Skip to product information
1 of 1

Cadw Twmpath

Cadw Twmpath

Product code: op2
Regular price £9.00 GBP
Regular price Sale price £9.00 GBP
Sale Sold out

Description

The 2nd standard collection of Welsh folk dance tunes for melody instrument, following on from 'Blodau'r Grug'. C.Dd.W.C. 1993. "100 arall o Alawon Dawnsio Gwerin Cymreig/ 100 more Welsh Folk Dance Tunes". Tr./ arr. Robin Huw Bowen. Alaw + chordiau/ melody + chord indications. Mewn casgliadau/ in sections "Jigiau/ Jigs" [1], "Pibddawnsiau, Polcas ac Ymdeithdonau/ Hornpipes, Polkas & Marches" [2], "Jigiau Naid / Slip Jigs" [3] & "Waltsiau/ Waltzes" [4].

Aberteifi / Cardigan [Dydd Llun y Bore/ Monday in the Morning] - 1

Blodau Ceiswyn / Ceiswyn's Flowers - 2

Bwced / Bucket - 3

Cadw Twmpath / Having a Ball - 3

Cainc Ieuan y Telynor Dall / Blind Ieuan the Harpist's Strain - 2

Cainc y Datgeiniad / Minstrel's Strain, The - John Parry - 2

Cawl Cennin / Leek Soup - Band y Brodyr - 1

Cinio'r Siryf / Sheriff's Dinner, The - 2

Conset Meirionydd / Conceit of Meirionydd, The - 1

Coroni, Y / Coronation, The - 2

Craig-y-Bwlch - 1

Crythor Llon, Y / Merry Fiddler, The - Band y Brodyr - 1

Cwrw Da / Good Beer - Nansi Richards - 3

Dadl Dau / Flaunting Two - 1

Dafydd Ifan Tomos - 2

Daith i Gonwy, Y / Ride to Conwy, The - 1

Dawns Forris Morgannwg / The Glamorganshire Morris Dance - Edward Williams [Iolo Morgannwg] - 2

Dawns Hywel / Hywel's Dance - 2

Dawns y Pentref / Village Dance, The - 2

Dawns y Tylwyth Teg / Fairy Reel, The - Nansi Richards - 2

Deildy Aberteifi / Cardigan Bower - 1

Difyrrwch Abertawe / Delights of Swansea, The - 1

Difyrrwch Bleddyn ap Cynfan / Bleddyn ap Cynfan's Delight - 1

Difyrrwch Corbett o Ynysmaengwyn / Corbett of Ynysmaengwyn's Delight - 1

Difyrrwch Gwŷr Caernarfon / Delight of the Men of Caernarfon, The - 1

Difyrrwch Gwŷr Llanilltud / Delight of the Men of Llanilltud, The - 1

Difyrrwch y Heusor Du / Black Herdsman's Delight, The - 1

Du fel y Glo / Black as Coal - 3

Dwr Glan / Fresh Water [Rhuad Teirw'r Dyffryn / Roaring of the Bulls of the Valley, The ]- 2

Dydd Llun y Bore/ Monday in the Morning [Aberteifi / Cardigan] - 1

Dyn Meddw, Y / Drunkard, The / Barley Shot - 1

Eisteddfod Caerfyrddin / Carmarthan Eisteddfod - 1

Facsen Felen, Y / Yellow Brew, The - 3

Ffidl Ffadl - 2

Galar Gwŷr Ffrainc / Grief of the Men of France, The - 1

Glanbran - 2

Glannau'r Wysg / Banks of the Usk, The - Band y Brodyr - 2

Gorymdaith Capten Llwyd / Captain Lloyd's March - 1

Gwers Dafydd / Dafydd's Lesson - 1

Gwŷr Pendref / Men of Pendref, The - 1

Gyrru'r Byd o 'Mlaen / Kick the World Before Me - 3

Hafan Ddisglair, Yr / Bright Haven, The - 1

Hafoty'r Ffraich Ddu - Nansi Richards - 1

Hela'r Wiwer / Hunting the Squirrel - 1

Hoffedd Brenhines Hwngaria / Queen of Hungary's Fancy, The - 1

I Lawr a'r Ffrancwyr! / Down with the French! - 1

Jig Owen / Owen's Jig - 1

Llawenydd ap Tomos / Joy of ap Thomas, The - 2

Llygoden yn y Felin / Mouse in the Mill - 1

Man Ddarlun / Miniature, A - 2

Mantell Siani / Jenny's Mantle - 2

Merch y Tafawr yn enwi'i Chariadon / Innkeeper's Daughter naming her Lovers, The - 1

Meysydd Glas yr Amerig / Fields of America, The - 2

Mursen yn ei Menyg / Coy Dame in Gloves, The - 1

Mympwy Portheinon / Porteynon Whim, The - 2

Nant-y-Glyn - Band y Brodyr - 1

Neidod Twm Bach / Twm Bach's Caper - 3

Pedwar Post y Gwely / Four Bedposts, The - 1

Pen-rhaw / Spade-Head, The - 2

Pen-y-Cei / End of the Quay, The - Band y Brodyr - 2

Pibddawns Abertawe / Swansea Hornpipe, The - Nansi Richards - 2

Pibddawns Capten Heapy / Captain Heapy's Hornpipe [Sgubor y Barwn / Baron's Barn, The] - 2

Pibddawns Dowlais / Dowlais Hornpipe, The - 2

Pibddawns Hewl-y-Felin / Mill Street Hornpipe, The - 2

Pibddawns Merthyr / Merthyr Hornpipe, The - 2

Pibddawns Nadolig Kate Broadwood / Kate Broadwood 's Christmas Hornpipe - 2

Pibddawns Ned Roberts / Ned Roberts' Hornpipe - 2

Pibddawns Owen Huw / Owen Huw's Hornpipe - Band y Brodyr - 2

Pibddawns Pont-Ty-Pridd / Newbridge Hornpipe, The - 2

Pibddawns y Blodau / Flowers Hornpipe, The - 2

Polca Cefn-Coed / Cefn-Coed Polka, The - 2

Polca Rhyd-y-Car / Rhyd-y-Car Polka, The - 2

Polca Rhydowa / Rhydowa Polka, The - C. Pugni - 2

Polca'r Cymro / Cymro Polka, The - J. Gratian - 2

Polca'r Faenor / Faenor Polka, The - 2

Priodas Dafydd ap Rhys / Dafydd ap Rhys' Wedding - 2

Quadrille Barwn Merthyr / Baron Merthyr's Quadrille - 2

Quickstep y Bontnewydd / Bontnewydd Quickstep, The - 1

Rachel Ty Cam [Taith i Surrey / Trip to Surrey] - 1

Rasus Cas-Gwent / Chepstow Sports - 1

Rhediad i'r Odyn / Run to the Lime-Kiln, A - 1

Rhuad Teirw'r Dyffryn / Roaring of the Bulls of the Valley, The [Dwr Glan / Fresh Water] - 2

Sbonc Bogel / Belly Jerk - 1

Sgubor y Barwn / Baron's Barn, The [Pibddawns Capten Heapy / Captain Heapy's Hornpipe] - 2

Sion ab Ifan - 2

Taith i Ddenmarc / Trip to Denmark - 1

Taith i Surrey / Trip to Surrey [Rachel Ty Cam] - 1

Tŷ a Gardd / House & Garden - 1

Tŷ Crwn - Band y Brodyr - 1

Tŷ Gwyn - Band y Brodyr - 2

Walts Dinefwr / Dinefwr Waltz, The - 4

Walts Morris / Morris' Waltz - 4

Walts Parry / Parry's Waltz - 4

Walts Penydarren / Penydarren Waltz, The - 4

Walts Senghennydd / Senghennydd Waltz - 4

Walts y Glowr / Collier's Waltz, The - 4

Walts y Sach Lwythog / Laden Sack Waltz, The - 4

Ymdaith Bronwil / Bronwil's March - 2

Ymdaith Corwen / Corwen Quick March, The - 1

Ymdaith Cyfarthfa / Cyfarthfa March, The - 2

Ymdaith Gwirfoddolwyr y Bermo / Barmouth Volunteers' March, The - John Williams - 2

Ymdaith Marcwis Biwt / Marquess of Bute's March, The - 2

Ymdaith Syr Watcyn / Sir Watkin's March - 2

Ymgyrchdon y Waunlwyd / Waunlwyd War-cry, The - 2

View full details