Skip to product information
1 of 1

Blodau'r Grug

Blodau'r Grug

Product code: M900209511
Regular price £9.00 GBP
Regular price Sale price £9.00 GBP
Sale Sold out

Description

The standard collection of Welsh folk dance tunes for solo instrument - a best-seller.

C.Dd.W.C. 1992. M900 209511. Tr. / arr. Alex Hamilton, Adolygwyd / revised Robin Huw Bowen. Alaw + chordiau / Melody + chord indications. Mewn casgliadau / in sections "Dawnsiau Gosod / Set Dances" [1], "Pibddawnsiau, Polcas ac Ymdeithdonau / Hornpipes, Polkas & Marches" [2], "Jigiau / Jigs" [3] & "Waltsiau / Waltzes" [4].

Abaty Llantoni / Llantoni Abbey - 1

Aberdaugleddau / Milford Haven - 1

Ap Siencyn - 1

Arwyr Salamanca / The Heroes of Salamanca (Llancesau Trefaldwyn/ The Maids of Montgomery) - 3

Bardd, Y / Bard, The -1

Bedd y Morwr / Sailor's Grave, The- 3

Blodau'r Drain / Flowers of the Thorn, The- 4

Blodau'r Grug / Flowers of the Heath, The- 2

Breuddwyd y Frenhines / Queen's Dream, The- 1

Breuddwyd y Wrach / Witch's Dream, The (Gyrru'r Byd o 'Mlaen / Kick the World Before Me) - 1

Bwlch Llanberis / Llanberis Pass (Difyrrwch Pawb a'I Clywo / Everyone's Delight) - 4

Caerdroea / Troy - 1

Cainc Dafydd ap Gwilym / Dafydd ap Gwilym's Strain - 1

Cambro-Brython, Y/ Cambro-Briton, The(1, 2 + 3) - 1

Castell Caernarfon / Caernarfon Castle - 1

Ceiliog Gwyn, Y / White Cockerel, The- 1

Chwi Fechgyn Glan Ffri / You Carefree Young Lads - 3

Clawdd Offa / Offa's Dyke (or Oswestry Square, The) [Sawdl y Fuwch / Cowslip, The(2)] - 1

Coleg y Brifysgol Abertawe / University College Swansea - Pat Shaw (Padraig Farfog) - 2

Coset Arglwyddes Tre-ffael / Lady Tre-ffael's Conceit - 4

Croen y Ddafad Felan /3 Sheepskins, The/ Yellow Sheepskin, The [ + Wyres Ned Puw / Ned Puw's Grand-daughter] - 1

Croesawiad Gwraig y Ty/ Housewife's Welcome, The- 3

Cylch y Cymry / Welsh Council, The(Difyrrwch Gwyr Llangrallo / Delight of the Men of Coychurch, The) - 1

Cymro o ble? / A Welshman from Whence? - 3

Dacw Fuwch! / Look! A Cow! - 1

Dawns Flodau Nantgarw / Nantgarw Flower Dance, The[Nos Galan / New Year's Eve, Glanbargoed + Llwytcoed] - 1

Dawns Gw_l Ifan / St John's Eve Dance [Hela'r Sgwarnog / Hunting the Hare + Cainc Dafydd ap Gwilym / Dafydd ap Gwilym's Strain] - 1

Dawns y Glocsen / Clog Dance, The- 3

Dawns y Pistyll / Waterfall Waltz, The(Caerdroea/Troy) [+ Malltraeth] - 1

Ddafad Gorniog, Y / Horned Ram, The [+ Y Ceiliog Gwyn / The White Cockerel ]- 1

Delyn, Y / Harp, The- 1

Derwydd, Y / Druid, The- 1

Deryn Du, Y / Blackbird, The- 3

Diferiad y Gerwyn / Droppings of the Mash-Tub, The- 4

Difyrrwch Arglwyddes Owen / Lady Owen's Delight - 4

Difyrrwch Gw_r Llanfabon / Delight of the Men of Llanfabon, The- 1

Difyrrwch Gw_r Llangrallo / Delight of the Men of Coychurch, The- 1

Difyrrwch Pawb a'I Clywo / Everyone's Delight (Bwlch Llanberis / Llanberis Pass) - 4

Doed a Ddal / Come What May [+ The Welsh Rabbit (2)] - 3

Eryri / Snowdon - 3

Ffani Blodau'r Ffair / Fanny Blooming Fair - 3

Ffaniglen [Ymdaith Gwyr Dyfnaint / March of the Men of Devon, The+ Machynlleth] - 1

Ffarwell Ednyfed Fychan / Ednyfed Fychan's Farewell - 4

Ffarwell i'r Marian / Farewell to the Shore (Ffarwell / Farewell Marian) [+ Merch Megan / Megan's Daughter] - 1

Gaseg Eira, Y (Nantgarw)/ Snow Mare, The (Nantgarw) [Ymdaith Gwyr Penllyn / March of the Men of Penllyn, The] - 1

Gelynnen, Y / Holly Tree, The- 1

Glanbargoed - 1

Glandyfi - 3

Glan Meddwdod Mwyn / Good Humoured & Fairly Tipsy - 4

Glwysen - 4

Goronwy Owain - 4

Gorymdaith Morris / Welsh Processional Morris - 2

Grisial Grwnd, Y / Crystal Ground, The - 4

Gwŷlnos Croesoswallt / Oswestry Wake, The [ + Marchogion yr Wyddfa / The Knights of Snowdon] - 1

Gyrru'r Byd o 'Mlaen / Kick the World Before Me - 1

Hela'r Sgwarnog / Hunting the Hare [2 fersiwn/versions] - 1 & 2

Hoffedd ap Hywel / Powell's Fancy [+Breuddwyd y Wrach / Witch's Dream, The(Gyrru'r Byd o 'Mlaen / Kick the World Before Me)] - 1

Hoffedd Arglwyddes y Fenni / Lady Abergavenny's Fancy - 1

Hoffedd Tywysog Cymru / Prince of Wales' Fancy, The- 2

Hogiau'r Foelas / Lads of Foelas, The[ Y Derwydd / The Druid] - 1

Jig Arglwydd Caernarfon / Lord of Caernarfon's Jig, The- 1

Jig Cymreig, Y / Welsh Jig, The(Mopsi Don, yr hen ffordd / Mopsy's Tune, the old way) - 1

Jig Esgob Bangor / Bishop of Bangor's Jig, The- 1

Jig Syr Watcyn / Sir Watcyn's Jig - 1

Llancesau Trefaldwyn/ Maids of Montgomery, The(Arwyr Salamanca / Heroes of Salamanca, The) - 3

Llanofer - 1

Llwytcoed - 1

Llyn Gwernen - 3

Machynlleth - 1

Malltraeth - 1

Marchogion yr Wyddfa / Knights of Snowdon, The- 1

Megan a Gollodd ei Gardas / Megan who lost her Garter - 4

Meillionen o Feirionnydd / Clover of Meirionnydd, The- 1

Mel-gusan / Honied Kiss, The- 4

Merch Megan / Megan's Daughter - 1

Moel yr Wyddfa / Snowdon's Bald Summit - 2

Mon / Anglesey - 2

Mopsi Don, yr hen ffordd / Mopsy's Tune, the old way - 1

Mwynen Cynwyd / Gentle Lass of Cynwyd, The- 3

Mympwy Corris / Corris Whim, The- 1

Mympwy Llwyd / Lloyd's Whim - 1

Nos Galan / New Year's Eve -1

Nyth y Gwcw / Cuckoo's Nest, The- 2

O Gylch y Ford Gron / Around the Round Table - 2

Pant Corlan yr Wyn / Lambs'-Fold Vale, The- 1

Per Oslef (Rhisiart Annwyl) / Sweet Richard - 1

Pibddawns Gwyr Wrecsam / Men of Wrexham's Hornpipe, The- 2

Pibddawns Jones / Jones' Hornpipe {Llanofer} - 1

Pigau'r Dur / Points of Steel, The- 1

Pwt-ar-y-Bys - 1

Rachel Dafydd Ifan - 2

Rali Twm Sion / Tom Jones' Rally [Pigau'r Dur / Points of Steel, The, Difyrrwch Gwyr Llanfabon /The Delight of the Men of Llanfabon + Breuddwyd y Frenhines /The Queen's Dream] - 1

Rheged - 4

Rhif Wyth / Figure Eight (Llanofer) [Gelynnen, Y / Holly Tree, The] - 1

Rhisiart Annwyl (Per Oslaf) / Sweet Richard - 1

Ril Cymreig Llanofer / Llanofer Welsh Reel, The [Pibddawns Jones / Jones' Hornpipe {Llanofer}, Pwt-ar-y-Bys + Pant Corlan yr Wyn / Lambs'-Fold Vale, The] - 1

Robin Ddiog / Lazy Robin [+ Dacw Fuwch! / Look! A Cow!] - 1

Sawdl y Fuwch / Cowslip, The (2 fersiwn / versions) - 1

Sbaen Wenddydd/ Spanish Minuet (2 fersiwn / versions) - 3

Stwffwl, Y / Doorstep, The- 4

Tom Edwards - 1

Tom Jones - 1

Tros y Garreg / Over the Stone - 3

Ty Coch Caerdydd/ The Red House of Cardiff (The Welsh Maggot) - 1

Welsh Rabbit, The (1) - 1

Wyres Ned Puw / Ned Puw's Grand-daughter - 1

Ymdaith Caerffili / Caerphilly March, The- 2

Ymdaith Gwyr Dyfnaint / March of the Men of Devon, The- 1

Ymdaith Gwyr Penllyn / March of the Men of Penllyn, The- 1

Ymdaith y Cymry / Welsh March, The - Handel - 1

Ymdaith yr Hen Gymry / Old Welsh March, The- 1

View full details