Skip to product information
1 of 1

Caneuon i Bawb: Y Llyfr Glas

Caneuon i Bawb: Y Llyfr Glas

Product code: 9781783900893
Regular price £24.99 GBP
Regular price Sale price £24.99 GBP
Sale Sold out

Description

Adnodd sy'n cynnwys llyfr a CD o 15 o ganeuon newydd a bywiog i annog pawb i ganu yn yr ysgol gynradd, 5-11, boed hynny yn y dosbarth neu mewn gwasanaeth. Addasiad Cymraeg Rhiannon Ifan o "Songs for Every Body", Out of the Ark. / 15 brilliant new feel-good songs to get everyone singing in primary schools, ages 5-11: a Welsh translation by Rhiannon Ifan of Mark & Helen Johnson's "Songs for Every Body". Llais / voice + piano + cordiau / chords, + CD (Ysgol Llangennech Choir / backing tracks). Geiriau Cymraeg yn unig / Welsh lyrics only. Ganolfan Peniarth, 2017.

Am ein corff: F (c'-c")

Atgofion: F (c'-c")

Byw'n gytun: D (a-c")

Calon hael: C (b-c")

Cân fach o ddiolch: F (a-c")

Clap Clap! Stamp Stamp!: E (b-b')

Clod fo i'r un: D (c#'-b')

Dan dy groen di!: A minor (a-b')

'Dw i'n OK!: C (a-db")

Gofal a gawn, Y: C (c'-c")

O! Mor ystwyth yw 'nghorff!: Bb (bb-bb')

Pam poeni?: E (b-b')

Pob un: E (b-g#')

Rhannau o'r un corff: C (c'-c")

Tafod, Y: C (c'-a')

View full details