Caneuon y Misoedd / Songs of the Year - Thomas, Mansel


 

£7.95

MTT029
+

Mansel Thomas song cycle. MTT029, 1986. Llais/ voice + piano, geiriau Cymraeg + Saesneg / Welsh & English lyrics. Set for ABRSM Examinations 2018 onwards Grade 6 (List D: Mehefin), Grade 7 (List D: Hydref) & Grade 8 (List D: Awst) & ATCL (Awst).

Awst: Traeth y Pigyn / August: On the Beach: C (e'-f")

Chwefror: Lili Wen Fach / February: The Snowdrop: A (e'-e")

Ebrill : Gwcw / April: Cuckoo: F (f'-f")

Gorffennaf: Gwyliau'r Haf / July: Summer Holidays: C (d'-f")

Hydref: Dawns y Dail Crin / October: Dance of the Withered Leaves: B minor (e'-f")

Ionawr: Bore Calan / January: New Year's Day: C (d'-f")

Mai: Daeth Clamai / May: It's Maytime: A (e'-e")

Mawrth: Dai Twm Dili / March : Daffodil: G minor (d'-f")

Medi: Y Wiwer / September: The Squirrel: F (d'-f")

Mehefin: Wrth y Gwair / June: Hay-making: C (d'-f")

Tachwedd: Hela'r Cadno / November: Hunting the Fox: Bb (d'-f")

{Mae'r peth i'r Rhagfyr y deuawd "Seren Nadolig", cyhoeddi Gwynn / The piece for December was the duet "Seren Nadolig", published by Gwynn}

Tags: Singing Grade 7; Singing Grade 8