Skip to product information
1 of 1

Alawon Sesiwn

Alawon Sesiwn

Product code: Sesiwn1
Regular price £9.00 GBP
Regular price Sale price £9.00 GBP
Sale Sold out

Description

Gasgliad o alawon Cymreig sy'n cael eu chwarae mewn sesiynau ar hyd a lled Cymru, mewn cyweiriau sy'n gyfeillgar i offerynnau gwerin. Mae'n cynnig sylfaen y gall chwaraewyr sesiwn ddatblygu eu dehongliadau a'u setiau eu hunain arno.

This is a collection of Welsh tunes that are commonly played in sessions across Wales, in keys that are friendly to folk instruments. It offers a platform from which session players can develop their own sets & interpretations.

Ed. Meurig Williams, Siwan Evans, Steve Jones & Brenda Williams, CLERA, 2014/19. A5, spiral bound, 65pp.

Set Cader Idris (walts): Cader Idris. Llwyn Onn, Merch Megan & Wyres Megan

Set Codiad yr Ehedydd (polca): Codiad yr Ehedydd, Gwenynen Gwent & Môn

Set y Coroni (polca/pibddawns): Coroni, Y & Mân Ddarlun

Set y Crwtyn Llwyd (alaw & polca): Beth yw'r Haf I mi?, Crwtyn Llwyd, Y & Dic Siôn Dafydd

Set y Dydd (alaw & polca): Dydd, Y, Rhisiart Annwyl / Per Oslaf, Cân y Coliar & Pibddawns Gwŷr Wrecsam

Set y Ferch o blwy Penderyn (walts): Stwffwl, Y, Megan a gollodd ei gardas & Ferch o blwy Penderyn, Y

Set y Gelynnen (polca): Gelynnen, Y & Migldi Magldi

Set Gwŷr Pendref (jig): Gwŷr Pendref, I Lawr â'r Ffrancwyr & Dadl Dau

Set Harbwr Corc (jig): Torth o Fara, Glandyfi, Harbwr Corc & Mopsi Don

Set Hel y Sgwarnog (polca): Hel y Sgwarnog, Ymgyrchdon y Waunlwyd & Cainc Ieuan y Telynor Dall

Set Hela'r Sgyfarnog (polca): Hela'r Sgyfarnog, Cainc Dafydd ap Gwilym & Tŷ a Gardd

Set Hen Ferchetan (walts & polca): Ffarwel i'r Marian, Nyth y Gwcw & Hen Ferchetan

Set Jigiau De Cymru (jigs): Difyrrwch Gwŷr Pontnewydd, Gwyngalch Morgannwg, Doed a Ddêl & Chwi Fechgyn Glân Ffri

Set y Lili (polca): Pibydd Du, Y & Lili, Y

Set Machynlleth (polca): Tŷ Coch Caerdydd, Machynlleth & Ffaniglen

Set Marchogion Eryri (jig): Clawdd Offa, Marchogion yr Wyddfa & Llancesau Trefaldwyn

Set Moel yr Wyddfa (polca): Moel yr Wyddfa, Pawl haf & Ffidl Ffadl

Set Morfa'r Frenhines (walts / polca): Morfa'r Frenhines, Hyd y Frwynen & Nyth y Gog

Set y Morgawr (2-step): Morgawr & Sling Swing

Set Morys Morgannwg (ymdaith): Morys Morgannwg, Gorymdaith Morys & Nos Fercher

Set Nos Galan (polca): Nos Galan, Glanbargoed & Llwytcoed

Set Polca Cefn Coed (polca): Tafliad Carreg, Bechgyn yn Chwarae & Polca Cefn Coed

Set Pwt ar y Bys (polca): Pwt ar y Bys, Pant Corlan yr Ŵyn & Delyn Newydd, Y

Set Tom Jones (jig): Gorymdaith Gwŷr Cyfarthfa, Tom Jones & Derwydd, Y

Set Ton Ton Ton (walts / polca): Morfa Rhuddlan, Ton Ton Ton, Child Grove & Hen Dŷ Coch 

Set Trefforest (walts): Ffoles Llantrisant, Dawns y Pistyll, Malltraeth & Walts Trefforest

View full details