Skip to product information
1 of 1

Canu Clod 2 (I-Y)

Canu Clod 2 (I-Y)

Product code: 9781859948170
Regular price £26.99 GBP
Regular price Sale price £26.99 GBP
Sale Sold out

Description

2 cyfrol newydd o dros 200 o ganeuon Cristnogol, hen a newydd, i blant, yn cynnwys cyfeiliant llawn. Geiraiu Cymraeg yn unig.

2 new volumes of over 200 old and new Christian hymns for children, with full accompaniment. Welsh text only.

Vol.2, I-Y. Gair (Cyngor Ysgolion Sul), 2016. 

I ti, O Dad, diolchwn - Anon. tr./arr. Hughes, John: SATB a capella, G

I'n Duw, rhoddwn ddiolch glân (Give thanks) - Smith, Henry: F (c'-c")

Iesu (Jesus) - Rettino, Debby Kerner tr./arr. Pulkingham: SATB a capella, C

Iesu, bydd fy ngoleuni (Be the centre) - Frye, Michael tr./arr. Mitchell, Chris: D (b-a')

Iesu, cymer fy ngweddiau i (Jesus, I will leave all my prayers with you) - Leavers, Greg: D (d'-a')

Iesu, 'dyn ni'n canu dy glod (Jesus, we are singing your praise) - Leavers, Greg: G (e'-b')

Iesu, ddywedodd (Yisu ne kaha) - Trad. (Urdu) tr./arr. Westbrook: C (c'-d")

Iesu, fe'th orseddwn (Lord Jesus, we enthrone you) - Kyle, Paul: G (b-c')

Iesu, fy mrawd, fe'th garaf (Say to the Lord, I love you) - Rettino, Ernie: C minor (b-e')

Iesu, ffrind gorau - Hughes, Andy: C (c'-a')

Iesu, Geidwag bendigedig (Jesus, good above all other) - Trad. (Germany) tr./arr. Vaughn Williams: D minor (b-d'')

Iesu, goleuni'r byd (Jesus, light of the world) - Leavers, Greg: E (b-c'')

Iesu grist, myfyriaf ar dy arbeth di (Once again) - Redman, Matt: C minor (f-b')

Iesu, Iesu (Let me tell you what I know) - Anon. tr./arr. McGuyer: G (a-b') - t™n gron/round

Iesu, Iesu, Ceidwad a ffrind (Jesus, Jesus, Saviour and friend) - Leavers, Greg: D (d'-a')

Iesu, ni fyth newidia (Jesus will never, ever) - Leavers, Greg: D (d'-d'')

Iesu, pwy all fod mwy na thi? - Anon. tr./arr. Webb, Sioned: F (e'-d")

Iesu, rwy'n dy garu di / Dwfn, dwfn (Jesus I love you / Deep down) - Cressey, Roger tr./arr. Eluned, Ann: D (b-b')

Iesu, rwyt ti'n fyw - Owen, Mair: C (c'-d")

Iesu, rhown i ti bob anrhydedd (Jesus shall take the highest honour) - Bowater, Chris: Bb (d'-eb")

Iesu tirion (Gentle Jesus) - Shaw, Martin - SATB a capella, F

Iesu, wnei di siarad â fi - Hughes, Andy: D (d'-a')

Iesu, yn fyw y mae (Jesus, I know you live) - Waine, Marjorie tr./arr. Bexon: F (c'-c")

Iesu yw fy ffrind (Jesus is my friend) - DorŽ, Jo tr./arr. Jones, John: D (d'-d")

Iesu yw goleuni'r byd (If we step into the light) - DorŽ, Jo: G (d'-c")

Iesu yw'r lôr (Jesus is Lord) - Mansell, David J.: Ab (eb'-eb")

Iesu yw'r seren i mi - Geraint, Martyn tr./arr. Dean, Christopher: Eb (c'-c")

Iesu'r enw anrhydeddwn (Jesus is the name we honour) - Lawson-Johnson, Phil: G (d'-d")

Iôr, gwna fi' offeryn dy hedd / Gweddi Sant Ffrancis (Make me a channel of your peace / Prayer of St. Francis) - Temple, Sebastian: D (a-d")

Jubilate Deo - Dunn, Fred: D minor (c#'-d")

Laudate omne gentes - Berthier, Jacques: SATB a capella, Eb

Llais fy mugail yw - Williams, Rhys & Owens, Billie: F (c'-c")

Llawenhewch! Llawenhewch! (Jingle Bells) - "Trad. USA" {sic} (Pierpont) tr./arr McGuyer: F (c'-c")

Llawenydd a gewch yn Iesu (Rejoice in the Lord always) - Anon. tr./arr. McGuyer: Eb (bb-bb') - t™n gron/round

Llu o angylion (Band of Angels, A) - Hardwick, John: D (a-d")

Llyfaint sy'n dod (Here come the frogs) - Churchill, Peter: F (d'-d")

Mae Cymru yn ei law (He's got the whole world in his hands) - Anon. tr./arr. Jenkins, Falyri: C (c'-a')

Mae Duw mor fawr (He's big enough) - Leavers, Greg: G (d#'-c") - tn gron/round

Mae Duw wedi rhoi ei Ysbryd Glân - Hughes, Andy: E (b-c")

Mae Duw yn dda wrth bawb (Salm 145 / The Lord is good to all) - Leavers, Greg & Dean, Christopher: E (d#'-c#")

Mae fy Nuw gyda fi - Hughes, Andy: D (a-b')

Mae gan Abraham (Father Abraham) - Anon. tr./arr. 'National Society': F (e'-c")

Mae gen i ddwylo - Owens, Billie & Williams, Rhys: C (e'-c")

Mae in Waredwr, Y (There is a Redeemer) - Green, Melody: E (e'-e")

Mae nerth yn enw Iesu, Y (There is power in the name of Jesus) - Richards, Noel: D (d'-e")

Mae 'nghalon mor llon (Journey of Life, The / Follow my leader) - Collison, Valerie: G (d'-e")

Mae Iesu Grist yn aros (Noël Nouvelet) - Trad. (France) tr./arr. Bell & Maule SATB a capella, F minor

Mae'n dod, mae'n dod (Make way, make way) - Kendrick: G (d'-d")

Mae'n Duw ni mor fawr (Our God is so big) - Anon.: G (d'-d")

Mae'n Duw ni yn Dduw mawr crif (Great big God) - Hemming: E (c#'-c#")

Mae'n ddydd pen-blwydd (It's birthday time) - Churchill: G (d'-b')

Mae'n ddyrchafedig (He is exalted) - Paris, Twila: F (c'-d")

Mae'r byd yn canu cân y Tad (Creation sings) - Getty & Townend: Bb (bb-c")

Mae'r bysedd sudd yn clicio (Everything comes from God) - Harding, Nick: F (c'-d")

Mae'r Dolig wedi dod - Forrest, Ray: C (b-d")

Mair a gafodd faban (Mary had a baby) - Trad. (USA) tr./arr. Morgan, Ann: F (c'-d")

Mawl fo i Dduw - Trad. (Peru) - a capella 2/3 llais / voices, F

Mawr yw yr Arglwydd (Great is the Lord) - McEwan, Steve: A (a-e")

Meddai'r Iôr, "Fi yw y bywiol un" (Jesus said "I am the living one") - Leavers, Greg: E (e'-b')

Meddwl am fyd (Think of a world) - Westcott, Graham: G (e'-c")

Mi benderfynais i ddylin Iesu (I have decided to follow Jesus) - Trad. (India) tr./arr. McGuyer: C (c'-c")

Mi gamaf ymlaen (I'm going to take a step of faith) - Leavers, Greg: G (d'-b')

Mis Mawrth unwaith yn eto (March the 1st is here again / Dewi Sant)- Gwyn, Ceri: D (a-d") - deuawd / duet

Mola'r Iôr, f'enaid i /10,000 achos (10,000 reasons / Bless the Lord O my soul) - Myrin & Redman: E (b-c#")

Moli dy enw wnawn - Anon. tr./arr. Jenkins, Falyri: C (c'-c")

Molwch ar yr utgorn (Praise him on the trumpet) - Kennett, John: E (f#'-b')

Molwch, molwch (Praise him, praise him) - Anon. tr./arr. Jenkins, Falyri: F (c'-a')

Molwun di, O Arglwydd Duw (Michael, row the boat ashore) - Trad. (USA) tr./arr. Morgan, Ann: D (d'-b')

Mor dda yw Gair ein Duw (God is as good as his Word) - Burn, Mike: D (d'-b')

Mor fwar yw cariad Dduw y tad (How deep is the Father's love for us) - E (b-b')

Mor fawr yw ein Duw / Ysblander Brenin nef (How great is our God) - Tomlin, Reeves & Cash: Bb (d'-eb")

Mwy gwerthfawr nag arian (More precious than silver) - DeShazo, Lynn: G (d'-d")

Myfi yw Alffa ac Omega - Edwards, Hywel Rhys & Hughes, Andy: E (b-c#")

Myfi yw Goleuni y byd - Ysgol Sul Gellifor, Dyffryn Clwyd: G (d'-d")

Nefol Dad, ni allaf ddeall / Fe'th addolaf, Arglwydd (I will sing your praises) - Smale, Ian: G (c'-c")

Nerthol, nerthol, nerthol (Mighty, mighty, mighty) - Leavers, Greg: E (c#'-b')

Newid fi - Williams, Susan: D (d'-e")

Newyddion braf - Jones, Ron: Eb (eb'-eb")

Newyddion da - Williams, Sioned Lloyd: C (c'-c")

Ni fydd unrhyw beth 'run fath - Hughes, Andy: A (e'-d")

Nid mega arwyr (God's people) - Hardwick, John: D (a-c#")

Nid yw neb yn neb (Nobody's a nobody) - E (b-c#")

Noel, Noel, Noel - Webb, Joy: G (d'-e")

O am gael byw i Iesu Grist (I want to live for Jesus every day) - Anon. tr./arr. McGuyer: D (c#'-d")

O Dad, fe'th garwn (Father, we love you) - Adkins, Donna tr./arr. Hand, Colin: SATB a capella, C

O Dad, rwy'n diolch (Father, I thank you) - Scott, Yvonne: G (d'-b')

O dawel ddinas Bethlehem - Hughes, Andy: F (c'-c")

O dyma fore (See what a morning: Resurrection Hymn) - Townend & Getty: D (a-d")

O dyna braf yw'r byd! (O what a wonderful world!) - White, Estelle: D (d'-b')

O Dduw, bendithia (Lord bless you) - Dunn, Judy Mackenzie: F (c'-c")

O dduw, ein Tad (Our Father God / Lord's Prayer, The) - Leavers, Greg: E (b-b'')

O fy nrhaed i fy nghlust (From my knees to my nose) - Leavers, Greg: F (c'-d'')

O fy Nuw - Jones, Arwel Ellis tr./arr. Dean, Christopher: G (d'-b')

O gad im ddweud mod i'n dy garu (Just let me say) - Bullock, Geoff: F (c'-c")

O Grist, tydi yw'r ffordd at Dduw - Angel, Huw: SATB a capella, G

O law i law (From hand to hand) - Eaton, Andrew tr./arr. Williams, Nicholas: G (d'-d") - + desgant opsiynol / optional descant

O! llawenhawn / Hanesyddol yw y dydd (Happy day) - Hughes, Tim & Cantelon, Ben: C (d'-g")

O llawenhewch! Crist sydd ynom (Rejoice! Rejoice!) - Kendrick: D (d'-c")

O mae'n braf cael bod yn ffrindie - Geraint, Martyn: F (c'-c")

O nefol addfwyn Oen - Williams, Sioned: G (d'-d")

O, O, O, mor dda yw ein Duw (Oh! Oh! Oh! How good is the Lord) - Anon. tr./arr. McGuyer: Bb (bb-d")

O turd i ddathlu nawr (Come on, let's celebrate) - Hardwick, John: G (d'-d")

O tyred Ysbryd (Spirit Song / O let the Son of God enfold you) - Wimber, John: D (c#'-c#")

O'r ddaer i'r nef (From earth to heaven) - Leavers, Greg: D (a-d") - tn gron/round

O'r fath Geidwad rhyfeddol / Cân Hosanna (What a wonderful Saviour / Give me oil in my lamp) - Anon. tr./arr. McGuyer: D (b-d") - desgant yn yr corws/descant in the chorus

Oleuni'r byd / Dyma fi'n d'addoli (Here I am to worship) - Hughes, Tim: E (b-b')

Os cei gyfle - Mair, Mererid: C minor (c'-eb")

Os credi di (If you believe & I believe) [Sent by the Lord] - Trad. (Zimbabwe) tr./arr. Bell, John L: SATB a capella, G

Os wnei di ddringo (If you climb) - Llewellyn, Derek tr./arr. Burt & Hayward: D (a-c#")

Os wyt ddu neu os wyt wyn (If you're black or if you're white) - Trad. tr./arr. Tulloch, Bruce: A (c#'-c#")

Os yw dyn yng Nghrist - Parry, Hywel: G (e'-d") - tn gron/round

Paid codi'th dŷ ar y tywod mân (Sandy land) - Lafferty, Karen: C (c'-c")

Pan dwi'n mynd ar fy ffordd - Williams, Nia W.: C (g-g')

Pan fo angen cymydog (When I needed a neighbour) - Carter, Sydney: E minor (b-e")

Pan fo Ysbryd Duw (When the spirit of the Lord) - Anon. tr./arr. Peacock, David: E minor (b-c")

Pan fydd gofidiau - Hafsia, Nia: C (c'-d")

Pan oedd bugeiliaid yn y cae (On Ilkey Moor baht 'at) - Trad. (Yorkshire) tr./arr. Hughes, Andy: SAB + piano, Bb

Pan oedd sêr uwchben (It was on a starry night) - Webb, Joy: Eb (bb-eb")

Pan rwy'n cofio (When I remember what the Lord has done) - Anon. tr./arr. Eluned, Ann: D (c#'-a') + desgant opsiynol yn y corws / optional descant in the chorus

Pan rwy'n teimlo'n drist neu'n glaf (When I'm feeling down & sad) - Webb, Joy: Eb (bb-bb')

Parod yw fy nghalon - Williams, Susan tr./arr. Mair, Mererid: G (d'-d")

Pe bawn i yn iâr fach yr haf (If I were a butterfly) - Howard, Brian: D (d'-c#")

Pedr ac Iago ac Ioan (Peter & James & John) - Trad. (USA) tr./arr. Burt, Phil: F (c'-c")

Pen-blwydd hapus - Davies, Siwan: C (c'-d")

Picnic mawr, Y - Arwyn, Robat: F (c'-d")

Plygwn lawr - Hughes, Andy: D (a-e")

Popeth / Duw yn fy mywyd (Everything) - Hughes, Tim: B (b-e")

Popeth sydd o'n cwmpas (Everything around me) - Johnson: F (c'-c")

Pura 'nghalon i (Purify my heart) - Doerkson, Brian: E (c#'-b')

Pwy ddaeth at Mair? (Who came to Mary?) - Franklin, Judith tr./arr. Baker, June: F (d'-d")

Pwy mae pawb yn ddweud ydw i? (Who do people say that I am? - Leavers, Greg: E (b-c#") - deuawd / duet

Pwy oedd yr un? - Geraint, Martyn tr./arr Dean, Christopher: F (c'-f")

Pwy roddodd liwiau tlws i'r wawr? (Who put the white in the clouds?) - Jones, Elwyn: SATB a capella, G

Pwy wnaeth y sêr uwchben? (Who made the twinkling stars?) - Anon. tr./arr. Wyn & McGuyer: C (d'-d")

Pwy yw brenin y jyngl? (Who's the King of the Jungle?) - Bush, Annie tr./arr. Silver, Andy: G (d'-c")

Pwy yw'r teulu brenhinol? - Glyn, Gwyneth tr./arr Dean, Christopher: D (b-b')

Pwysa di (Lean on me) - Morgan-Gurr, Steve: E (b-c#")

Pysgodyn anferth, Y - Wyn, Arfon: D (a-a')

Roedd hi'n amser pacio dillad - Williams, Nia W.: D (b-d")

Rwy'n dy garu - Gwilym, Elise: D (a-g')

Rwy'n dy garu di - Hughes, Andy: D (b-a')

Rwy'n greadigaeth newydd (I am a new creation) - Bilbrough, Dave: Eb (eb'-c")

Rwyf yn codi fy mhobol i foli (For I'm building a people of power) - Richards, Dave: C (c'-c")

Rwyt ti'n sanctaidd, sanctaidd (You are holy) - Morgan, Reuben: E (b-b')

Ry'm ni am weld Iesu'n uchel fry (We want to see Jesus lifted high) - Horley, Doug: G (e'-d")

Rhaid bod 'na fwy na hyn / Gwreichion dy air (Consuming fire) - Hughes, Tim: G (e'-d")

Rho foliant / Mor helaeth dy ras (All glory) - Fletcher, Hughes & Smith: D (c#'-e")

Rho gymorth dy law (Would you walk by) - Verrall, Pamela: G (d'-e")

Rhof fy nghalon i ti / Hyn yw fy nyhead (I give you my heart) - Morgan, Reuben: G (d'-c")

Rhof fy mywyd ger dy fron (I will offer up my life) - Redman, Matt: D (c#'-b)

Rhowch fawl i Frenin daer a nef / Hyd byth ( Give thanks to the Lord / Forever) - Tomlin, Chris: A (e'-e")

Samba'r Nadolig - Williams, Susan: Ab (c'-eb")

Samson - Ifan, Tecwyn tr./arr. McGuyer: E (c#'-a')

Sanctaidd, sanctaidd (Holy, holy) - Owens, Jimmy: D (c#'-e")

Sanctaidd, sanctaidd / Clodforwch ef (Lift up his name) - Fellingham, Nathan: E (b-b')

Sanctaidd, sanctaidd, sanctaidd yw ein Duw (Holy, holy, holy is the Lord) - Anon. tr./arr. Evans, Margaret: G (c'-c")

Sanctaidd yw ein Duw / Safwn a chodwn ein cân (Holy is the Lord) - Tomlin & Giglio: A (e'-e")

Santo [Many & Great] - Trad. (Argentina) tr./arr. Bell, John L.: SATB a capella, C

Sefyll o dan adain cariad Duw (Living under the shadow of his wing) - Hadden & Silvester: G (e'-d")

Seren newydd - Clarke, Jim: C (d'-f")

Seren yn y nen - Elis, Nan: Bb (c'-eb")

Siyahamba / Awn tmlaen [Freedom is coming] - Trad. (South Africa) tr./arr. Nyberg, Anders: SATB a capella, G

Sori, Dduw (Sorry, Lord) - Leavers, Greg: F (e'-c")

Stabal o dan y sêr - Hughes, Andy: G (d'-e")

Syched am dosturi / Ceidwad cadarn yw ef (Mighty to save) - Morgan & Fielding: A (e'-e")

Ted y twrci tew! (Wiggly waggly song, The) - Field, Paul: G (b-c")

Teilwng, O teilwng (He's worthy) - Crouch, Sandra: Eb (c'-c")

Teilwng wyt ti - James, Edwards & Wilks: Bb (bb-d")

Teithio yn y car ar y draffordd hyr (Riding in the car on the motorway) - Baker, June: C (c'-c")

Thuma mina [Freedom is coming] - Trad. (South Africa) tr./arr. Ljungsboro & Parkman: SATB a capella, E

Ti 'di Duw - Hughes, Andy: D (d'-d")

Ti ydyw lôr goginant (You are the King of Glory) - Ford, Mavis: G (d'-d")

Ti'n dweud 'Tyrd' - Hughes, Andy & Carys: Bb (bb-g')

Todda fy nghalon (Soften my heart) - Kendrick: D (d'-b)

Torrwn fara ar ein gliniau yn gytûn (Let us break bread together) - Trad. (USA): SATB a capella, E

Tragwyddol Dduw / Nerth a gawn (Everlasting God / Strength will rise) Brown & Riley: Bb (bb-d")

Tri gŵr doeth - Thomas, Meurig: D (c#'-d")

Tri gŵr doeth ŷm ni - Mair, Mererid: D minor (a-bb')

Tŷ, Y - Jones, Myfanwy Bennett, Humphreys, Alaw Bennett & Hughes, Andy: E (b-b')

Tyrd atom - Clarke, Jim: G (d'-b')

Tyrd, dyma dy gyfle i foli (Come, now is the time to worship) - Doerksen, Brian: D (d'-d")

Tyrd nawr, O Dywysog Hedd (Come now, O Prince of Peace) - Trad. (Korea) tr./arr. Lee, Geonyang: SATB a capella, G minor

Tyrd, O Iesu, tyrd (Come, Lord Jesus, come) - Leftley, Francesca: D (d'-d") - + desgant opsiynol / optional descant

Un, dau, tri, Haleliwia! (One, two three, Allelujah!) - Sheeehy, Cecily tr./arr. Mews, Douglas: D (d'-a')

Un, dwy, tair - Hughes, Andy: F (c'-d")

Un dydd pan oeddem yn pygota (One day when we were fishing) - Churchill: F (c'-c")

Un seren wen (Special star, A) - Masson, Lynda: G (d'-b')

Uyai mose (Dewch yr holl bobloedd / Simbabwe) [Come all ye people] - Gondo, Alexander: SATB a capella, E

Wedi dod i dy dŷ - Gwilym, Elise: D (a-b')

Wedi dweud Amen (Heart of worship, The / When the music fades) - Redman, Matt: Eb (eb'-c")

Weithiau - Roberts, Ynyr tr./arr. Dean, Christopher: G (d'-e")

Weithiau dwi'n gwybod (Sometimes I'm naughty) - Leavers, Greg: G (d'-c")

Weithiau mae 'na bethau - Williams, Nia W.: G (g-bb')

Weithiau rwy'n gofyn / Cân y dioddef (Sometimes I wonder) - Johnson: F (a-b')

Wele fi, Iôr / Fi yw Arglwydd tir a môr (Here I am, Lord) - Schutte, Daniel L.: G (c'-c")

Wnei di ddod i'm canlyn i? (Will you come & follow me?) [Heaven shall not wait] - Trad. (Albania) tr./arr. Bell, John L. & Maule, Graham: F (c'-d")

Yng Nghrist ei hun (In Christ alone) - Getty, Keith: Eb (bb-eb")

Yn dy ffordd a'th amser di (In your way & in your time) - Kendrick: C (c'-c")

Yn ein hiaith - Jones, Arfon tr./arr. Davies, Eifion: G (f#'-c")

Yn fy nghalon rhoddodd Iesu (Jesus put this song into our hearts) - Kendrick: F (d'-eb")

Yn gymaint iti gofio - Ifan, Tecwyn tr

View full details