams

Lasynys - Elen Wyn Jones

Llanerchfyda - Gwenan Roberts

Tirymynach - Heledd Ann Hall

Ty'n Rhewl - Mair B Williams

View full details