Skip to product information
1 of 1

Canu'r Cymry 1 + 2 - Kinney + Evans, gol./ed.

Canu'r Cymry 1 + 2 - Kinney + Evans, gol./ed.

Product code: 9780953255597
Regular price £7.50 GBP
Regular price Sale price £7.50 GBP
Sale Sold out

Description

Argraffiad newydd / New reprint: 82 o ganeuon gwerin / folksongs gol. / ed. Phyllis Kinney & Meredydd Evans. CAGC, 2014. 9780953255597. Llais unigol, + solfa, geiriau Cymraeg yn unig / Welsh lyrics only, but with notes in English on each song . Vol. 1 (1984) + vol. 2 (1987) - y ddwy gyfrol at ei gilydd / combining the contents of the 2 original volumes. Eisteddfod Genedlaethol 2024 Côr Alaw Werin (Y Ferch o'r blwy' Penderyn) & Unawd Alaw Werin 16 ac o dan 21 oed (Cainc yr Aradwr) & Eisteddfod yr Urdd 2024 Alaw Werin Unigol 19-25 oed (Ddaw hi ddim).

Ambell i Gân: G minor (d'-e")

Ar Fore Dydd Nadolig: F (g'-d")

Ar y Bryn Mae Caseg Felen: F (c'-c")

Ar y Ffordd Wrth Fynd I Rymni: G (g'-d")

Awn i Fethlem: F (d'-d")

Bachgen Bach o dincar: C (c'-d")

Bachgen Main, Y: G minor (d'-d'')

Beth yw'r haf i mi?: G minor (g'-d")

Blodau'r flwyddyn: C (c'-e")

Cainc y Fflemynes: E minor (e'-e")

Cainc yr Aradwr: G (d'-d")

Calennig: G (d'-d")

Cân Dai'r Cantwr: C minor (c'-eb")

Cân hela'r dryw: E minor (e'-b')

Cân Merthyr: E minor (b-b')

Cân Wil y Tloty: C minor (c'-eb")

Cân y Cardi: F (c'-c")

Carol y Blwch: G (d'-e")

Caru llawer: D minor (d'-d")

Cerdd y gog lwydlas: A minor (d'-d")

Cerdd-wefus, Chwarter Tôn: C minor (c'-eb")

Cerdd-wefus, di Didl Lan: G (d'-d")

Clywch, Clywch: F (d'-d")

Cobler Coch o Hengoed: G (g'-e")

Cob Malltraeth: C (c'-d")

C'weiriwch fy ngwely: C (c'-c")

Cyfri'r Geifr: G (g'-d")

Ddau Farch, Y: D minor (c#'-d'')

Deryn du Pigfelyn, Y: Eb (d'-eb'')

Dwy Bleth o'i Gwallt Melyngoch: D (e'-e")

'Ddaw hi Ddim: F (c'-c")

'Ei di'r deryn du?: E minor (b-b')

Eneth Glaf, Yr: G (g'-e'')

Ferch fedydd, Y: E minor (d#'-e'')

Ferch o'r blwy' Penderyn, Y: G (d'-d'')

Ffair Henfeddau: G (d'-c")

Ffarwél i Aberystwyth: E minor (d'-c")

Ffarwél i dre' Caernarfon lon: E minor (b-b')

Ffoles Llantrisant: G (f#'-e'')

Gwcw fach lwydlas, Y: G minor (d'-eb'')

Gwn Dafydd Ifan: E minor (b-d'')

Gwydr Glas, Y: F (c'-c'')

Hen Fyharan, Yr: G minor (d'-d'')

Hen wr Mwyn, Yr: G minor (d'-d'')

Hiraeth: Eb (eb'-eb'')

Hosanna mwy: G minor (d'-d'')

Hoson Las, Yr: G minor (d'-d'')

Lleuen landeg: F (c'-d'')

Lliw'r heulwen: E minor (e'-d'')

Lloer Dirion Lliw'r Dydd: E minor (b-e'')

Mab afradlon, Y: D (d'-d'')

Mae blodau ffein: C minor (c'-eb'')

Mae gen i swllt: G (g'-d'')

Mae 'nghalon i mor drymed: G minor (d'-d'')

Mae'r ddaear yn glasu: E minor (e'-d'')

Merch ifanc o'n ben bore: G minor (c'-eb'')

Mi fum yn gweini tymor: C (d'-e'')

Mwya' Gâr fy Nghalon, Y: Bb (bb-f'')

Mwynen Merch: C (d'-f'')

Myn Mair: D minor (c'-d'')

Mynwent Eglwys: F (c'-c'')

'Oes yn y tý 'ma?: F (c'-d'')

Pa le mae 'nghariad i?: G minor (d'-eb'')

Pan own y Gwanwyn: C (d'-f'')

Philomela: G minor (d'-d'')

Rhodio roeddwn inna: E minor (b-b')

Rhybudd i'r Carwr: F (c'-d'')

Ric-a-do: G (d'-b'')

Ro'wn i'n rhodio: G minor(d'-d'')

Saith Rhyfeddod, Y: C (b'-e'')

Sianti Gymraeg: C (c'-a')

Synnwyr Solomon: C (d'-d'')

Titrwm Tatrwm: G minor (g'-d'')

Trafaeliais y byd: E minor (b-c'')

Trip i Aberystwyth: B minor (e'-c#'')

Twca du Bach, Y: F (c'-d'')

Un o fy mrodyr i: Eb (bb-eb'')

Wasgod Coch, Y: Bb (c'-c'')

Wel bachgen ifanc ydwyf: G minor (d'-d'')

Wil a'i Fam: A minor (b-d'')

Wyddor-gân, Yr: E minor (b-d'')

Wylan Gefnddu, Yr : C(d'-e'')

Yn y Môr: G (d'-d'')

View full details