Skip to product information
1 of 1

Mwy o glap a chân

Mwy o glap a chân

Product code: 9780862431860
Regular price £8.95 GBP
Regular price Sale price £8.95 GBP
Sale Sold out

Description

92 o Emynau Modern / contemporary hymns for children. Gol. / ed. Ann Morgan. Y Lolfa, 1989. Llais + piano + chordiau gitar, geiriau Cymraeg yn unig / voice, piano & chords, Welsh words only.

Aleliwia Iôr i Ti - Tony Rousell

Angylion glân a'u Gloria - D. Kiddy, tr. R. Day + R. Crooks

Brysia i Fethlehem - M. Martin + V. Stumbles

Byd Sy'n Llawn o Hedd - Tom McGuiness

Byw Mewn Hedd

Calypso'r Nadolig - M. A. Perry

Cân y Preseb - Ann Morgan

Cân yr Angel - M. Martin + V. Stumbles

Canwn Gân am Heddwch - Roger Hurell

Canwn Heddiw Glod - R. Day + R. Crooks

Carol o'r Philippine - Levi Celerio

Caru'n Cyd-Ddyn Methedig

Caru'r Iesu - Frederick Whitfield

Casglu Arian - Pamela Verrall

Clyw Ein Cri [I Believe] - Drake + Graham

Codi Ty - Ann Morgan

Cofiwn bob Nadolig - Ann Morgan

Croeso i'r Iesu - F. R. Bennett

Curwch Ddwylo - Bill Sheehee

Cwsg Faban Annwyl

Cwsg Fy Maban Gwyn - R. Hudson Pope

Cyfrifiad, Y - M. Martin + V. Stumbles

Cymer fy Mywyd i - Graham Kendrick

Cynhaeaf y Byd - Tony Rousell

Dangos Cariad Duw - Sebastian Temple

Dameg yr Heuwr - Ann Morgan

Derbyn a Rhannu - D. + I. Butterfield

Dewch at y Crud - Tony Rousell

Dewch Blant y Gwledydd - Robert Stoodley

Dewch i Dy Fy Nhad

Dewch i Ddiolch Gyda Ni - R. Day + R. Crooks

Dewch i Foli [Michael, Row the Boat Ashore]

Dewch i Garu Iesu Grist

Dewch, Ymunwn - David Cooke

Digon i Bawb - Hazel Baker

Diolch am ein Gwlad Fach Ni

Diolch Dduw - Diane Andrew

Diolch Dduw I Ti

Diolch I Dduw - Ann Morgan

Diolch Iôr - Lee Abbey Music Workshop

Down at ein Gilydd - Tony Rousell

Duw Mawr Pob Gobaith [Lord of all Hopefulness]

Dwy Fil o Flynyddoedd - Ann Morgan

Ein Nawddsant Ni - I. Endersby

Enwogion Cymru [ Old Zip Coon]

Estyn Dy Law, fy ffrind - Pamela Verrall

Fy Mrenin I - M. Martin + V. Stumbles

Ganwyd Iesu 'Methlem

Gweddi'r Nadolig - Edward Hughes

Gwŷl Ddiolchgarwch - G + H Cole

Gwŷl Nadolig yw Hi - Jancis Harvey

Hedd, Perffaith Hedd

Heddwch ar y Ddaear Lawr - Sy Miller + Jill Jackson

Holdirio

Iesu Rhown Glod I Ti - Norman Warren

Iesu Sy'n Rhoi ei Gariad - P. Bliss

I'n bwydo Ni

Mae'r Iesu yn Caru

Mair a gafodd Faban [Mary had a Baby]

Miwsig Natur - Ann Morgan

Moli Brenin Nef - Elizabeth Syre

Molwch Dduw - Kevin Mayhew

Molwn Ef am Gymru - A. C. Rousell

Molwn, Molwn

Nid oes 'na le - Don Harper

O Arglwydd, Diolchaf - Ann Morgan

O Ddydd I Ddydd - D. Austin

O Goeden Hardd [O Tannenbaum]

Pan Fo Angen Cymydog - Sydney Carter

Pan oedd sêr uwchben - Joy Webb

Pe Bai Gennyf Forthwyl - Pete Seegar

Plant Bach Iesu Grist

Pwy? - Carys Jones

Pwy Roddodd? - Paul Booth

Pwy Sy'n Caru? - N. A. Keates

Rhai sy'n dilyn Crist - D. Pulkingham

Rhoi, Rhoi, Rhoi - R. Day + R. Crooks

Rhown Ddiolch, Aleliwia - John Whitworth

Rhown Ddiolch am yr Haul

Rhown Fawl am Iesu - I. Endersby

Rhown Glod, Rhown Fawl - Ann Morgan

Rhown Gymorth - Douglas Coombes

Rhywun sy'n fwy - M. Payton

Rwy'n Caru'r Haul - G. F. Horne

Rwy'n Diolch, Dduw - Tony Rousell

Teulu Dyn - Karl Dallas

Ti Biau'r Ddaear - B + S Dunnig

Tyrd am Dro - V. Collison

Tyrd, Iesu Grist - P. Appleford

Un Cam Bychan [One More Step Along the World I Go] - Sydney Carter

Wedi Hau y Gwenith - A. H. Mann

Weli Di? - Ann Morgan

View full details