Bugail y Hafod / Shepherd of the Hafod [Hobed o Hilion] - Thomas, Mansel tr./arr. unawd/solo


 

£3.75

yrhafod
+

Llais uchel/High voice, D (d'-f#'') MT234, llais isaf/medium-low voice, C (c'-e''), MT179. Geiriau Cymraeg & Saesneg/Welsh & English lyrics.