Skip to product information
1 of 1

101 o Ganeuon i'r Plant / Welsh Songs for Children - Various Artists (CD)

101 o Ganeuon i'r Plant / Welsh Songs for Children - Various Artists (CD)

Product code: SCD2670
Regular price £13.29 GBP
Regular price Sale price £13.29 GBP
Sale Sold out

Description

"The most comprehensive collection ever of Welsh traditional nursery rhymes & educational playtime songs, sung in a variety of styles by some of Wales' best-known performers. From Sain's vast archive of recorded songs, most of the songs on this collection have stood the most important test of all – the test of time; they have been sung by many generations of Welsh children. Amongst them are also more recent compositions, written to widen the child's vocabulary and experiences, and to open new doors on the world."

Disc: 1 - Hwyl meithryn / Nursery fun:

Ar drot i'r dre

Bwrw glaw

Creision, Pop a Jeli

Dacw mam yn dwad

Draw mae yr asyn

Dyn bach bach

Ffalabalam

Fuoch chi rioed yn morio?

Gwen a Mair ac Elin

Hen frân fawr ddu

Ji geffyl bach

Joio

Mi welais Jac-y-do

Mynd drot drot

Os gwelwch yn dda Siôn Corn

Pedoli pedoli

Pry bach bach

Siôn Corn ydw i

Swigod

Tair hwyaden lew

Disc: 2 - Anifeiliaid / Animals:

Ar fferm yr Hafod

Bwgan brain, Y

Dacw dadi'n mynd i'r ffair

Dewch am dro i Ferm Tad-cu

Dyma ni'n mynd i Fethlehem

Fasged siopa, Y

Fasged wyau, Y

Ffwdl-da-da

Galop galop a charlam

Hei tyn tyn

Llwynog coch sy'n cysgu

Mae gen i iâr a cheiliog

Mynd i'r farchnad

Noson Tân Gwyllt

Pwsi meri mew

Si-so gorniog

Tasa gen i ful bach

Tomi Puw

Tri mochyn bach

Disc: 3 - Gweld y Byd / Seeing the world:

Ali ali o

Be' wnawn ni?

Ble'r ei di?

Cân y gofod

Canu mis Mai

Ceiliog dandi, Y

Eira! Eira!

Hen fenyw fach Cydweli

I mewn i'r arch â nhw

Mae naw carafan

Mae'r syrcas yn y dre

Mam wnaeth got imi

Mi âf i Lunden Gla'me

Mi welais long yn hwylio

Milgi Milgi

Os gwelwch chi'n dda ga'i grempog?

Preseb Bethlehem

Tw-da-la

Tyrd am dro i'r coed

Tyrd i ffwrdd

Disc: 4 - Symud a chwarae / Action & play:

A wyddoch chi?

Awn am dro i Frest Pen Coed

Bachgen glân wyf fi

Cadi ha

Canu'r allweddellau

Daw hyfryd fis Mehefin

Dawnswyr del

Deg o adar bach y to

Dyn bach o Fangor

Dyna ti yn eistedd

Gwcw, Y

Lwp-di lwp

Mae gen i het dri chornel

Nant y mynydd

Plannu tatws

Pori mae yr asyn

Pren ar y bryn, Y

Seindorf, Y

Tri morwr bach

Un bys un bawd yn symud

Disc: 5 - Traddodiadol / Traditional

Ar lan y môr

Bachgen bach o dincer

Bonheddwr mawr o'r Bala

Cerdd dy' Calan

Cysga di fy mhlentyn tlws

Ddafad gorniog, Y

Dymunwn Nadolig Llawen

Geneth fach o Lyn

Gwenni aeth i Ffair Pwllheli

Hen wraig fach

Heno, heno hen blant bach

Melinydd oedd fy nhaid

Migldi magldi

Mynd i'r ffair

Owen dau funud

Parym-pym-pym

Robin Goch

Robin Goch a'r dryw bach

Rownd yr horn

Si hei lwli mabi

Twll bach y clo

View full details