Skip to product information
1 of 1

Byddwch Lawen

Byddwch Lawen

Product code: CS074
Regular price £15.99 GBP
Regular price Sale price £15.99 GBP
Sale Sold out

Description

20 o ganeuon hwyliog i blant - llais / new songs for children - voice + piano, unawdau / solos, deuawdau / SA & triawdau / SSA. Sain 2015, CS074. Geiriau Cymraeg yn unig / Welsh lyrics only. Eisteddfod yr Urdd 2024 Unawd Bl.5 a 6 (Dy Enw Di)

Byddwch Lawen - Sian Wheway, SA: F

Babwshca - Sian Wheway, SSA: C

Cân yr Angylion - Morfudd Sinclair, unawd: D (d'-d")

Castell Cidwm - Sian Wheway, unawd: F minor (bb-d")

Celyn Nadolig - Ann Bowen Thomas, unawd: D (c#'-e")

Cennin Pedr - Sian Wheway, SA: F

Clychau Cantre'r Gwaelod - Ann Bowen Thomas, unawd: F (c'-c")

Cofiwn Blant y Byf - Morfudd Sinclair, unawd: A minor (c'-e")

Dy Enw Di - Ruth Lloyd Owen, unawd: F (c'-eb")

Dychymyg - Ann Bowen Thomas, unawd: F (c'-d")

Ffalabalam - trad., tr./arr. W. Tudor Jones & Elin Angharad Davies SSA a capella: F

Gwneud y Pethau Bychain - Morfudd Sinclair, unawd: G (d'-d")

Gwŷl y Nadolig - Ann Bowen Thomas, unawd: C (d'-f")

Llangrannog - Ann Bowen Thomas, unawd: D (d'-e")

Llyn y Fan Fach - Sian Wheway, unawd: Eb (c'-eb")

Mistyr Pigog - Ann Bowen Thomas, unawd: C (c'-f")

Pam ma' Mam yn mad am ‘sgidiau? - Ruth Lloyd Owen, unawd: C (c'-e")

Pwy sy'n dwad Dros y Bryn? - J. Glyn Davies tr./arr. Elin Angharad Davies SSA: Ab

Roedd y ser yn canu - Morfudd Sinclair, SA: Ab

Tymhorau - Morfudd Sinclair, unawd: G (e'-e")

View full details