Skip to product information
1 of 1

Suo-ganeuon / Lullabies - CD

Suo-ganeuon / Lullabies - CD

Product code: SCD2402
Regular price £8.33 GBP
Regular price Sale price £8.33 GBP
Sale Sold out

Description

20 hwiangerddi, hen a newydd / A CD of 20 Welsh lullabies, old & new, recorded by various artists.

Awen Haf (Fiona a Gorwel Owen)

Ble'r ei di? (Tudur Morgan)

Cân Mamgu (Meic Stevens)

Coi mi Nero Megan (Sioned Jones)

Cysga di (Siân Wheway)

Cysga di fy mhlentyn tlws (Buddug Lloyd Roberts)

Dydd Da, Rhiannon (Iwan Llwyd)

Elain Siân (Siân Wheway)

Heno heno (Tudur Morgan)

Huna ‘mhlentyn / Suo-Gân (Siân James)

Hwiangerdd (Heather Jones)

Hwiangerdd Lleucu (Rhys Parry)

Hwiangerdd o Gorsica (Dafydd Iwan)

Mil harddach wyt (Pigyn Clust)

Morio (Meredydd Evans)

Myfi sy'n magu'r baban (Geraint Lev)

Nos da nawr (Acoustique)

Nos da, Mam (Steve Eaves a Rhai Phobl)

Si hei lwli (Leah Owen)

Yn fy mynwes (Tudur Huws Jones)

View full details