Skip to product information
1 of 1

Codi bawd a dweud helô - Jenkins, Falyri

Codi bawd a dweud helô - Jenkins, Falyri

Product code: 9781847715043
Regular price £7.95 GBP
Regular price Sale price £7.95 GBP
Sale Sold out

Description

68 o ganeuon ar gyfer plant 3-7 oed, 15 ohonynt yn newydd sbon. / A collection of 68 songs for children under 7, 15 of which are newly-published. Falyri Jenkins, Y Lolfa, 2012. Llais / voice / piano (2 staves) + solfa & chordiau / chord indications. Geiriau Cymraeg yn unig / Welsh lyrics only.

Adar Bach: C (d'-a')

Ambarél: G (d'-b')

Anifeiliaid y Fferm

Band, Y: C (c'-g')

Barti Ddu: G (d'-d")

Ble Mae'r Llygoden?: G (d'-a')

Bs. Bs, Bs: C (b-c")

Buwch Goch Gota: C (d'-c")

Bwgan Brain, Y: C (c'-c'')

Bwrw Glaw: F (c'-f')

Cân y Cynhaeaf: F (c'-e")

Chwilen, Y: G (d'-d'')

Clown, Y: F (f'-c'')

Cnoc! Cnoc!: C (c'-a')

Codi Bawd: D (d'-a')

Crocodeil, Y: G (b-b')

Croesi'r Bont: C (c'-c")

Croesi'r Stryd: C (c'-c")

Crwban, Y: Eb (bb-bb')

Curo Traed: G (d'-c")

Dacw'r Gwenyn: D (d'-a')

Dacw'r Lori Ludw: F (c'-d")

Dannedd: D (c#'-b')

Ddraig, Y: G (d'-b')

Deg o Fysedd Bychain: C (c'-c")

Deinosor, Y: F minor (c'-c'')

Dwy Fraich ar Led: C (c'-a')

Dyma Fi: D (d'-a')

Dyn Tôn, Y: Eb (d'-bb')

Ffitian Ffatian: E minor (b-e")

Ffrindiau: F (c'-bb')

Gerddorfa, Y: G (d'-c'')

Goeden, Y: F (c'-a')

Goleuadau'r Ffair: F (c'-c")

Gwdihw, Y: E minor (b-c'')

Gwenyn, Y: G (d'-c'')

Ho! Ho! Ho!: F (c'-c")

Jac Codi Baw: Bb (f'-d")

Llygoden Fach: Eb (bb-bb')

Lori Ludw: G (d'-c")

Malwoden: F (d'-c")

Meddyg, Y: C (g'-c'')

Morgrug: C (c'-b')

Morus y Gwynt: F (e'-d")

Naw! Naw! Naw!: G (d'-d")

Ni-No, Ni-No: Eb (d'-ab')

Nos a Bore: Ab (eb'-bb')

Nos a Dydd: G (d'-b')

Pili-Pala: Eb (bb-bb')

Postmon, Y: F (c'-c'')

Pry Genwair: D (d'-b')

Robin Goch: F (c'-c")

Robot, Y: C (d'-a')

Safle Adeiladu, Y: G (d'-b')

Sali Mali: Eb (eb'-c")

Siani Flewog: G (d'-c'')

Sioncyn y Gwair: C (d'-d'')

Storm: C (c'-c'')

Sw, Y: C (e'-c'')

Symudiadau: G (d'-d'')

Teithio: F (c'-c'')

Tyfu: C (c'-c'')

Tywydd, Y: F (e'-bb')

Un Frân Ddu: Eb (bb-a')

Un! Dau! Tri!: F (c'-b')

Wrach, Y: E minor (bb-c'')

Ysbryd: D minor (c#'-bb')

Ystlum Blewog, Bychan: G (e'-c'')

View full details