Skip to product information
1 of 1

Caneuon Cŵl 1 - 30 Caneuon i blant / Children's songs - Parry Jones & Rhys Williams

Caneuon Cŵl 1 - 30 Caneuon i blant / Children's songs - Parry Jones & Rhys Williams

Product code: 9781783901654
Regular price £14.99 GBP
Regular price Sale price £14.99 GBP
Sale Sold out

Description

Parry Jones a Rhys Williams' Caneuon Cŵl 1 - Llyfr cerddoriaeth sy'n cynnwys 30 o ganeuon a rhigymau gwreiddiol mewn gwahanol arddulliau i blant 3-5 oed. Llais, piano + chordiau. Cafodd y caneuon eu cyfansoddi yn arbennig er mwyn gallu cael eu defnyddio mewn gwahanol ardaloedd (mewnol ac allanol) o fewn dosbarthiadau'r Cyfnod Sylfaen.

A music book containing 30 original songs in different styles for 3 to 5 year olds, for voice & piano accompaniment + chord indications. The songs have been specifically composed so that they can be used in various areas (both indoors and outdoors) of the Foundation Phase classrooms.

Geiriau Cymraeg yn unig / Welsh lyrics only.

1 2 3 ffwrdd a ni: F (a-b') - alaw trad. "Ribidires"

3 2 1 fwrdd a ni: F (a-b') - alaw trad. "Ribidires"

Adeiladu gair: E (b-g#')

Allan a ni: F (c'-b') - alaw trad. "Mi welais Jac y Do"

Bore da: C (c'-c") - alaw trad. "Mynd drot drot"

Ceiniogau: E (b-d")

Ch ll ff a th: G (d'-b')

Dal pensil: D (a-d")

Dawns y robot: C ("rap")

Diwrnod prysur: D (a-d')

Drip drop: F (c'-d")

Dw i'n gweld a'm llygaid bach i: A (e'-b')

Dydd a nos: D (d'-b')

Ffedog: C (c'-c")

Ffrindiau deg: C (c'-a')

Golchi dwylo: D (a-c#")

Gwisgo: D (d'-d")

Gwisgo cot: D (a-b')

Hwyl fawr: D (d'-a') - alaw trad. "Heno, Heno"

Lliwiau: E (b-a') - alaw trad. "Os wyt ti'n hapus / If you're happy & you know it"

Mawr a bach, bach a mawr: E minor (e'-c")

Misoedd: E minor (b-c")

Mistar Tywydd: C (c'-c")

Odl dodl: G (d'-d")

Patrwm: G (a-b')

Rholio toes: G (d'-c")

Siapiau di-ri: E (b-d")

Siapiau siapus: G (d'-d")

Siopa: D (a-b')

Snip snip: G (d'-c")

Trwm ac ysgafn: F (a-b')

View full details