Skip to product information
1 of 1

Arwyddo drwy'r flwyddyn - Wyn, Meilir

Arwyddo drwy'r flwyddyn - Wyn, Meilir

Product code: 1076
Regular price £14.99 GBP
Regular price Sale price £14.99 GBP
Sale Sold out

Description

12 o ganeuon gwreiddiol gan Meilyr Wyn, un i bob mis o'r flwyddyn, gyda lluniau symbolau arwyddo i gyd-fynd â phob cân. Dyma adnodd a fydd yn werthfawr i athrawon ac arweinyddion plant oed cynradd, boed yn y dosbarth, mewn gwasanaeth neu mewn Ysgol Sul. Llais(iau) + piano. Llyfr + CD. Geiriau cymraeg yn unig.

12 songs, 1 for every month of the year, for young children, with illustrations of signing for every song along with the music for voice(s) + piano accompaniment. Welsh text only.

Curiad, 2019.

Cân Santes Dwynwen: G (b-c") - SA

Arwydd o'r Gwanwyn: F (c'-bb') - unawd

Ein Nawdd Sant ni: G (b-b') - unawd

Pasg Hapus: G (b-c") - unawd

Dydd y Pentecost: C (b-c") - unawd

Mis yr Adar Mân: F (c'-c") - SA

Gorffen yr Ysgol: F (bb-c") - SA

Porth Dinllaen: C (c'-a') - unawd

Dechrau'n ol: F (bb-bb') - unawd

Ffarwel Haf: F (bb-c") - unawd

Tân Gwyllt: G (b-b') - unawd

Carol y Goeden: C (a-a') - unawd

View full details