Skip to product information
1 of 1

Cymru ar Gân / Singing Welsh

Cymru ar Gân / Singing Welsh

Product code: 1897664427
Regular price £15.99 GBP
Regular price Sale price £15.99 GBP
Sale Sold out

Description

Curiad, 1999. 1897664427. Caneuon gwreiddiol i blant / Original Welsh songs for children: Robat Arwyn, Caryl Parry Jones & Mal Pope. Llais / voice, piano + chordiau gitar, + CD, geiriau Cymraeg yn unig / Welsh lyrics only (+ literal English translation, non-singing.). Eisteddfod yr Urdd 2024 Parti Unsain Bl.6 ac iau (D) Dim mwy na 12 mewn nifer (Bai ar Gam)

 

Bai ar Gam / Getting the Blame - Arwyn - deuawd

Bwyd / Food - Parry Jones - deuawd

Dyddiau'r Wythnos / Days of the Week - Arwyn - unawd

Dydw i Ddim Eisiau / I Don't Want To - Arwyn - unawd

Ewrop / Europe - Pope - unawd

Faint o'r Gloch? / What Time? - Parry Jones - unawd

Pam Fod y Glaw / Why Does it Rain? - Pope - unawd

Pan Fydda i yn Fawr / When I'm Grown Up - Parry Jones - unawd

Pel-droed / Football - Pope - deuawd

Rwy'n Mynd i'r Parti / I'm Going to the Party - Pope - unawd

Siarad Cymraeg / Speak Welsh - Arwyn - deuawd

Siopa / Shopping - Parry Jones - deuawd

View full details