Skip to product information
1 of 1

Two Hundred and Fifty Welsh Airs for a Shilling

Two Hundred and Fifty Welsh Airs for a Shilling

Product code: 9781861430847
Regular price £9.95 GBP
Regular price Sale price £9.95 GBP
Sale Sold out

Description

"Two Hundred & Fifty Welsh Airs adapted for the violin, flute or any treble instrument: A Llanerch Facsimile reprint of the edition of 1859 [Davidson's Musical Miracles series]." Unfortunately inflation has taken its toll since the original publication of this collection but it still offers phenomenal value for money! This beautiful facsimile contains dance tunes written down in the form that they were collected in the mid nineteenth century. Llanerch Press, no date [reprinted 2013], 9781861430847 (final digit wrongly printed as 1 on book itself). Melody line only. NB there are several spelling mistakes from 1859 that I've attempted to correct / amend for clarification in the contents list.

Absen Don / Absence Song, The

Afar from Chester

Afon Elwy / River Elwy, The

Agoriad y Cywair / Opening of the Key, The

Alaw Salmon / "Solomon's Lily"

A mi yn dod Adre / As I came home

An hawdd Ymadel / 'Tis hard to Part

Anni Bropr / "Pretty Nancy"

Ar Foren Teg / On a Fair Morn

Ar Hyd y Nos / [All Through the Night]

Bachgen Tawel, Y / [Quiet Boy, The]

Bardd yn ei Awen / The Inspired Bard

Bard of Denbigh, The/ [Bardd o Dynbych]

Beauties of Raglan[d]

Bend of the little Horse-shoe, The/ [Plygaid y Bedol Fach]

Berllan, Y / Orchard, The

Beth yw dy Air / What is thy Word

Blind the Goat

Blodau Ffestiniog / Flowers of Ffestiniog, The

Blodau Llundain / Flowers of London, The

Blodau'r Cwm / Flowers of the Dell

Blodau'r Drain / Blossom of the Thorn

Blodau'r Gorllewin / Flowers of the West

Blodau'r Grug / [Flowers of the Heath, The]

Blodeu Gwynedd [Cwynedd] / Flower of North Wales

Blodeu'r Gwinwydd

Bore[u] Dydd Llun / Monday Morning

Bowen's Slow Movement

Breuddwyd y Frenhines / Queen's Dream, The

Bright Haven, The

Bro Gwalia / Land of Wales, The

Brython, Y / Britons, The

Bwrw Gofal Ymaith / Cast Away Care

Bywyd y Milwr / Warrior's Life, The

Cadwyn Arian / Necklace, The

Caerphilly

Calen[n]ig / New Year's Gift, The

Can Dafydd Broffwyd / [The Song of David the Prophet]

Captain's Morgan's March/ [Rhyfelgyrch Cadben Morgan]

Cardigan Bower / [Deildy Aberteifi]

Carouse, The

Castell Towyn / Towyn Castle

Castle of Carisbrook, The/ [Castell Carisbrook]

Cerdinen / The Fern

Chepstow Sports

Cil y Fwyalch / The Blackbird's Retreat

Clych Prestych / Prestych Bells

Cnott y Coed

Codiad yr Ehedydd / Rising of the Lark

Conceit of Meirioneth, The/ [Conset Meirionydd]

Corphorllwyth, Y / Corporation, The

Croesaw'r Wenynen / Welcome the Bee

Cudyn Gwyr / White Locks

Cwympaid y Dail / Fall of the Leaf, The

Cwymp Llewellyn

Cwynfan Prydain / Britain's Lament

Cwynvan [Cwynfan] Brydain / Sorrows of Cambria, The [different melody to Cwynfan Prydain]

Cymro o B'le? / A Welshman from Where?

Cymry Dedwydd, Y / Happy Cambrians, The

Dadl Dau / Flaunting Two

Dail o'r Triban

Dafydd y Garreg Wen / [David of the White Rock]

Damsels of Cardigan, The

Dancing Piper, The

Dark Pool, The/ [Pwll Ddu,Y]

David ap Rees' Wedding/ [Priodas David ap Rees]

David's Lesson

Days that won't Return, The

Ddafad Las a'i Hoenyg, Y

Delight of Prince Owen Hyvelliog, The

Delight of the Men of Dovey, The/ [Difyrrwch Gwŷr Dyfi]

Delights of Glamorgan/ [Difyrrwch Gwŷr Morgannwg]

Delights of Swansea, The/ [Difyrrwch Gwŷr Abertawe]

Departure for Ireland

Deren Glas Sydd ar y Ty, Y

Dewis Meinwen / Fair One's Choice, The

Digan y Pibydd Coch / Red Piper's Melody, The

Dilyn Serch / Pursuit of Love, The

Distyll y Don / Ebb of the Tide, The

Dowch i'r Fwrydyr / Come to Battle

Droppings of the Mash Tub / [Diferiad y Gerwyn]

Dydd Gwŷl Ddewi / St. David's Day

Dygan Caersws / Melody of Caersws, The

Dying Bard, The

Edward's Grip

Edward Morgan's March / [Ymdawiad Edward Morgan]

Eneth Lan, Yr / Fair Damsel, The

Eos y Bele / Nightingale of the Bele, The

Erddigan Dannau / Harmony of the Strings, The

Fair Maids of Mon, The

Farewell to Pont y Pool / [Ffarwel i Pontypool]

Farewell thro' the Puddle / [Ffarwel drwy'r Pwll]

Fedwen Las, Y

Ffarwel, Ffrances / Farewell, Frances

Ffarwel Ieuengetid / "Adieu to my Juvenile Days"

Fishing Day, The

Forsake me Not

Fwyna'n Fyw, Y / Loveliest Fair Alive, The

Gadael y Tir / Leaving the Land

Galon Drom, Y / Heavy Heart

Garreg Lwyd, Y / Blue Stone, The

Gelynnen, Y / Holly, The

Glan Weddwdod / Rose of the Hills, The

Glenydd y Rheidol / "The Ringers"

Gofid Glas, Y / Blue Devils

Gofid Gwynau

Good Humoured & Fairly Tipsy / [Glan Meddwdod Mwyn]

Grief of Owen, The

Griffith ap Cynan's Delight / [Difyrrwch Griffith ap Cynan]

Gristel Ground / Crystal Ground

Gwel yr Adeliad

Gwr a'i Farch, Y / Horse & Jockey, The

Gwŷr Harlech / Men of Harlech

Gyda'n Wawr / With the Dawn

Haf Gan

Hafod y Wraig Lawn / Dairy House, The

Hafren

Happiness Lost

Harp of the Country,The

Haunted Bush, The

Hedydd Lon / "Mary Dear"

Height of Cader Idris, The

Helpless Woman

Hen Don, Yr / Old Melody, The

Hen Erddigan, Yr / Ancient Harmony, The

Hen Gymraes, Yr / Old Cambrian Dance, The

Hen Rogero Bengoch, Yr / Old Roger Red-Poll

Hew Wraig Llanallgo / "Cupid's Kindness"

Hob y Deri Dando / "Away, my Herd"

Hob y Dylif / The Porpoise

Hoffedd Howell / The Delight of Howell

Holyday Dance, The

Howell's Dance / [Dawns Hywel]

Hud y Bibell / The Allurement of the Pipe

Iagin Aur [ Ysgin Aur] / The Golden Robe

Ieuenctid [Jeuenctid] Cymru

I cannot spin

I look in vain

I'm Wide Awake

Is he Fair

John, come kiss me now

Jones' Concerto

Jovial Boys

Jovial Fellow's Farewell, The

Joy at Home

Joy of ap Thomas, The/ [Llawenydd ap Tomos]

Lady of Kidwelly, The

Lament of Eva / [Cwynfan Eva]

Llanover

Llwyn On[n] / [The Ash Grove]

Loss of Mind,The

Love of Morris, The

Mae Genyf fi fwythyn a Gardd

Mae'n Dda Gan Scwarnog

Maldod Arglwyddes Owen / Lady Owen's Delight

Malltraeth [ Malldraeth]

Margaret that lost her Garter / [ Megan a Gollodd ei Gardas]

Mary Ann, The

Memory of Llanedl, The

Men of Mawddwy's Delight, The/ [Difyrrwch Gwŷr Mawddwy]

Mentra Gwen / "Mary Dear"

Merch Megan / Megan's Daughter

Merry by Moonlight

Mi a af Tua Glan yr Afon

Minstrelsy of Chirk Castle, The/ [Erddigan Caer Waen]

The Monk's Gratitude

Mopsi Don / Mopsy's Tune

Morfa Rhuddlan / [ Rhuddlan Marsh]

Morgan's Despair

Morgan a'i Wraig / Old Morgan & his Wife

Mother's Lament, The

Mwyneidd Dda / The Complaisance

Mwynen Cynwyd / The Melody of Cynwyd

Mwynen Gwynedd / [The Melody of Gwynedd]

Mwynen Meirionydd / [The Melody of Meirionydd]

Mwynen Mon / The Melody of Mona

My Lord is Grave, & I am Gay

Mynachty / "When mortals all to rest retire"

Nant wrth fy Nhy, Y / Brook by my House, The

Newport Bridge / [Bont Casnewydd]

Norman, The

Nos Fercher / Wednesday Night

Nos Galan / New Year's Eve

O gylch yr Mwdwl Gwair / Around the Haycock

Oh, my Mary

Old Castle, The/ [Yr Hen Castell]

Old Morris / [Hen Morris]

Owen's Failure

Owen's Partner

Pa Bryd y denl etto / When wilt thou call again

Paham yr Oedl / Why dost Thou Delay?

Pan O'wn i ar Frig Noswaith

Pant Corlan yr Wyn / The Lambs'-Fold Vale

Parting Kiss, The

Pe Cawn I Hon / [If She were Mine] / "Farewell to Bedwas"

Peggy's Daughter / [Wyres Megan]

Peggy's Warning

Pen Rhaw / "The Blackbird"

Phillip the Active's Adieu

Powell's Fancy / [Hoffedd Powell]

Prince's Feast, The

Queen's Sorrow, The

Reged / "The Fairy Banquet"

Rhyban Morfydd / Morfydd's Riband

Ride to Conway, The/ [Y Daith i Gonwy]

Rob the Piper

Rose of Tenby, The

Rowing Match, The

Sawdl y Fuwch / The Cow's Heel

Saw you the Bard

Saxon Fray, The

Serch Hudol / The Allurement of Love

Shenkin's Dance/ [Dawns Siencyn]

Sheriff's Dinner, The

Sleeping Beauty, The

Sion, the son of Evan / [Sion ap Ifan]

Sir Watkin's Delight / [Difyrrwch Syr Watkin]

Smooth Lake, The

Stwffwl

Suo Gan / The Lullaby Song

Sweet Richard / [Per Alaw / Per Oslef]

Symlen Benbys / The Beckoning Fair One

Syr Harri Ddu

Tavern has Two Doors, The

Those Strains Repeat

Tintern Ruins

Tipsy & Crazy

Tlysig / Beauty, The

Toriad y Dydd [ "Did"]

Trafaelais I Gymru / I've travelled Wales

Triban Gw_r Morgannwg / Glamorganshire March

Trichant o Bunnau / Three Hundred Pounds

Tri Thrawlad

Tros y Garreg / Over the Stone

Tune of Morfudd's Pipes, The [Morvydd's]

Twll yn ei Boch / The Dimpled Cheek

Tŷ fy Nhad

Vale of Clwyd, The / [Dyffryn Clywd]

Wa Conset Sirl / The Sheriff's Fancy

What ails the man

White Rose, The

Whirling of the Spinning-Wheel, The

Wil a'i Fam / Will & his Mother

Winifreda / Old Sibyl

Wyres Ned Pugh / "Fair Ellen Pugh"

Ymdaith Mwnge / The Monks of Bangor's March

Ymdawlad y Brenin / The Departure of the King

View full details