Skip to product information
1 of 1

Dawnsiau Traddodiadol: Casgliad o Ddawnsfeydd o'r 17eg a'r 18fed Ganrif / Traditional Dances of the 17th & 18th centuries

Dawnsiau Traddodiadol: Casgliad o Ddawnsfeydd o'r 17eg a'r 18fed Ganrif / Traditional Dances of the 17th & 18th centuries

Product code: DT17/18
Regular price £5.00 GBP
Regular price Sale price £5.00 GBP
Sale Sold out

Description

Casgliad o 19 o ddawnsfeydd gwerin yn cynnwys disgrifiadau o'r symudiadau yn Cymraeg & Saesneg, sgôr o linell yr alaw, a chyfarwyddiadau cordio.

A collection of 19 folk dances including a bilingual guide to the movements, a score of the melody & chord indications.

John Mosedale & Eddie Jones, Cymdeithas Dawns Werin Cymru, 2005. 

Abergenni / Abergavenny

Ap Siencyn

Croen y Ddafad Felan /3 Sheepskins, The

Cwac Cymreig, Y / Welsh Quack, The

Dafydd Gain / Dainty Davy

Dawns Croesoswallt / Oswestry Wake

Dawns Esgob Bangor / BIshop of Bangor's Jig

Dawns Forus Gymreig / Welsh Morris

Ddafad Gorniog, Y / Horned Sheep, The

Dydd Gwyl Dewi / St. David's Day

Jig Arglwydd Caernarfon / Lord of Caernarfon's Jig

Meillionen

Mwynder Ifan / Evan's Delight

Mympwy Cymreig / Welsh Whim

O uchel dras oedd Siencyn / Of Noble race was Jenkin

Rasus Conwy / Conway Races

Ril Llandaf / Llandaff Reel

Talpiau'r Pwdin / Lumps of Pudding

View full details