Skip to product information
1 of 1

100 o Ganeuon Gwerin. Edwards, Meinir Wyn, gol. / ed.

100 o Ganeuon Gwerin. Edwards, Meinir Wyn, gol. / ed.

Product code: 9781847715999
Regular price £14.95 GBP
Regular price Sale price £14.95 GBP
Sale Sold out

Description

The folksong companion to Lolfa's bestselling collection "100 o Ganeuon Pop" Gol. / ed. Meinir Wyn Edwards. Y Lolfa, 2012. 9781847715999. Llais + chordiau gitâr / voice + guitar chords, + solfa (n.b. no piano accompaniment). Geiriau Cymreig yn unig / Welsh lyrics only. Eisteddfod Genedlaethol 2024 Parti Alaw Werin (Y Deryn Pur).

Adar Mân y Mynydd: F (c'-f")

Aderyn Du a'i Blufyn Sidan: C (c'-c")

Ambell i Gân: G minor (d'-eb")

Ar Ben Waun Tredeger: D (d'-d")

Ar Lan y Môr: E (c#'-c#")

Ar y Ffordd wrth fynd i Rymni: G (g'-d")

Bachgen Bach o Dincer: E minor (d'-e")

Beth Wneir â Merch Benchwiban?: D (d'-e")

Beth yw'r Haf i Mi?: E minor (e'-b')

Ble'r ei Di?: D (d'-b')

Ble rwyt ti'n Myned?: E minor (e' - c")

Blewyn Glas: A minor (e' - e")

Boneddwr Mawr o'r Bala: G (b - c")

Bore Glas, Y: E (b-e")

Broga Bach, Y: E (b-d")

Bugeilio'r Gwenith Gwyn: C (b-d")

Bwmba: C (c'-c")

Bwthyn fy Nain: E minor (b - c")

Cadi Ha!: C (d' - c")

Cainc yr Aradwr: G (d' - d")

Cân Crwtyn y Gwartheg: A minor (d' - f")

Cân y Cardi: F (c' - d")

Cân y Melinydd: A minor (c'-d")

Cariad Cyntaf: A minor (e' - e")

Cariad Cywir: D minor (c'-a')

Cerdd Dy' Calan: D (d'-a'')

Cob Malltraeth: E minor (d'-e'')

Cobler du bach, Y: E (b-e")

Cwyd dy Galon: D (d'-d'')

Cwyn Mam-yng-Nghyfraith: E minor (a-c'')

Cyfri'r Geifr: E (d'-c'')

Cysga di, fy Mhlentyn Tlws: E minor (b-d')

Dacw Dadi'n mynd i'r Ffair: C (c'-a')

Dacw 'Nghariad: E minor (e'-e'')

Dacw Mam yn Dwad: G (d'-d'')

Dadl Dau: D (a-b')

Ddafad Gorniog, Y : C (c'-d'')

Ddau Farch, Y: G (d'-d")

Deryn Bach Syw, Y: D minor (c'-d'')

Deryn Pur, Y: F (d'-f")

Deryn y Bwn: F (c'-d")

Eneth ga'dd ei Gwrthod, Yr: G (d'-d")

Eneth Glaf, Yr: D (d'-b')

Fasged Wye, Y: D (d'-a')

Ffair Henfeddau: G (d'-c'')

Ffarwél fo i Langyfelach Lon: D minor (a-a')

Ffarwél i Aberystwyth: E minor (d'-c'')

Ffarwél i blwy' Llangywer: D (d'-b'')

Ffarwél i Ddociau Lerpwl: E (e'-c'')

Fflat Huw Puw: A (c'-d'')

Fuoch chi 'rioed yn Morio?: D (d'-a')

Glomen, Y: A minor (c'-d")

Gog Lwydlas, Y: E minor (b-b')

Gwenno Penygelli: G (d'-e'')

Gwn Dafydd Ifan: E minor (b-d'')

Gwydyr Glas, Y: G (d'-e")

Gyrru'r Ychen: F (c'-c'')

Harbwr Corc: G (b-c'')

Hen Fenyw Fach Cydweli: A (a-e'')

Hen Ferchetan: D minor (d'-f'')

Hen Wraig Fach: A (b-c'')

Hiraeth: D (d'-d'')

Hob y Deri Dando: G (d'-e'')

Lisa Lân: D (d'-d'')

Lliw Gwyn Rhosyn yr Haf: E minor (e'-e'')

Lliw'r Heulwen: D minor (d'-c'')

Llongau Caernarfon: E minor (d#'-c'')

Mab Annwyl dy Fam: D (d'-d'')

Mae 'nghariad i'n Fenws: G (d'-d'')

Mae Robin yn Swil: G (d'-b')

Mae'n Gystal Gen i Swllt: G (d'-e'')

Maen nhw'n Dwedyd: E minor (b-e'')

March Glas, Y: E (e'-c#")

Marwnad yr Ehedydd: A minor (a'-e")

Melinydd oedd fy Nhaid: C (c'-c")

Merch y Melinydd: C (a-d")

Migldi Magldi: E (c#'-e")

Mil Harddach Wyt Na'r Rhosyn Gwyn: A (e'-d")

Modryb Neli:G (d'-e")

O, felly'n wir! : F (c'-c")

Os daw fy Nghariad: A minor (e'-f")

Os Gwelwch chi'n Dda, ga' i Grempog?: G (d'-d")

Paid â Deud: G (g'-e")

Pren ar y Bryn, Y: E minor (e'-b')

Rew di Danno: E minor (b-b')

Robin Ddiog: E minor (b-c")

Robin Goch: G (b-d")

Rownd yr Horn: D (a-a')

Rwy'n Caru Merch o Blwy' Penderyn: A (e'-e")

Si Hei Lwli 'Mabi: G (g'-d")

Sianti Gymraeg: C (c'-a")

Suo Gân: D (d'-d")

Titrwm Tatrwm: E minor (e'-b')

Tiwn Sol-Ffa: G (g-b')

Torth o Fara: G (d'-d")

Tra Bo Dau: G (d'-d")

Trafaeliais y Byd: E minor (b-b')

Twll Bach y Clo: C (c'-c")

Wrth fynd efo Deio i Dywyn: E minor (d'-e")

Ym Mhontypridd mae 'nghariad: E minor (e'-e")

View full details