Skip to product information
1 of 1

Hen a Newydd / Something Old, Something New - Casgliad o Ddawnsiau Padrig Farfog

Hen a Newydd / Something Old, Something New - Casgliad o Ddawnsiau Padrig Farfog

Product code: henanewydd
Regular price £8.00 GBP
Regular price Sale price £8.00 GBP
Sale Sold out

Description

Casgliad o ddawnsiau Padrig Farfog (Pat Shaw, 1917-77) a roes wasanaeth gwerthfawr i Gymdeithas Ddawns Werin Cymru, yn cynnwys ei ddehongliadau o 26 dawns werin, ei drefniannau o'r gerddoriaeth berthnasol a phedair dawns a luniwyd ganddo, ynghyd â theyrnged gan Betty Davies.

A collection of the dances of Pat Shaw (Padrig Farfog, 1917-77) who gave valuable service to The Welsh Folk Dance Society, comprising his interpretations of 26 folk dances, his arrangements of the relevant music (melody + chord indications) and four dances composed by him, together with a tribute by Betty Davies.

Abaty Llanthony / Llanthony Abbey (Ffigur Dwbl / Double Figure & Ffigur Sengl / Single Figure)

Aberdaugleddau / Milford Haven

Bardd, Y / Bard, The

Blodau'r Waun / Flowers of Chirk, The

Cambro Britons (Cahusac)

Cambro Britons (Fentum)

Cambro Britons (Skillern)

Castell Caernarfon / Caernarvon Castle

Dawns y Pistyll / Waterfall Waltz

Delyn, Y / Harp, The (Ffigur Dwbl / Double Figure & Ffigur Sengl / Single Figure)

Eryri / Snowden

Gwningen Gymreig, Y / Welsh Rabbit, The

Hoffedd ap Hywel / Powell's Fancy

Hoffedd Arglwyddes Abergenni / Lady Abergavenny's Fancy

Hoffedd Miss Williams / Miss Williams' Fancy

Jig Gymreig, Y / Welsh Jig, The

Jig Syr Watcyn / Sir Watkin's Jig

Larry Grogen

Mympwy Corris / Corris Whim

Mympwy Llwyd / Lloyd's Whim

Orymdaith, Y / March, The

Rhisiart Annwyl / Sweet Richard

Ril Gymreig, Y / Welsh Reel, The

Sawdl y Fuwch

Tom Edwards

Tom Jones

Ty Coch Caerdydd

Ymdaith y Cymry / Welsh March, The

View full details